Skip to content
maria corbi

Director de CETR. Llicenciat en teologia i doctor en filosofia, Corbí ha estat professor a ESADE, a la Fundació Vidal i Barraquer i a l’Institut de Teologia Fonamental de Barcelona. Ha dedicat la seva vida a l’estudi de les conseqüències ideològiques i religioses de les transformacions generades per les societats d’innovació, societats post-industrial.

La llista de les seves publicacions és llarga; d’entre elles destaquem:La necesaria relatividad cultural de los sistemas de valores humanos. Salamanca, Universidad, 1983. 681 p.La religió que ve. Barcelona, Claret, 1991. 259 p. Indagacions sobre el futur. Barcelona. Centre Català de Prospectiva. 1991. 78 p. Conocer desde el silencio. Santander, Sal Terrae, 1992. 207 p. Proyectar la sociedad, reconvertir la religión. Barcelona, Herder, 1992. 342 p. Viento de libertad. Barcelona, Llar del Llibre, 1994. 271 p. Religión sin religión. Madrid, PPC, 1996. 291 p. El camí interior, més enllà de les formes religioses. Barcelona, Viena, 1998. 319 p. Edición castellana: El camino interior, más allá de las formas religiosas. Barcelona, Bronce, 2001. 343 p. Métodos de silenciamiento. Barcelona, CETR, 2006. 211 p. Hacia una espiritualidad laica: sin creencias, sin religiones, sin dioses. Barcelona, Herder, 2007. 350 p. A la intemperie. CETR-Bubok, 2009. Meditaciones sobre la unidad: más allá de los límites. Verloc, 2010. Por los caminos del silencio. CETR-Bubok, 2010.

Back To Top