Himne d’origen medieval d’un cantoral jueu

CETR

La frase curta i repetitiva facilita la repetició del text durant llargues estones. Com altres himnes i fórmules d’estil semblant, ha estat molt utilitzat com a ajut per a la concentració i polarització de les facultats. Porta per títol “La magnificència de Déu” : L’excel•lència i la fidelitat són de Déu, que viu eternament.La comprensió i la benedicció són de déu, que viu eternament.La majestuositat i la grandesa són de Déu, que viu eternament.El coneixement i la paraula són de déu, que viu eternament.La magnificència i la bellesa són de Déu, que viu eternament.El consell i la força són de Déu, que viu eternament.La llum i l’esplendor són de Déu, que viu eternament.La gràcia i la benvolença són de Déu, que viu eternament.La puresa i la bondat són de Déu, que viu eternament.La unitat i l’honor són de Déu, que viu eternament.La corona i la glòria són de Déu, que…

Llegir més

Pregària del Profeta Muhammad

Al-Ghazali

recollida per Al-Ghazali. El text s’inicia, com és tradició en el món islàmic, citant la font de la qual prové. Generacions i generacions de musulmans han fet seva aquesta pregària que traspassa qualsevol frontera de credos o religions : Pregària del Profeta. Ibn al-‘Abbas digué : “Al-Abbas m’envià on es trobava l’Enviat. Hi vaig arribar al vespre. De nit, l’Enviat es va llevar per pregar, i després de les dues inclinacions de la pregària de l’albada, pronuncià aquesta pregària : Déu meu, em dirigeixo a la teva misericòrdia. Per ella, guia el meu cor, uneix en mi tot allò que es troba dispers, ordena tot el que està desordenat. Per la teva misericòrdia, destrueix les meves rebelions, rectifica la meva fe, preserva el que es troba amagat, fes llum en allò que calgui que surti a la llum. Per la teva misericordia, purifica la meva feina, il•lumina el meu rostre,…

Llegir més

Benedicció d’Ahava

CETR

l’Amor, una de les més belles pregàries del judaisme. Aquesta benedicció reuneix l’esperit de lloança, la preocupació per el bé de la comunitat i la petició-desig per a mantenir-se ferms i lúcids en la recerca. Diu l’Ahava : Ens has estimat sense mesura, Senyor, Déu nostre, i amb immensa pietat t’has compadit de nosaltres, Pare i rei nostre. En atenció als nostres germans que en tu confien, als qui vas ensenyar els preceptes de vida, tingues pietat de nosaltres i instrueix-nos. Dirigeix els nostres ulls vers els teus manaments ; uneix els nostres cors per a estimar i témer el teu Nom. Doncs ets Déu de salvació i ens has escollit per que et lloem en la teva Unitat. Beneït sigui el Senyor que amb tant d’amor va mirar a Israel.Pare nostre, Pare de misericòrdia, compadeix-te de nosaltres i dóna’ns un cor apte per a comprendre, per a discernir, per…

Llegir més

Els hadîths

CETR

Els hadîths són el recull de les paraules, exemples i consells que Muhammad digué el llarg de la seva vida i que els qui eren a prop d’ell varen anar recollint. Al hadîth número 37 del recull d’An-Nawâwî llegim: Diu un hadîth que quan varen interrogar el Profeta sobre l’adoració perfecta, aquest va respondre : “serveix Déu com si el veiessis en tot moment ja que, si tu no el veus, ell sí et veu en tot moment”. Un hadîth recull aquestes paraules : “Déu digué : s’acosten a Mi aquells qui posen en obra les meves paraules. Estimo a aquells qui em serveixen i quan Jo estimo, sóc la oïda per la qual el meu servent escolta, sóc els ulls amb els quals veu, sóc la llengua amb la que parla, sóc la ma amb la que agafa, sóc els peus amb els que camina. A aquell qui busca…

Llegir més

Benedicció del Yotser Or

CETR

(Creador de la LLum) que, en l’ofici del Sabat, precedeix la recitació de la Sema’ o professió de fe : Beneït siguis, Senyor, rei del món que vas crear la llum i les tenebres ; que feres la pau i que a tota cosa vas donar forma. Beneït siguis, Tu, que renoves diàriament les obres de la teva creació.Beneït siguis, Déu nostre, per la glòria de les obres de les teves mans i per la llum engendradora de llum que has fet per a lloança teva. Beneït sigui el Senyor déu nostre, que va formar les estrelles.

Llegir més