skip to Main Content

CURS: Interrelació i convivència. Diversitat religiosa, espiritualitats i conviccions no religioses a les noves societats

Volem posar en valor la riquesa i el llegat espiritual i cultural que les tradicions religioses i les conviccions no religioses ofereixen i posar de manifest la gran diversitat religiosa, espiritual i conviccional creant espais educatius i reflexius on es doni visibilitat als llegats culturals i espirituals sense oblidar les aportacions i la riquesa culutral i espiritual de les minories religioses.

El curs es composa de 3 mòduls:

Mòdul 1: Discriminació, estereotips i espiritualitat: Tradicions i minories religioses, conviccions no religioses i noves formes d’espiritualitat.
1.1. Les dinàmiques socials que generen discriminació. Minoria-majoria i ortodòxia-heterodòxia: de les jerarquíes a la transversalitat.
1.2. Estereotips de gènere a les religions i a les conviccions. La identitat de gènere a les noves formes d’espiritualitat.
1.3. La diversitat de creences i conviccions com a valor central en la societat.

Mòdul 2: Diversitat religiosa i conviccional: Drets humans, llibertat d’elecció i llibertat d’opcions axiològiques (valors).
2.1. La relació entre: paradigmes culturals, forma de vida, religions i conviccions.
2.2. Un humanisme radical? Religions, espritualitats i conviccions dins i més enllà dels drets humans.
2.3. Religions i ideologíes: la llibertat, cohesió i inclusió social.La lliure construcció dels nous sistemes culturals i espirituals.

Mòdul 3: Interdependència entre tradicions religioses i conviccions no religioses a les noves societats.
3.1. Interrelació a les religions i les espiritualitats des de la qualitat humana profunda i els seus valors.
3.2. Interdependència, valors ecològics i religió.
3.3. El benefici social de les savieses religioses i conviccionals.El cultiu de la qualitat humana profunda comuna i la seva aplicació als col·lectius.
3.4. Aplicacions pràctiques als col·lectius.

Del 7 de gener al 12 de març de 2021, dijous i divendres, de 15 a 17h.

Aportació: 60€. Modalitat online

Back To Top