skip to Main Content

AVÍS – CICLE DE CINEMA

Ampliem el cicle de cinema amb la pel·lícula "Un monstruo viene a verme" de J.A. Bayona. La podreu veure el 15 de desembre, com sempre a les 18.30h.
read more

Dues formes de conrear l’espiritualitat, la QHP, en les societats de coneixement

Marià Corbí Una forma de cultiu de la Cualitat Humana Profunda (CHP) parteix de l'individu perquè interpreta l'individu des de l'epistemologia mítica, que pretén que el que es concep és com es concep. Parteix de l'individu i l'individu treballa i s'esforça per aconseguir la fidelitat a Déu, l'amor a Déu, la unió amb Ell per amor. És una concepció que es pensa com un progrés en el camí assenyalat per Déu, com una espera de la seva visita, com un camí en el qual s'esperen les ajudes recognoscibles de Déu per arribar a Ell. L'altra modalitat de l'cultiu de l'espiritualitat, de la Qualitat Humana Profunda (QHP), part de proposar-se eliminar la consciència d'individualitat.
read more

La música a les Societats de Coneixement (SC)

Marià Corbí La música es el arte más sutil porque emplea los sonidos, lo más leve de lo sensitivo, para expresar lo sutil. La música, durante milenios ha utilizado los sentimientos humanos para cantar a la Dimensión Absoluta (DA). Fue una gran habilidad partir de los sentimientos del yo para referirse a lo que está más allá del yo. Utilizó sentires de Dimensión Relativa (DR) para cantar el misterio de la DA, intensificando la conmoción de las entrañas, para que resuene el sentir hondo. La música empuja las conmociones del cuerpo para llevarlas a la frontera de lo que no es nombrable. No utiliza palabras para aludir a aquello de lo que no se puede hablar. Las palabras que se emplean en los cantos están al servicio de la música misma.  La música canta explícitamente la verdad muda. Habla sin palabras de lo que no cabe en las palabras.
read more

Llibre: De la Religión a la Espiritualidad – introducció –

J.Amando Robles Como es sabido, en los años sesenta del siglo pasado la tesis dominante en el campo del estudio de lo religioso fue la secularización. Según esta tesis fue común considerar que, como efecto de la modernización, la religión estaba entrando en profunda crisis. Ello al menos en Occidente. Aunque era frecuente reconocerla una aplicación más universal. Era una convicción y casi una evidencia empírica: con la modernización — industrialización, urbanización y autonomía, está en la política, cultura, filosofía y ciencia— la religión tendía a ser superada si no a diluirse y desaparecer como una visión mítica del pasado. Pero la religión no ha desaparecido. Reiteradamente las encuestas muestran que la mayor parte del mundo, incluido Occidente, sigue siendo religiosa, al menos creyente en Dios, y no faltan autores, como Peter L. Berger, que pronostican un siglo XXI religioso, incluso más religioso que los tiempos pasados. De hecho, no creen que la religión se esté privatizando, tal es el caso del sociólogo José Casanova, ni ven razones por las que la religión tendría que verse críticamente afectada.
read more

En el portal de lo oscuro

Marià Corbí Selecció del darrer llibre d’en Marià Corbí, En el portal de lo oscuro (Bubok, 2021). Ens diu a la introducció: “[...] inevitablement sorgeix la pregunta: ‘Què és tot això? Què hi faig jo en aquesta immensitat? Qui sóc?’ Aquesta petita col·lecció d’humils poemes recull aquesta preocupació, que més aviat és una ocupació que ressona constant en la meva vida d’ancià.”
read more

NOU PROGRAMA D’ACTIVITATS 2021-2022

NOU PROGRAMA D'ACTIVITATS CURS 2021-2022 Us convidem a conèixer les activitats que hem preparat per…

read more

Presentació del nou llibre de poemes de Marià Corbí: EN EL PORTAL DE LO OSCURO

“Los humanos somos animales, con todos los rasgos propios de los animales. Nuestra diferencia específica es nuestra competencia lingüística.  Como todas las restantes especies animales, modelamos la inmensidad del mundo que nos rodea a la medida de nuestro cerebro, de nuestros sensores, de nuestra capacidad de actuación en el medio para satisfacer nuestras necesidades. La estructura de la lengua crea una gran modificación en nuestra relación con el medio, nos da acceso a una doble dimensión de lo que nos rodea y a nosotros mismos: un acceso relativo a nuestras necesidades, que nosotros mismos modelamos, y un acceso no relativo a esas necesidades, que está libre de nuestras modelaciones.
read more

Destil·lacions

MONTSE CASTELLÀ > Petita tria del poemari DESTIL·LACIONS: POEMES BREUS, de la Montse Castellà
read more

Conseqüències de les noves tecnociències (TC)

Les noves tecnologies en desenvolupament exponencial (Big Data, IA, robòtica, nanotecnologia, nanotubs, nanofibres, biotecnologia, computació quàntica, etc.) han de portar-nos a reflexionar seriosament sobre com volem viure els humans amb tot aquest aparell de coneixements, tecnologies i possibilitats bones i dolentes que s'obren amb tots aquests sabers. El desenvolupament d'aquests sabers i tecnologies exigeix que ens plantegem un nou projectes axiològics col·lectius (PAC) per a la humanitat. No podem continuar, sense gravíssimes conseqüències, manejant-amb el projecte axiològic col·lectiu -PAC -neocapitalista d'explotació de l'mig i dels col·lectius humans. És totalment insostenible i més com més creixin aquestes TC.
read more

Novetat editorial: LES CLAUS DEL SILENCI, de Teresa Guardans

Més enllà de la calma que pot aportar, el silenci és escolta, és interrogació, és mirada atenta, és comprensió, profunda comunió amb tot, el silenci és saviesa. Ens en parla aquest llibre de Teresa Guardans (editorial Viena).
read more

La dimensió absoluta i l’ètica

En aquest apartat afrontem el greu problema de la fonamentació de l'ètica en les societats de coneixement, SC, quan no es pot basar ni en les conseqüències de les religions i de les seves revelacions, ni tampoc en un cos ideològic que pretén ser la descripció de la realitat, ni tampoc en una naturalesa humana donada i immutable. En darrer terme, l'ètica ha de fonamentar-se sòlidament en la dimensió absoluta (DA). Intentarem descriure aquesta fonamentació. Segurament es produiran repeticions d'arguments ja exposats, però he volgut anar pas a pas, partint de la nostra condició animal, encara que fos al preu d'algunes iteracions.
read more

Chelo Miró: “Viure en la presència”

