José Manuel Bobadilla

24. LLIBERTAT INDIVIDUAL O COL·LECTIVA? L’INDIVIDU DINS L’ANARQUISME

24 CONF CW CAT

a càrrec de José Manuel Bobadilla

Són adequades les concepcions antropològiques de l’anarquisme dels segles XVIII-XIX a les noves societats del s. XXI? Al llarg d’aquesta sessió s’analitzarà com dos dels pensadors més importants de l’anarquisme, Kropotkin i Bakunin, van construir els seus principis d’individualitat i solidaritat i veurem, un cop analitzats aquest principis, quin es el lloc de l’individu dintre de l’anarquisme.

Dimecres 7 de febrer, de 19:30 a 21:00 h.
Aportació voluntària