Marta Granés - Montse Cucarull

18. CAP DE SETMANA SOBRE EL JARDÍ EMMURALLAT DE LA VERITAT DE HAKIM SANAI

18 CS JARDI CW CAT

a càrrec de Marià Corbí, Montserrat Cucarull i Marta Granés

“El jardí emmurallat de la veritat” de Hakim Sanai és un text ric, ple d’idees suggerents i pràctiques pel cultiu de la saviesa. A partir d’una breu selecció de textos s’intentarà aprofundir en els punts
nuclears de l’obra.

3 i 4 de març