Marta Granés - Montse Cucarull

18. CAP DE SETMANA SOBRE EL JARDÍ EMMURALLAT DE LA VERITAT DE HAKIM SANAI

18 CS JARDI CW CAT

a càrrec de Marià Corbí, Montserrat Cucarull i Marta Granés

“El jardí emmurallat de la veritat” de Hakim Sanai és un text ric, ple d’idees suggerents i pràctiques pel cultiu de la saviesa. A partir d’una breu selecció de textos s’intentarà aprofundir en els punts nuclears de l’obra.

3 i 4 de març

Nom *

e-mail *

Telèfon

PRESENTACIÓ DE LA FEINA DEL CAP DE SETMANA

Com fer entendre que el que ofereixen les grans tradicions espirituals de la humanitat no és ni religió, ni sistema de creences, ni sistema de submissió de cap tipus, sinó una pura i gran possibilitat humana, imprescindiblement necessària en les societats d’innovació i canvi continu?
Si abstraiem les diferències culturals de les diverses tradicions, les diferents maneres de vida que determinen els seus sistemes de representació de la veritat i de l’esperit, de les seves creences i els seus rituals, podem reconèixer, amb tota claredat, que al llarg dels segles els savis van descobrir una llei universal del camí a la saviesa, present en tots els corrents religioses i espirituals de la història de la humanitat.
La llei és simple i constant: interessar-se per totes les realitats de manera incondicional, amb tot l’ésser, de manera que aquest interès ens faci saltar per sobre de tots els nostres desitjos, temors i expectatives, i aquest mateix interès ens faci silenciar tots els nostres patrons d’interpretació i valoració per poder-nos bolcar millor a la realitat en el seu propi ésser i veritat.
Una cosa semblant a l’amor veritable a un fill. Ens porta a interessar-nos per ell, de manera incondicional, passant per sobre de nosaltres mateixos i atenent únicament al seu bé, callant totes les idees i expectatives que poguéssim tenir sobre ell.
Qui s’interessa amb tota la seva ment i tota la seva sensibilitat per tota la realitat, la indagarà, dedicarà tots els sentits per veure, tocar, sentir tot ésser i aplicarà tota la seva ment per poder conèixer el seu sentit. Amb la ment i amb els perceptors la rebregarà un cop i un altre per a indagar el més possible la seva veritat.
Aquesta llei general podria formular-se així: Interès (I) que porta a distanciar-se de si mateix radicalment (D) i que comporta el silenciament complet de tots els nostres patrons de pensar i de sentir (S). IDS.
Qui s’interessa amb tota la seva ànima per alguna cosa, la indaga incansablement (I), i procura trobar, en el passat i en el present, els que combreguin amb la seva passió, per poder treballar en comunicació amb els mestres del passat i amb els que intenten caminar per la mateixa via en el present (C). No podrà comptar amb aquesta ajuda i companyia si no està disposat a servir, també sense condicions, a aquells que caminen amb ell. (S)
La fórmula completa resulta ser: IDS-ICS.

En el cap de setmana analitzarem la llei general descoberta per tots els savis de la humanitat, recolzant-nos, en concret, sobre el gran místic sufí del segle XII Hakim Sanai, per saber quina és l’oferta real de totes les tradicions a societats que s’allunyen de les religions i de tot tipus de creences.