Marta Granés

23. NADIUS DIGITALS, una bretxa generacional

23 CONF CW CAT

a càrrec de Marta Granés

Entre la generació dels qui han crescut en un ambient plenament tecnològic, és a dir els nascuts al voltant de 1980, i els qui s’han incorporat d’adults a les tecnologies de la informació, els anomenats immigrants digitals, s’ha produït una bretxa a nivell de la manera de veure el món, de valorarlo, d’afrontar-lo, d’interactuar amb ell, etc. Ens cal fer intents de comprensió d’aquest fenomen i sobretot de les seves conseqüències a nivell de transmissió de la qualitat humana.

Dimecres 31 de gener, de 19:30 a 21:00 h.
Aportació voluntària