CETR

Presentación

Des del 2004, el CeTR ha reunit anualment un grup interdisciplinar d’estudiosos de diversos països, per abordar els reptes que es presenten a l’espiritualitat en el segle XXI. L’objectiu d’aquestes trobades és aprofundir en l’impacte que suposen les societats d’innovació contínua per a les religions institucionalitzades, les transformacions dels àmbits valorals i com afavorir avui el cultiu de la qualitat humana tenint en compte el nou escenari cultural.

Encuentros internacionales

Encuentros