El mes de Juny de 2020 moria la Chelo Miró, una dona que des de ben jove havia mantingut un profund itinerari de recerca interior, lliurant cada un dels seus dies al “Déu de la vida”. Els seus gairebé tres anys de lúcida convivència amb el càncer van ser un regal pels qui, d’una manera o una altra, vam poder compartir les seves reflexions i vivències. Algunes d’elles van ser gravades i el text que oferim és la transcripció d’aquelles gravacions. Ens alegra poder difondre el testimoni d’una experiència vital tan valuosa.
read more

Ètica a la Societat de Coneixement

Les condicions de supervivència pròpies de les societats que viuen de la creació de ciència i tecnologia, productes i serveis en equips d'interdependència obliguen a replantejar l'ètica. No és possible en les societats de coneixement fonamentar l'ètica en la racionalitat pròpia de la naturalesa humana.
read more

Quan la psicologia mira l’espiritualitat

En aquest seminari farem una introducció a les diferents mirades de la psicologia al la…

read more

DIRS: petita tria de poemes

Petita tria de dos poemaris de Xavier Casassas Canals (La Seu d’Urgell, 1963), especialista en religiositat, mística i teologia islàmica. Els seus DIRS (edicions Salòria)... “sorgeixen de la voluntat d’oferir textos que es puguin fruir i al mateix temps provoquin moments de reflexió o ens facin obrir els ulls del nostre cor”.
read more

Saviesa per a una societat creativa

Dies: 5 i 26 de maig, 16 de juny i 7 de juliol, 4 dimecres. Horari: de 18:30 a 20:30 Aportació: 80 euros (fraccionable).
read more
Arcadi Oliveras

Arcadi, un cultivador de la Qualitat Humana

Ha mort l’Arcadi Oliveres. Fa uns anys va acceptar formar part del Consell Assessor de…

read more

FEUERBACH (1804-1871) I CORBÍ (1932-) : PER UN HUMANISME AMB QUALITAT HUMANA PROFUNDA

Les tecnociències (TC) semblen neutres davant de la qualitat humana (QH). Avui la forma de supervivència, ens agradi o no, depèn d’elles i això condiciona el concepte o la idea d’humanitat. L’ésser humà és una animal singular que té, per la llengua, accés a la doble dimensió de la realitat (dimensió absoluta –DA- i dimensió relativa -DR). Les seves formes de supervivència  sempre han estat relacionades amb aquesta dada, però aquesta dada té ara una transcendència inusitada perquè d’ella depèn la nostra possibilitat d’adaptació flexible al canvi inexorable que comporten les TC. Les TC són fruit del coneixement humà. Són fruit de la recerca i la investigació.
read more

REFLEXIONS SOBRE L’ART EN LES SOCIETATS DE CONEIXEMENT

L'art és l'expressió de la dimensió absoluta des dels sentiments humans, o des de formes, colors i textures purs que no fan referència a res.   No és expressió del que sent l'artista davant d'una cosa, encara que aquest sentiment de la individualitat de l'artista en la dimensió relativa influeixi en la seva expressió de la dimensió absoluta.    L'art és expressió del sentir profund humà davant la realitat, tot i que sembla que es contamini amb el sentir que funciona com a sistema de senyals, els sentiments, el bon art unifica les nostres dues dimensions del sentir en la seva dimensió profunda.   Les arts en les societats de coneixement (SC) exerceixen una funció central, que és fomentar, cultivar la dimensió absoluta (DA) per generar, mantenir i portar al creixement de la qualitat humana i la qualitat humana profunda als col·lectius. Les arts són imprescindibles pel bon funcionament de les societats de coneixement. L'art com una forma de el cultiu de la DA és el fonament de les SC.
read more

Dissabte de silenci i aprofundiment de textos on-line

En substitució dels caps de setmana que no hem pogut dur a terme en aquest temps de pandèmia,  proposem (una mica tard) dedicar un dissabte a aprofundir en un punt del text budista Sutra Ratnaguna y del Rubayat del savi poeta sufi  Rumi . Abordarem l'afirmació del Sutra Ratnaguna "Todos los fenómenos son ilimitados" i sobre poemes de Rumi que acompanyin aquesta perspectiva.
read more

NOVETAT EDITORIAL: “SILENCIO” de Teresa Guardans

Creix l'interès pel silenci en la nostra estressada societat, però de què estem parlant quan parlem de silenci? Teresa Guardans ens convida a obrir els ulls i l’oïda, a abaixar el volum del nostre monòleg interior amb l’orientació de l'experiència i les paraules d’aquelles persones que han explorat profundament el silenci i els seus beneficis des de les diferents tradicions de saviesa.
read more

Projectes col·lectius per a Societats Dinàmiques

L'acceleració de el creixement de les tecnociències altera totes les nostres concepcions i valoracions, i provoca la major transformació de les formes de vida de la història humana. La creativitat tecnocientífica, sotmesa a les exigències de l'màxim benefici en el temps més curt possible, s'està convertint en enemiga de la vida, de l'mitjà i de l'espècie humana. Aquestes conseqüències seran molt difícils de reparar, i en molts casos ja són irreversibles.
read more

La societat de coneixement un destí inevitable per a tothom

La història ha conduït a l'espècie humana a haver d'enfrontar un greu problema: el creixement contínuament accelerat de les ciències i tecnologies en una interacció mútua, cada dia que passa, més profunda i ràpida. Aquesta acceleració dels processos tecnocientífics té greus conseqüències axiològiques per a tots els nivells de la vida dels col·lectius i dels individus.
read more

Pròleg del llibre “PROYECTOS COLECTIVOS PARA SOCIEDADES DINÁMICAS”

En las últimas décadas ha aparecido en la humanidad un fenómeno que venía preparándose durante siglos: un crecimiento rápido de las ciencias y las tecno­logías, en retroalimentación mutua, que supone una dinamización de la base de la cultura, cada día que pasa más acelerada. Esta aceleración de las ciencias y las tecnologías, con los nuevos productos y servicios que se derivan, están invadiendo todos los ámbitos de la vida humana, y están abriendo posibilidades insospechadas a nuestras capacidades de conoci­miento y actuación.
read more

índice completo del libro “PROYECTOS COLECTIVOS PARA SOCIEDADES DINÁMICAS”

ÍNDICE  COMPLETO   IMPACTOS DE LAS NUEVAS SOCIEDADES DE CONOCIMIENTO   1. La nueva dinámica…

read more

PROJECTES COL·LECTIUS PER A SOCIETATS DINÀMIQUES. Presentació llibre

Mitjançant una conversa entre l'autor Marià Corbí i els professors Francisco Javier Fernandez-Vallina (UCM) i Flavio Senra (PUC Minas, Brasil) ambdós coneixedors del pensament de Corbí és desgranaran els punts centrals del llibre. Un llibre que vol ser el compendi del plantejament de la Epistemologia Axiològica que Corbí ha anat elaborant al llarg dels darrers set anys. Es podrà tenir accés a l'acte a través de https://www.youtube.com/watch?v=nCVQIzrxik8&ab_channel=HerderEditorial tant en temps real com després de l'acte. Es deixarà espai per a preguntes del public.
read more

