Marta Granés - Montse Cucarull

9. EL JARDÍ EMMURALLAT DE LA VERITAT DE HAKIM SANAI

9 HAKIM CW

a càrrec de Montse Cucarull i Marta Granés

Els humans tenim la capacitat d’un coneixement desinteressat vers tot el que ens envolta, però no li donem ni el valor que té ni l’espai per a desenvolupar-lo. No som conscients que si tenim aquesta possibilitat és perquè biològicament compleix una funció i vivim com si no tingués importància. El poeta persa Hakim Sanai (s. XII) s’endinsa en aquest conèixer qualitatiu i ens exposa de manera poètica allò que ha descobert. L’objectiu d’aquesta lectura és apropar-nos a aquest coneixement oblidat.

Descarregar selecció de textos

Cada sessió combina dues activitats independents i complementàries entre sí:
De 19,00 a 19,30 h.: pràctica de silenci, entorn a algun fragment del text.
De 19,30 a 20,45 h.: lectura comentada del text. Es pot participar només en una de les dues activitats.

Del 17 d’octubre al 22 de maig
14 dimarts, quinzenalment, de 19:00 a 20:45 h.
Aportació: 180 € (fraccionable)

Nom *

e-mail *

Telèfon