Islam

Islam Cursos Online
El Jardín Amurallado De La Verdad -Hakim Sanai- Curso 2017-2018

El jardín amurallado de la verdad -Hakim Sanai- curso 2017-2018

Els humans tenim la capacitat d’un coneixement desinteressat vers tot el que ens envolta, però no li donem ni el valor que té ni l’espai per a desenvolupar-lo. No som conscients que si tenim aquesta possibilitat és perquè biològicament compleix una funció i vivim com si no tingués importància. El poeta persa Hakim Sanai (s. XII) s’endinsa en aquest conèixer qualitatiu i ens exposa de manera poètica allò que ha descobert. L’objectiu d’aquesta lectura és apropar-nos a aquest coneixement oblidat.

Accedir a les pràctiques
El Jardín Amurallado De La Verdad -Hakim Sanai- Curs 2016-2017

El jardín Amurallado de la Verdad -Hakim Sanai- curs 2016-2017

Els humans tenim la capacitat d’un coneixement desinteressat vers tot el que ens envolta, però no li donem ni el valor que té ni l’espai per a desenvolupar-lo. No som conscients que si tenim aquesta possibilitat és perquè biològicament compleix una funció i vivim com si no tingués importància. El poeta persa Hakim Sanai (s. XII) s’endinsa en aquest conèixer qualitatiu i ens exposa de manera poètica allò que ha descobert. L’objectiu d’aquesta lectura és apropar-nos a aquest coneixement oblidat.…

Accedir a les pràctiques

El sufisme sapiencial d'Al-'Alawî

Ahmad al-'Alawî (1869-1934) constituye una de las voces más singulares y relevantes del sufismo contemporáneo. Heredero de los grandes místicos musulmanes del período clásico, el suyo es un sufismo de corte gnóstico y sapiencial, que pone el acento en la intelección (o corazón intelectivo) como vía de acceso al conocimiento de la realidad “realmente real”. 8 de enero– 22 de febrero 6 lunes, de 19:30 a 21:00 h

Accedir a les pràctiques

L'Alcorà, una nova lectura

Una lectura de los pasajes coránicos más significativos, despojada de toda creencia y presupuesto religioso, realizada desde el pensar y el sentir contemporáneos, para comprender la sabiduría del Islam primigenio enseñado por el profeta Muhammad en un contexto y con unos códigos culturales ajenos a los nuestros. del 14 de octubre al 26 de mayo, el segundo y cuarto martes de cada mes, de 19:30 a 21:00 h

Accedir a les pràctiques

El Mathnawi de Rumi VIII

https://www.youtube.com/watch?v=w5JGrNdM_fY&index=1&list=PLDxvjiApGKy6jszYZkqtepMfPs1jxCXEL

Accedir a les pràctiques

El Mathnawi de Rumi VII

https://www.youtube.com/watch?v=MS0hMV-fPuA&index=12&list=PLDxvjiApGKy6jszYZkqtepMfPs1jxCXEL

Accedir a les pràctiques

El Mathnawi de Rumi II

Històries, reflexions, diàlegs... per aprofundir més i més en el cultiu de la qualitat humana guiats per Rumi (1207-1273), poeta i destacat mestre espiritual, un dels grans exponents del sufisme -el moviment místic musulmà-. Anomenat sovint "l'Alcorà persa", el Mathnawi resulta, veritablement, un pou de saviesa inexhaurible. Del 15 d'octubre al 27 de maig. Dijous alterns de 20:00 a 21:30 h.

Accedir a les pràctiques

El Mathnawi de Rumi I

Historias, reflexiones, diálogos...para profundizar más y más en el cultivo de la calidad humana guiados por Rumi (1207-1273), poeta y destacado maestro espiritual, uno de los grandes exponentes del sufismo –el movimiento místico musulmán-. Denominado con frecuencia ‘el Corán persa’, el Mathanawi resulta, verdaderamente, un pozo de sabiduría inagotable. del 9 de octubre al 21 de mayo, jueves alternos de 20:00 a 21:30h

Accedir a les pràctiques

Les societats islàmiques en el món contemporani

Introducció als fonaments religiosos i a la plural història de l’islam, tot atenent a les dinàmiques específiques de les societats islàmiques en diàleg no gens fàcil amb la contemporaneïtat. A partir dels textos fundants de l’islam, l’Alcorà i els hadiths, s’analitzaran tant els aspectes pròpiament religiosos i espirituals com aquells altres que tenen a veure amb el fiqh o jurisprudència islàmica i els reptes que planteja un món cada cop més global. 10 dilluns de 19:30 a 21:00 h.

Accedir a les pràctiques

Rubaiyat d'Omar Khayyâm, un altre sufisme

Matemàtic i astrònom, a banda de filòsof i cèlebre poeta, el persa Omar Khayyâm (m. 1125) constitueix una de les veus més singulars i fascinants de l’espiritualitat sufí. La seva poesia, revestida d’un ric simbolisme bàquic i eròtic, constitueix un revulsiu sense miraments enfront de la religió entesa com a submissió i mer formalisme extern. La lectura comentada dels Rubaiyât ens permetrà admirar la profunditat i la radical actualitat d’una obra única de l’espiritualitat oriental. 19 de gener – 9…

Accedir a les pràctiques

El Mathnawi de Rumi VI

https://www.youtube.com/watch?v=j8dmt3XyXZg

Accedir a les pràctiques

El Mathnawi de Rumi V

https://www.youtube.com/watch?v=c2rkmH-Hx20

Accedir a les pràctiques

El Mathnawi de Rumi IV

Rûmî (1207-1273), és un dels grans exponents del sufisme -moviment espiritual musulmà-. Poesia i profunditat de pensament s’uneixen en el seu Mathnawi,anomenat sovint "l'Alcorà persa". L’obra ens condueix a reconèixer i cultivar la qualitat humana profunda.

Accedir a les pràctiques

El Mathnawi de Rumi III

Històries, reflexions, diàlegs... per aprofundir més i més en el cultiu de la qualitat humana guiats per Rumi (1207-1273), poeta i destacat mestre espiritual, un dels grans exponents del sufisme -el moviment místic musulmà-. Anomenat sovint "l'Alcorà persa", el Mathnawi resulta, veritablement, un pou de saviesa inexhaurible. Del 14 d'octubre del 2010 al 26 de maig del 2011, dijous alterns.

Accedir a les pràctiques

Fonaments de l'Islam

Las sociedades islámicas en el mundo contemporáneo a cargo de Hawwa Morales y Halil Bàrcena Introducción a los fundamentos religiosos y a la plural historia del Islam, atendiendo a las dinámicas específicas de las sociedades islámicas en diálogo nada fácil con la contemporaneidad. A partir de los textos fundamentales del Islam, el Corán y los hadiths, se analizaran tanto los aspectos propiamente religiosos y espirituales como aquellos otros que tienen que ver con el fiqh o jurisprudencia islámica, así como…

Accedir a les pràctiques