Celebració de Nadal 2020

Adaptant-nos als temps que corren, enguany hem celebrat el Nadal on-line,  el dia 21 de desembre. En una connexió oberta vam tenir ocasió per desitjar-nos un bon Nadal i per compartir una estona de silenci, amb la projecció d'un petit vídeo (28 min.) que trobareu aquí, i també els textos que hi apareixen.
read more

Sobre la capacitat de meravella

Unes reflexions sobre la necessitat d’afavorir la capacitat de meravella en les criatures, i les seves aportacions. Extractes d’un petit gran llibre escrit per Rachel Carson, biòloga que es va convertir involuntàriament en pionera de l’ecologisme denunciant els efectes per la natura de l’us del DDT.
read more

Introducció al llibre Pandemia: La covid-19 commou al món

«No em toquis», segons Juan 20, 17, és el que li va dir Jesús a Maria Magdalena quan ella ho va reconèixer després de la seva resurrecció. Com he d'entendre jo, un ateu cristià confés, aquestes paraules? En primer lloc, vull associar-les amb la resposta de Crist quan els seus deixebles li pregunten com sabran que ha tornat, que ha ressuscitat. Crist els diu que estarà allà on hi hagi amor entre els seus creients. Estarà allà no com una persona a qui es pot tocar, sinó com el vincle d'amor i solidaritat entre la gent. De manera que «no em toquis, toca i relaciona't amb els altres en l'esperit de l'amor».
read more

La co-indagació i la co-creació en les SC.

Deixem establert que el cultiu de la DA en les SC no pot fer-se per la via de la submissió, com es va realitzar en el passat, sinó que tendirà de realitzar per la via de la indagació i creació lliure. Amb això només hem plantejat la meitat de el problema del cultiu de la DA en les SC. En les SC, que viuen de la indagació i creació lliure, no és viable un cultiu de la CHP que no sigui també, com l'art i la ciència, indagació i creació lliure, en cas contrari comportaria una mena esquizofrènia en el pensar i en el sentir.
read more
Obras Maestros Espirituales

Cafè Tertúlia de Qualitat Humana

read more

CURS: Interrelació i convivència. Diversitat religiosa, espiritualitats i conviccions no religioses a les noves societats

Del 7 de gener al 12 de març de 2021, dijous i divendres, de 15 a 17h.
read more

Por los Caminos del Silencio: Diàlegs amb Marià Corbí

“Perquè no demanar-li a l’autor si ens pot aclarir els dubtes i qüestions que se’ns plantegen a partir de la lectura del llibre?” Així va sorgir aquesta proposta que es concretarà en tres sessions de diàleg amb en Marià Corbí sobre una obra que explora la no-entitat del jo, les dues dimensions de la realitat, el sentit de la mort, o del temps, entre altres temes
read more

LECTURA DEL FÎHI MÂ FÎHI DE RÛMÎ

Resulta molt interessant per als ciutadans de les societats que viuen de la tecnologia aproximar-se a l’obra de Mawlânâ Rûmî -savi i poeta sufí persa del s.XIII- perquè al presentar-nos reflexions profundes sobre la natura humana en forma poètica enriqueix doblement la perspectiva abstracta amb la que ens interpretem a nosaltres i a la realitat a la que ens empeny l’us de la tecnociència.
read more

ELS RUBAIYATS DE RÛMÎ curs 2020-2021

Conjunt de poemes del gran pensador i poeta persa Rumi de el s. XIII. Es tracta d’una indagació de la dimensió absoluta de la realitat des de la sensibilitat i el cor. D’ell podem aprendre com gestionar la nostra sensibilitat per a la indagació d’aquesta dimensió.
read more

VERSOS SOBRE LA PERFECCIÓ DE LA SAVIESA: RATNAGUNA-SAMCAYAGÂTHÂ SUTRA

Aquest text del budisme Mahayana planteja de manera concisa, en 302 versos o línies, la seva perspectiva sobre què és la qualitat humana profunda i com es cultiva. Té l’interès que d’ell es poden treure aclariments aptes per a la societat vint segles després de la seva aparició i situada a 7.500km de distància.
read more

La robotització dels llocs de treball: un tema per a la reflexió.

Per abordar aquest tema cal fer una breu presentació sobre l'estat de la qüestió per saber exactament on ens trobem. Segons l'informe Un futur que funciona: automatització, ocupació i productivitat publicat el 2017 per McKinsey & Company: "Suggereixen que la meitat de les activitats laborals de l'actualitat poguessin automatitzar per al 2055 tot i que això pot passar 20 anys abans o després depenent de diversos factors" (McKinsey & Company, 2017) I aquests factors són: (1) la viabilitat tècnica, (2) el cost de desenvolupar i implementar les solucions tecnològiques, (3) les dinàmiques de mercat laboral, (4) els beneficis econòmics i (5) la reglamentació i acceptació social.
read more

AVÍS IMPORTANT

Ens sumem a les mesures de prevenció de contagi de la Covid-19 i fins nou…

read more

FINS SEMPRE, QUINO!

Ens ha deixat el dibuixant argentí, Joaquín Salvador Lavado, Quino, creador de les vinyetes de Mafalda, que es va convertir en el dibuixant en espanyol més reconegut del món. La notícia de la seva pèrdua ha estat rebuda tant pels seus seguidors com pel món de la il•lustració amb gran pesar. Des CETR volem retre-li el nostre petit homenatge.
read more

Camins del cor

Corbí s'interessa en aquest treball en com indagar la dimensió absoluta de la realitat amb el sentir i en el sentir humà. Ho fa introduint-se en tres obres de tres mestres: el persa Rumi, el xinès Mazu i l'indi Ramana que pertanyen a tres tradicions espirituals ben diferents sufisme dins de l'Islam, budisme Chan, i al Vedanta Advaita dins de l'hinduisme respectivament. El seu interès és indagar la via de l'endinsar-se en la dimensió absoluta de la realitat en el sentir mateix. Una proposta que fan els tres autors des de diferents enfocaments, i que Corbí la troba de gran bellesa.
read more

