Els ensenyaments zen del Mestre Lin-Chi 2018-2019

8 LIN

1ª Classe

2ª Classe-consideracions prèvies-

2ª Classe-primera part-

2ª Classe-segona part-

2ª Classe-tercera part-