Maria Fradera - Teresa Guardans

20. ATENCIÓ I MEDITACIÓ: pràctica, orientacions i recursos

20 CS ATENCIO CW CAT

a càrrec de Maria Fradera i Teresa Guardans

Interessar-se i sentir la realitat amb totes les nostres capacitats, reconèixer-la, fer-nos-hi presents:
aquesta és la possibilitat a què obre el cultiu de l’atenció plena, el silenci, la meditació. Durant el cap de setmana treballarem sobre el cultiu de l’atenció silenciada i la meditació, amb moments de lectura i reflexió, proposant pràctiques que ens ajudaran a afavorir la seva integració en la vida quotidiana.

3 i 4 de febrer i 9 i 10 de juny

Els dos caps de setmana, són independents i complementaris entre sí. Es pot participar en un d’ells o en tots dos.