Salvardor Juncà - Teresa Guardans

APROPAMENT AL CONEIXEMENT SILENCIÓS

Gr 3

a càrrec de Salvador Juncà, Teresa Guardans i Maria Fradera

del 19 de setembre al 19 de juny, els dilluns, de 19:30 a 21:00 h.

Aportació: 100 € (fraccionable)

Un espai, en forma de taller, que busca afavorir l’intercanvi i l’aprofundiment personal pel que fa al cultiu de la qualitat humana. L’activitat combina una pràctica de silenci i una estona de reflexió compartida, a partir de la lectura de diferents textos de les tradicions de saviesa.
Per facilitar la dinàmica del grup, aquest taller s’ofereix a totes aquelles persones que ja han participat, prèviament, en alguna de les activitats del Centre.