Comentari al text “Enseñanzas Zen” de Bodhidharma

Corbí va seguint el text d'aquest mestre Chan "Enseñanzas Zen .Textos fundamental del introductor del budismo Zen en China." editat per l'Editorial Kairós SA, 1995 Se narra como sigue el encuentro del emperador y el monje. El emperador preguntó a Bodhidharma: -Desde el inicio de mi reinado he construido tantos templos, he copiado tantos textos sagrados, he ayudado a tantos monjes; según tú, ¿cuál es mi mérito? -¡Ningún mérito! -¿Y eso por qué? -Estas no son sino acciones inferiores que permitirán a su autor renacer en los cielos o en esta tierra. Todavía llevan la marca del mundo y son como sombras que siguen a los objetos. Una acción verdaderamente meritoria está llena de pura sabiduría, perfecta y misteriosa, su naturaleza real está más allá del alcance de la inteligencia humana. -Entonces, ¿cuál es el primer principio de la Santa Doctrina? -Nada puede ser calificado de santo en el principio que es por definición vasto y vacío.
read more

El gran olvido: la gratuidad del vivir. Principios de epistemología axiológica 6

Aquest llibre recull els pensaments i meditacions de Marià Corbí dels últims temps sobre les transformacions que està provocant l'entrada i assentament de les societats de coneixement en tots els nivells de la vida humana. Es tracta de reflexions noves sobre temes com la qualitat humana, la qualitat humana profunda que els nostres avantpassats van dir espiritualitat, la crisi axiològica, religiosa i ideològica i la necessitat urgent de crear projectes de vida col·lectiva adequats a les societats d'accelerada innovació i canvi.
read more

Les apories de l’ètica

Si per construir l'ètica partim d'una antropologia que diu que els humans som animals racionals, ens trobarem amb problemes irresolubles. És indubtable que ja amb les societats industrials i, sobretot amb la progressiva implantació de les societats de coneixement d'innovació i canvi continu, s'ha generat un gran problema axiològic greu. La moral propugnada per les religions en les societats agrari-autoritàries s'ha mostrat com no apta per a les noves circumstàncies culturals. Quan van aparèixer les societats industrials es van trobar que la moral religiosa no solucionava els problemes axiològics que la nova manera de vida presentava. La solució que van trobar va ser o eliminar la religió o separar la religió de les normes de la vida col·lectiva. Es va abandonar la moral religiosa i es va intentar fonamentar un sistema de comportaments col·lectius que no depengués de les creences; es va pensar construir una ètica de fonament racional.
read more

NOVETAT EDITORIAL: Diferencias y contraposiciones entre una espiritualidad de sumisión y una espiritualidad de indagación y creación libre. 15º Encuentro Internacional CETR.

Amb aquest llibre clausurem el cicle de 15 edicions de Trobades Internacionals (2004-2019) organitzades per CETR, que es va poder iniciar gràcies a la col·lboració de la Fundació Jaume Bofill en els primers cinc anys i posteriorment va poder continuar gràcies a la col·laboració desinteressada de molta gent. En aquesta darrera edició ens hem proposat investigar amb deteniment la diferència i contraposició que hi ha entre una espiritualitat que ha de passar per la submissió i una espiritualitat -o millor, una qualitat humana profunda-, que ha de passar per la indagació i creació lliures. Esperem que el nostre treball pugui resultar d’ajuda.
read more

NOVETAT EDITORIAL: AL ANOCHECER

Les paraules no arriben per expressar adequadament el misteri de la realitat, de la vida i del viure humà. Només poden apuntar en aquesta direcció, intentar tocar-lo sense aconseguir-ho mai. Hem indagat nostre propi ser. Sabem que és només un intent maldestre.
read more

1. LECTURA DEL FÎHI MÂ FÎHI DE RÛMÎ

Data: del 14 d’octubre al 26 de maig Horari: 15 dijous quinzenalment, de 19:00 a 20:15 h.  Format: presencial i on-line
read more

2. LECTURA DEL LANKAVATARA SUTRA

Dates: del 21 d'octubre al 19 de maig Horari: 14 dijous quincenalment, de 19:00 a 20:15 h. Format: presencial i on-line
read more

3. ELS RUBAIYATS DE RÛMÎ

Dates: Del 15 d’octubre al 25 de març Horari: 11 divendres, quinzenalment, de 15:15 a 16:30 h. Format: presencial i on-line
read more

4. Acercarse a las fuentes: Sutra del corazón y Shodoka

14, 21 y 28 de octubre, de 18:30 h. a 20:00 h. Modalidad: on-line
read more

5. Canto al Corazón de la Confianza (Xinxinming o Shinjinmei)

Dates: 12, 19, 26 de mayo Horari: 3 jueves de 18:30 h. a 20:00 h. Format: presencial y on-line
read more

6. Introducció a l’ús de tecnologies digitals alternatives

9, 16, 23 i 30 de novembre 4 dimarts, de 18:30 a 20:00 h. Modalitat online
read more

7. La Tecno-ciència i la qualitat de vida

Dates: 12, 19 i 26 de novembre Horari: 3 divendres, de 18:30 a 20h. Format: presencial i on-line
read more

8. QUAN LA PSICOLOGIA MIRA L’ESPIRITUALITAT

Dates: 14 i 24 de gener 2 dilluns, de 17:00 a 18:30 h.
read more

9. AUDICIÓ de MÚSICA CLÀSSICA CONTEMPORÀNIA

Dates: 21 i 28 de gener 2 divendres, de 18:00 a 19,30 h presencial i on-line
read more

10. MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES. Meditaciones sobre la Unidad : DIÀLEGS AMB MARIÀ CORBÍ

25 de gener, 22 de febrer i 29 de març 3 dimarts, de 19:00 a 20:15 h. Modalitat online
read more

9. L’ ABC de la lectura de textos – Ioga-Vashista de Valmiki

Dates: 18 i 25 de març, 2 dijous, de 19:00 a 20:15 h.
read more

11. LA VIDA ÉS COM UN SOMNI: LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL DE LA REALITAT

5, 19 i 26 d’abril 3 dimarts, de 19:00 a 20:30 h. Presencial i online
read more

12. ESPIRITUALITAT SENSE DÉU PER UN MÓN NOU (II)

Data: 10, 17, 24 i 31 de maig Horari: 4 dimarts, de 19:00 a 20:30 h. Format: presencial i on-line
read more

11. Recursos didàctics al servei del creixement interior. Una mirada a otsiera

Dates: 2 i 9 novembre d’octubre, 2 dijous de 18:00 a 19:30 h. on-line
read more

13. UN NOU MÓN QUE HAS DE CONÈIXER: LA IRRUPCIÓ DE LA TECNOLOGIA A LA VIDA QUOTIDIANA

7, 14 i 21 de juny 3 dimarts, de 19:00 a 20:30 h. Presencial i online
read more

14. Debats: Reptes de la implementació de les Societats de Coneixement

Dimarts 26 d’octubre: Intel·ligència artificial i ètica Dimarts 23 de novembre: Societat 5.0 Dimarts 14 de desembre: La Qualitat Humana com imprescindible en la nova societat
read more

