Maria Fradera - Teresa Guardans

ATENCIÓ I MEDITACIÓ: pràctica, orientacions i recursos

Cs 3 Ate

10-11 de juny, 2017
Interessar-se i sentir la realitat amb totes les nostres capacitats, reconèixer-la, fer-nos-hi presents: aquesta és la possibilitat a què obre el cultiu de l’atenció plena, el silenci, la meditació.
Durant el cap de setmana treballarem sobre el cultiu de l’atenció silenciada i la meditació, amb moments de lectura i reflexió, proposant pràctiques que ens ajudaran a afavorir la seva integració en la vida quotidiana.

a càrrec de Maria Fradera i Teresa Guardans

Els dos caps de setmana, són independents i complementaris entre sí.