Marta Granés - Montse Cucarull

8. ELS ENSENYAMENTS ZEN DEL MESTRE LIN-CHI

8 LIN CW

a càrrec de Montse Cucarull i Marta Granés

Estudiarem aquest document xinès del segle IX que indaga la fondària informulable de la realitat.
El text d’aquest autor ens ajuda a no quedar atrapats en la nostra quotidianitat. Es tracta d’un text viu i dinàmic, en el que es comencen a dibuixar les paradoxes que acabaran formalitzant-se en els koans.

“Seguirem la traducció de Burton Watson “Las Enseñanzas Zen del Maestro Lin-chi” Editorial  Los Libros de la Liebre de Marzo

Cada sessió combina dues activitats independents i complementàries entre sí:
De 19,00 a 19,30 h.: pràctica de silenci, entorn a algun fragment del text.
De 19,30 a 20,45 h.: lectura comentada del text. Es pot participar només en una de les dues activitats.

Del 10 d’octubre al 15 de maig
14 dimarts, quinzenalment, de 19:00 a 20:45 h.
Aportació: 180 € (fraccionable)

Nom *

e-mail *

Telèfon

Els ensenyaments Zen del Mestre Lin-Chi