18. VISITA VIRTUAL A L’ESTUDI D’UN PINTOR

Data: Dimecres, 21 d’octubre a les 19:00 h. Format on-line
read more

19. LES GELERES GALÀCTIQUES BRESSOLS DE PLANETES

Data: 28 d’octubre, de 19:00 a 20:30 h.
read more

15. REPTES DE LES SOCIETATS D’INNOVACIÓ: CURS SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES DE MOTIVACIÓ I COHESIÓ COL·LECTIVES

Octubre 2021
read more

16. CRUÏLLA DE CAMINS

Data: Els primers dijous de mes, de 18:30h a 20:30 h. Inici: 9 de setembre
read more

17. APROPAMENT AL CONEIXEMENT SILENCIÓS

Inici: 20 de setembre Els dilluns de 17:30 a 19 h.
read more

18. ASSANES I PRANAYAMA (HATHA YOGA)

Els dimecres, de 18:30 a 19:45 h. Inici: 8 de setembre
read more

19. ATENCIÓ I MEDITACIÓ: pràctica, orientacions i recursos

27 i 28 de novembre 4 i 5 de febrer 4 i 5 de juny
read more

20. CULTIVANT LA INDAGACIÓ AMB EL SENTIR, AMB L’ORIENTACIÓ DELS RUBAYATS DE RÛMÎ

Data: 25 i 27 de març
read more

21. CAP DE SETMANA SOBRE EL SUTRA BUDISTA LANKAVATARA

Data: 7 i 8 de maig
read more

AVÍS – ACTIVITATS ON-LINE A CETR

Ens unim a les mesures de prevenció de contagi del virus covid-19 i tanquem el…

read more

SERVEIXEN ELS VALORS QUE HEM REBUT?

Mai abans l’espècie humana havia patit un canvi tan dràstic, i en un espai tan curt de temps,  en les seves maneres de supervivència com el que estem vivint: trànsit de les societats preindustrials i industrials a les societats d’innovació i creació contínua, anomenades societats del coneixement. Estem passant d’unes societats estàtiques, que durant mil·lennis van viure fent fonamentalment el mateix i repetint el passat (les preindustrials), o pseudoestàtiques (les industrials), que, encara que van canviar les seves ciències i tecnologies, es van interpretar  com fixes perquè van pretendre no tocar els seus principis ideològics i axiològics, a unes societats dinàmiques que tendeixen a viure de la indagació i la creació contínua en ciències i tecnologies, en interacció mútua i, mitjançant aquestes, de la creació sostinguda de nous productes i serveis.
read more

LOS DESAFÍOS DE LA NUEVA SITUACIÓN CULTURAL GENERADA POR LA DINÁMICA DE INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La historia ha conducido a la especie humana a tener que enfrentarse a una situación inédita seria: el crecimiento continuamente acelerado de las ciencias y tecnologías en una interacción mutua, cada día que pasa, más profunda y rápida. Esta aceleración de los procesos tecnocientíficos tiene graves consecuencias para todos los niveles de la vida de los colectivos y de los individuos. La llegada e implantación de las sociedades de innovación y cambio continuo, las llamadas sociedades de conocimiento, resulta ser un destino inevitable para todos los colectivos humanos y para todos los países. Es un paso de la humanidad sin posible marcha atrás.
read more

Conferència Intel·ligència espiritual i el seu paper en la creativitat

La teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner va suposar un canvi de paradigma significatiu tant en la psicologia cognitiva com en la pedagogia. En el marc d’aquesta teoria apareix -amb D. Zohar i altres autors- la proposta controvertida de la intel·ligència espiritual; parlarem, especialment de la relació entre intel·ligència espiritual i creativitat.
read more

L’ètica més enllà del jo

El gest de girar la clau per posar en marxa el motor del cotxe no sembla que tingui gaire rellevància ètica [...] Però el fet que aquest petit gest el realitzin milions de persones cada minut, hora a hora, dia a dia i any rere any, per tot el planeta, fa que no només esdevingui èticament rellevant sinó que es converteixi en un dels principals problemes ètics que la humanitat ha d'afrontar.
read more

Espiritualitat sense Déu per un Món nou

És possible cultivar la qualitat humana sense Déu? Es considerarà com ha estat possible cultivar l’espiritualitat sense Déu en el passat i com ho és ara. Pot aquesta espiritualitat, que no parla del més enllà, tenir força per transformar aquest món? Es treballaran textos de Buda, Mahavira, Confuci, Lao Tsé, Meslie, Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, Einstein, Tolle, Sam Harris i Comte-Sponville, entre altres.
read more

Imhotep i el faraó

Una narració sobre un personatge fascinant, Imhotep, sacerdot, savi, primer ministre de Djoser... i arquitecte de la primera de totes les piràmides; de la mà de JP Lauer, l'arquitecte que va dedicar la vida a reconstruir la piràmide, carregat de saviesa i d'experiències vitals (amb il·lustracions de Jaume Bosch i editat per Lalè). Més una Guia de Lectura amb suggeriments per explorar el text a l'aula.
read more

Gran crisi global després del coronavirus

Ja fa temps que les institucions no estan funcionant bé i també fa temps que els ciutadans estan disgustats, molestos, desitjant que per fi arribi un canvi que arregli les coses, perquè així no podem seguir. Fa temps que es fa palès que l'opció per la societat de coneixement, que és inevitable i que ja està funcionant en múltiples aspectes, s'ha d'estructurar més coherentment sense la contradicció de que tot el poder de les tecnociències i de les possibilitats que s'obren, estiguin en mans d'un capitalisme explotador i immisericorde. Dona la impressió que la gravíssima crisi de salut de la pandèmia del coronavirus, i de les conseqüències que en seguiran, seria l'ocasió per culminar el trànsit d'una societat industrial de capitalisme explotador, a una societat coherentment estructurada de coneixement.
read more

Imhotep i el faraó: novetat editorial

Una narració sobre un personatge fascinant, Imhotep, sacerdot, savi, primer ministre de Djoser... i arquitecte de la primera de totes les piràmides; de la mà de JP Lauer, l'arquitecte que va dedicar la vida a reconstruir la piràmide, carregat de saviesa i d'experiències vitals... Il·lustrada per Jaume Bosch (edita Lalè). Més una Guia de Lectura amb suggeriments per explorar el text a l'aula.
read more

