Montserrat Cucarull

Treballant el Candongqi: L’essència i els fenòmens són no-dos

Ps2 Sut

Aprofundirem en els punts nuclears d’aquest text. Els dimarts, quinzenalment, de 18:45 a 19:30 h* Inici: 11 d’octubre.

Aportació voluntària

A càrrec de Montserrat Cucarull