Marta Granés - Montse Cucarull

13. POESIES MÍSTIQUES I SELECCIÓ DE PERLES DE SALOMON IBN GABIROL (S.XI)

12 SALOMON CW

a càrrec de Montserrat Cucarull i Marta Granés

Considerat un dels més grans poetes jueus del món hebreu hispànic medieval, i un gran erudit, en les seves obres ens mostra una profunda saviesa d’arrel i expressió religiosa. Des d’una
lectura simbòlica, ens endinsarem en una selecció dels seus escrits tot intentant captar el rerefons sense forma a què fan referencia. Si ho aconseguim, alliberat el vi de la copa en la que ens arriba, això ens capacitarà per traslladar el vi a la situació cultural de les noves societats.

De l’1 de febrer al 8 de març
6 dijous, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 90 €

Nom *

e-mail *

Telèfon