La Recopilació d’ensenyaments del Mestre Lin-Chi

Apropar-se a aquesta compilació d'ensenyaments del mestre Lin-Chi (Xina, s.IX) és fer-ho a un dels pilars del budisme Ch'an (o zen). El text recull el mestratge de qui va ser l'origen de l'Escola Zen Rinzai. Més enllà de les anècdotes, Lin Chi situa el lector davant de l'exigència d'una nuesa radical si es vol comprendre la realitat.
read more

Existeix el capitalisme de la vigilància? Respon Shoshana Zuboff

El capitalisme de la vigilància tal com ho crida l'economista i filòsofa Shoshana Zuboff és una forma de capitalisme "sense precedents" que prediu les accions dels internautes en el món real amb l'únic propòsit de beneficiar les empreses. Les experiències dels usuaris es converteixen així en matèries primeres que permeten crear dades per avançar-se a comportaments futurs.
read more

Rubayats de Rumî

Aproximació al poeta persa del segle XIII i savi sufí Djalal ud Din Rumi en el seu recull de versos en els què aborda la saviesa i l’amor. Diu: ‘si la teva saviesa no et rapta de tú mateix, més et val la ignorància que aquesta saviesa’.
read more

L’accés a la dimensió absoluta. Reflexions sobre el sentir

Gràcies a la nostra construcció lingüística tenim dues dimensions de la realitat i dues dimensions en el sentir: el "sentir sistema de senyals per sobreviure amb eficàcia" i el "sentir profund incapaç d'acotacions". Podríem donar-los dos noms diferents per distingir-los amb claredat: afectivitat i sentir profund. Intentem precisar què és el sentir i amb quins rostres es presenta...
read more

Apropar els ciutadans a la política i a la presa de decisions polítiques, una experiència en marxa a Bèlgica

Bèlgica ha iniciat a manera de prova donar més participació i poder als ciutadans deslligats dels partits. Ho està provant en alguns municipis i barris de les ciutats com al centre de Brussel·les. Per sorteig es constitueixen consells d'11 persones triades a l'atzar a les quals s'uneixen 6 representants d'associacions veïnals que discutiran sobre l'ús dels pressupostos alguns dels quals arriben al milió d'euros anuals i que després haurà de ser aprovat pels altres residents del barri o municipi.
read more

La generació Millennials i la nova política

Tenim alguns indicadors clars que ens trobem davant d'una nova generació que, educada en un entorn plenament digital, té una aproximació diferent a la política. Aquesta realitat reclama una forta reformulació de les estructures polítiques tradicionals per a la seva supervivència. A el mateix temps, es formulen nous formats, amb nous valors, nous líders que signifiquen un evident xoc amb les estructures tradicionals, incapaços de reformular a la velocitat que aquesta nova generació demanda.
read more

L’espiritualitat per la via de la submissió de societats anteriors

Parlar de "l'espiritualitat per la via de la submissió" equival a parlar d'aconseguir la qualitat humana i la qualitat humana profunda per la via de la submissió. Aquesta forma de conrear la gran qualitat humana és inassumible per les societats de coneixement que són de contínua indagació, creació i canvi en tots els aspectes de la vida.
read more

CONFERÈNCIA “LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL EN EL MUNDO”

Els moviments socials no són moviments polítics. Els moviments polítics són polítics, busquen transformar l'Estat. Els moviments socials busquen l'emergència, la difusió, el debat de noves formes culturals. Els ciutadans no tenen confiança ni en els seus parlamentaris, ni en els seus governs, ni en els seus presidents, ni sobretot en els seus partits polítics. Hi ha un rebuig unànime de tots els partits, no són considerats legítims ni viables. Més concretament pensen que la classe política s'ha tancat en si mateixa, només parlen entre ells, i no es preocupen dels interessos dels ciutadans més que per vendre una opció en un mercat electoral cada quatre anys.
read more

Presentació del llibre YOGA-SUTRA de PATAÑJALI el 2 de desembre a CETR

El Yoga Sûtra de Patañjali és un text mil·lenari on s'explica la filosofia del ioga, sobre la qual es fonamenten, en més o menys mesura, tots els tipus de ioga que s'han popularitzat arreu del món. Celebrem la publicació d'aquesta traducció catalana comentada, a càrrec de la Montserrat Serra i Fort.
read more

Els ensenyaments de Mazu

Mestre del budisme xinès del segle VIII, que apunta a que hi ha una visió de la realitat des del sentir alliberada dels condicionaments que li posem. Per a aquesta mirada no tenim cap obstrucció només cal no lligar-se als extrems de bé i mal, de puresa i impuresa, abandonar les elocubracions mentals en favor d’indagar la realitat de manera mental-sensitiva.
read more

Perspectives de l’Absolut

"Estem convidats a habitar el nostre planeta, juntament amb totes les tradicions, amb noves categories, reverenciant tant les que hem rebut dels nostres avantpassats com acollint les que ens presenten els nostres contemporanis, que arriben amb els seus llegats mil·lenaris." ...llegim al pròleg de l'obra de Xavier Melloni: "Perspectivas del Absoluto. Una aproximación místico-fenomenológica a las religiones". (Herder, 2018).
read more

El Tratado de la Unidad de Ibn Arabí

Es tracta d’una obra atribuïda a Ibn Arabí, encara que no és segur que sigui d’ell. A Ibn Arabí l’anomenen “el gran” perquè va ser un gran mestre sufí i un gran filòsof, dels majors que ha tingut l’Islam. Una obra de la tradició musulmana que apunta vers el mateix que el corrent vedanta hindú i les grans obres budistes.
read more

L’home universal de Al-Yili

Al-Yili és un indagador de la subtilitat present en la realitat que ens envolta, així com en les capacitats humanes. La realitat està prenyada de subtilitat i aquest autor sufí la intenta desentranyar. Ens endinsarem en aquesta obra des d’un interès per treballar el sentir la realitat. Diu: “Como las olas cuyo principio es la unidad del mar Y que, en su multitud, están unidas por él; Cuando el mar está en movimiento, Son las olas que lo constituyen en su totalidad, Cuando [el mar] está en reposo, No hay ni olas ni multiplicidad.”
read more

El meu déu

Una petita selecció del poemari "El sol i les seves flors" (Empúries, 2018) de Rupi Kaur (n. 1992), escrittora, il·lustradora i fotògrafa canadenca. "Marcir-se", "caure", "arrelar", "alçar-se" i "florir" són els apartats d'aquesta obra en la qual, amb la metàfora del creixement de les flors com a fil conductor, l'autora parla de renaixement després de la caiguda en el profund abisme.
read more

ENS UNIM AL MOVIMENT FRIDAYS FOR FUTURE

Fridays For Future, juntament amb altres moviments germans, convoquem una setmana de mobilitzacions internacionals a partir del 20 de setembre amb motiu de la Cimera de l'Acció Climàtica de l'ONU. Aquesta setmana d'accions culminarà el proper 27 de setembre amb la Vaga Mundial pel Clima.
read more

