Teresa Guardans

12. GENEVIÈVE LANFRANCHI (1912-1986): més enllà dels límits del jo

12 GENEVIEVE CW

a càrrec de Teresa Guardans

“L’ésser humà només fa servir una mínima part de les seves possibilitats, unes poques notes, sempre les mateixes” –escriu la no stra autora. Podem molt més, estimar més, comprendre més, ser més… Però, aquest “més” no té a veure amb sumar sinó amb sortir dels camins pautats pel jo i les seves expectatives.
Com fer-ho? Com viure del tot presents, com travessar el mur que ens separa de la realitat?
Convençuda que no té sentit parlar d’allò que no es coneix, aquesta professora de filosofia es va proposar experimentar amb ella mateixa. Els seus tempteigs van quedar recollits en un diari personal; també va deixar pàgines explicant encerts i errors, al servei d’orientar a altres en la recerca. A partir d’una tria de textos ens acostarem al testimoni i a les aportacions d’una veu encara molt desconeguda.

7, 14 i 28 de maig
3 dilluns, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 45 €

Nom *

e-mail *

Telèfon