Del Talmud

Els Talmuds recullen les reflexions de diverses generacions de rabbins guiats sempre per un únic objectiu : com fer més transparent la vida quotidiana a la Presència divina, com impregnar el dia a dia d’un esperit de recerca del Rostre.…

Llegir més

Del Buddha

Heus ací una clara explicació del Buddha sobre el risc de perdre’s en especulacions teòriques i no afrontar els problemes reals ; la insistència del Buddha als seus deixebles era que utilitzessin la seva vida, totes les seves forces, per…

Llegir més

Religió a l’escola?

Teresa Guardans La reflexió entorn al lloc i el tractament del fet religiós en els centres d'ensenyament té una entitat pròpia; té llarga història, prèvia a la preocupació per com gestionar la pluralitat cultural i religiosa que, avui,  caracteritza els…

Llegir més

Raíces del diálogo interreligioso y misticismo.

Mariano Corbí El diálogo entre tradiciones que parte de las creencias y las llamadas ortodoxias, tiene severas limitaciones. Entendemos por CREENCIA la adhesión incondicional y absoluta a formas y formulaciones. El diálogo debe partir de lo que S. Juan de…

Llegir més

Más sobre Jesús

Mariano Corbí   A finales del siglo I se producen dos grandes acontecimientos: se consuma la ruptura entre los seguidores de Jesús y los judíos y se heleniza la predicación de Jesús. La inculturación del mensaje de Jesús en el ámbito…

Llegir més

Versiones del cristianismo hoy

Mariano Corbí Dos posibles versiones del cristianismo en las nuevas circunstancias culturales. En nuestra sociedad podrían presentarse dos posibles versiones del cristianismo: una que precisa ligarse a creencias, aunque reducidas al mínimo, y otra sin creencias, de una forma semejante…

Llegir més