D’una espiritualitat com submissió a una espiritualitat com indagació i creació lliure

A Occident hem viscut l'espiritualitat com a submissió a Déu, a la seva revelació, als seus representants, a l'anomenada doctrina cristiana, a les veritats de fe, als manaments de Déu i de l'Església, etc. Aquest tipus de pràctica de l'espiritualitat s'ha fonamentat en una representació de la dimensió absoluta com a entitat transcendent, Senyor Suprem i Absolut, com el Totpoderós, Creador de tot l'existent, predeterminador, revelador, Jutge Suprem, Castigador dels que no se sotmeten i Premiador dels sotmesos, Salvador, etc.
read more

CICLE DE CINEMA

DATA: els divendres del 25 d'octubre al 1134 de desembre.
read more

1. LECTURA COMENTADA: EL HOMBRE UNIVERSAL DE AL-YILI (extractes)

Del 8 d’octubre al 24 de març 11 dimarts, quinzenalment, de 19:00 a 20:15 h.
read more

2. LECTURA COMENTADA: ENSEÑANZAS DE MAZU

Del 15 d’octubre al 17 de desembre 5 dimarts quinzenalment de 19:00 a 20:15 h.
read more

3. LECTURA DELS VERSOS DEL RUBAYAT DE RUMI

Del 7 de febrer al 20 de març, 4 divendres, quinzenalment de 15.15 a 16.30 h.
read more

4. LA INVESTIGACIÓ INTERIOR: KALAMA SUTTA I CANKI SUTTA

14, 21 i 28 de novembre dijous, de 18:25 a 18:55 (silenci) i de 19 a 20:30 h. (curs)
read more

5. LECTURA COMENTADA: VERSOS SOBRE LA PERFECCIÓ DE LA SAVIESA.

Del 18 de febrer al 2 de juny 10 dimarts quinzenalment, de 19:00 a 20:15 h.
read more

6. LA POESIA DE RILKE: UNA INTRODUCCIÓ EN CLAU DE SAVIESA

Del 9 al 30 de gener dijous, de 19 a 20:15
read more

7. LECTURA COMENTADA: DIVÁN DE MANSUR HALLAY

PENDENT DE CONFIRMACIÓ
read more

8. REDESCOBRIR JESÚS DE NATZARET, UN MESTRE DE VIDA

20 i 27 d’abril i 4 i 11 de maig 3 dilluns, de 19 a 20:30
read more

CURS ON-LINE. ESPIRITUALITAT SENSE DÉU PER UN MÓN NOU

Del 13 de maig al 3 de juny 4 dimecres, de 19 a 20:30
read more

10. CRUÏLLA DE CAMINS

Els primers dijous de mes, de 18:30h a 20:30 h
read more

11. APROPAMENT AL CONEIXEMENT SILENCIÓS

Del 16 de setembre al 15 de juny
read more

12. L’ ABC de la lectura de textos: El Bhagavad Gîta

20 i 27 de febrer, 2 dijous,
read more

13. L’ ABC de la lectura de textos: El Sutra del Cor

19 i 26 de març, 2 dijous,
read more

14. L’ABC de la lectura de textos: Ioga-Vasishta de Valmiki

16 i 30 d’abril, 2 dijous
read more

CURS ON-LINE. PRINCIPIS D’EPISTEMOLOGIA AXIOLÒGICA DE MARIÀ CORBÍ

21 i 28 de maig, 2 dijous, de 19:00 a 20:00h
read more

16. DIÁLOGOS: EL ARTE COMO INDAGACIÓN

5, 12, 19 y 26 de febrero 4 miércoles
read more

17. COM VIURE DE LA CREATIVITAT

12, 19 i 26 de març i 2 d'abril 4 dijous de 19h a 20:30h
read more

XERRADA ON-LINE. INTEL.LIGENCIA ESPIRITUAL I EL SEU PAPER EN LA CREATIVITAT

Dilluns 11 de maig de 19h a 20h
read more

CURS ON-LINE. COM CONSTRUIR UN NOU SISTEMA DE MOTIVACIÓ PER A COL·LECTIUS

Del 18 de maig al 8 de juny, 4 dilluns de 19h a 20h
read more

20. CONEIXEMENT I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA I CONVICCIONAL A EMPRESES I ASSOCIACIONS

Del 12 de setembre al 19 de desembre, dimecres i dijous, de 17:00 a 19:00 h.
read more

21. L’ABC DEL SILENCI. Tres sessions per introduir-se a la pràctica del silenci

10, 17 i 24 d'octubre 3 dijous, de 19:00 a 20:30 h.
read more

22. ASSANES I PRANAYAMA (HATHA YOGA)

Els dimecres, de 18:15 a 19:30 h
read more

23. TOT PASSEJANT… Sortim a caminar per bonics racons de Catalunya

Primera sortida: Dissabte 9 de novembre, a les 10.30h
read more

24. ATENCIÓ I MEDITACIÓ: pràctica, orientacions i recursos

16 i 17 de novembre de 2019 29 de febrer i 1 de març de 2020 13 i 14 de juny de 2020
read more

25. CAP DE SETMANA D’INDAGACIÓ AMB EL SENTIR SEGUINT EL MESTRE SUFÍ AL-YILI

8 i 9 de febrer
read more

26. CAP DE SETMANA SOBRE EL SUTRA BUDISTA VERSOS SOBRE LA PERFECCIÓ DE LA SAVIESA

25 i 26 d’abril
read more

14é Encontre Internacional CETR. Problemas del tránsito a una espiritualidad sin sumisión.

En aquesta edició de les Trobades Internacionals CETR ens proposem continuar abordant el problema difícil i central de com promoure el cultiu del que els nostres avantpassats van cridar "espiritualitat" en les generacions joves? Un cultiu que haurà de presentar-se i viure sense creences, sense religions, sense déus, que siguin presos com a entitats reals, sinó com a purs símbols.
read more

Necessitat d’una lectura continuada dels mestres del camí a la dimensió absoluta

No hi ha res més subtil i incopsable per a l'animal humà que el camí a la dimensió absoluta. Aquesta dimensió no és objectivable ni representable. Com caminar per on no hi ha punts de referència, ni està assenyalat el camí, ni es poden posar els peus sobre les petjades d'un altre? Com caminar un sender en el qual no hi ha res a buscar, res a aconseguir i res a fer? Cada pas del camí és una indagació i una creació...
read more

