skip to Main Content
jaume agusti

Doctor en Física Atòmica i Molecular, ha estat investigador científic especialitzat en lògiques formals i computacionals en el CSIC (Consell Superior de Investigacions Científiques) y ha estat col·laborador de Raimon Panikkar durant més de 20 anys, es vicepresident de la Fundació Vivarium que gestiona el seu llegat

Back To Top