La verificació sensitiva

Es parla de verificar sensitivament dels grans textos espirituals o verificar la bellesa o la veritat de la natura. Moltes vegades es comenta que la ment va més ràpida que el sentir, i que el sentir no és capaç de seguir el ritme de la ment i que, per tant, el sentir no pot verificar allò que la ment comprèn. [...] Hi ha aquí una confusió [...] El sentir, com la ment, té dues dimensions: la dimensió relativa i la dimensió absoluta...
read more

Tendències tecnològiques pel 2019

Internet és un flux d'informació constant que amb el temps ha anat generant canvis constants tant en el volum com en la naturalesa de la informació de que disposa.Estem vivint el creixement exponencial de la informació que prové de les dades, perquè hi ha més capacitat de recollir-les, processar-les i fer-les servir: des dels mòbils, fins les targetes de crèdit, passant per la nostra activitat a les xarxes, sense oblidar que amb els nous sensors dels rellotges, trens, semàfors, cotxes...se'n generaran constantment.Davant d'aquest panorama caldrà estar al dia i tenir en compte les tendències tecnològiques que es preveuen en aquest 2019.
read more

Aprendre a escoltar, a mirar, a sentir i veure. Aprendre a viure

"Sense valorar i cultivar allò que som no és possible tocar bé, ni pensar bé, ni viure bé." Nadia Boulanger (1887-1979), pianista, directora d'orquestra i mestra de composició, reflexiona sobre la importància de l'atenció, sobre el que vol dir aprendre, sobre els fonaments d'una vida amb sentit... És una petita tria d'un llibre que, tot ell, és una joia: Bruno Monsaingeon. "Mademoiselle: Conversaciones con Nadia Boulanger." (Barcelona, Acantilado, 2018. 174 p.)
read more

SENSE PAU NO HI HA SUPERVIVÈNCIA COL•LECTIVA

No hi ha dubte que el procés i el conflicte entre Catalunya i Espanya han posat el pacifisme a la palestra, com feia molt de temps que no es veia. És una oportunitat per rellegir els seus grans mestres: Menno Simons, George Fox, Thoreau, Gandhi, Martin Luther King, etc. Fa uns dies, una persona propera, que llegia el llibre de Romain Rolland sobre la vida de Tolstoi, em va recordar la influència d'aquest sobre Gandhi però sobretot, el fet, nou per a mi, que Tolstoi va fer els seus primers aprenentatges de no-violència amb un lama budista tibetà que va conèixer de jove a la presó. Òbviament, la seva lectura lliure i experiencial dels evangelis li va permetre redescubrir la seva autenticitat i força transformadora, malgrat que la institució religiosa del seu entorn va intentar "neutralitzar" el seu discurs declarant-lo heretge.
read more

AVÍS – CANVI DEL TEMA DEL CAP DE SETMANA

El tema previst per al cap de setmana del 2 i 3 de març era El col·loqui dels ocells de Farid Uddin Attar, que es reemplaça per Els quaranta versos sobre l'existència de Ramana Maharshi.
read more

La nostra forma cultural de ser vivents

Els nostres parents animals tenen el seu sistema de vida, el que podríem anomenar el seu sistema d'acotació, interpretació i de valoració de la realitat, determinat genèticament. Hi ha, doncs, un estricte paral·lelisme entre el quadre de necessitats, els instruments biològics d'actuació en el medi, i el conjunt significatiu del medi de cada espècie.
read more

El regal que ens fa la muntanya

Nan Shepherd (1893-1981), va ser una novel·lista i poetessa escocesa modernista. Era una excursionista entusiasta. Tant la seva poesia com "LA MUNTANYA VIVA" expressen el seu amor pel paisatge muntanyenc de les Grampianes. Aquesta obra convida a una lectura pausada, per poder assaborir cada descripció dels espais naturals, així com de l'experiència humana de passar-s'hi hores caminant amb la màxima atenció. Oferim una petita tria dels últims dos capítols.
read more

El virus del sentit: joves i recerca vital

“El virus del sentit: joves i recerca vital”, nou cicle de l’OAR amb Biblioteques de Barcelona. 6 sessions, del 12 d’abril al 3 de maig. (Totes les xerrades es retransmetran en directe pel canal de YouTube de Biblioteques de Barcelona.)
read more

Perplejidades

Perplejidades és el quart llibre de poesia de Marià Corbí. Qui investigui amb tota la seva ment i amb tot el seu cor l'últim fonament de la realitat, una i altra vegada i des de diverses perspectives va sempre a parar a la completa perplexitat. L'escrit de Corbí recull aquests moments de perplexitat. Els poemes han estat il·lustrats pel seu amic pintor Pere Rius amb creacions per a l'ocasió.
read more

Presentació del llibre El sentido numinoso de la luz -Mapi Rivera-

Presentació de llibre El sentido numinoso de la luz Dilluns, 6 de maig de 2019 a les 19h
read more

Amos Oz, la difícil aposta per la convivència

Ens deixa Amos Oz (28.12.2018), la seva veu perviurà en els seus escrits; una veu de profund compromís per la recerca de solucions possibles, un missatge que va més enllà d'unes circumstàncies concretes quan els conflictes aparentment irresolubles sembla que no deixen de multiplicar-se. Tot recordant el seu esforç incansable per la convivència, reproduïm les seves paraules a la recepció del premi Príncep d'Astúries 2007.
read more

Magorium y la tienda mágica de juguetes

Un text extret de la darrera publicació de Marià Corbí, PERPLEJIDADES (Bubok, 2018). El llibre és essencialment un poemari, però inclou aquest text que ens sembla que ajuda a emmarcar el sentit del conjunt 'd'indagacions en vers'. "Vivim l'ancianitat com una època de pèrdues -diu- [...] Una etapa que podria ser de pau, de felicitat, de reconciliació amb tot, tendeix a convertir-se en una etapa de frustració, de pena i de por davant la fi imminent... "
read more

Sobre poesia

El problema de la poesia és com arribar a penetrar en el món i en nosaltres com a part del món, com penetrar en el que és i en el que no és, com escoltar-lo i com deixar-lo manifestar. La poesia ha de ser revelació del que és, manifestació del que és, presència i absència; però, ho és?
read more

La peor enfermedad, tener de piedra el corazón

Petita selecció del poemari del cantautor, activista professor i poeta Rafa Sánchez: SED (San Pablo, 2018. 144 p.). Versos que conviden a no asfixiar la vida que batega en cadascú; paraules que, obrint-se camí en nosaltres, ens recorden el veritable sabor de la vida, la importància de donar-nos temps, de ser-hi del tot, a cada moment.
read more

La construcció de relats col·lectius, un repte del segle XXI

Cada societat ha viscut segons un patró col·lectiu que orientava al grup, oferint-li un sentit de vida al grup i als individus. La mil·lenària forma de desenvolupar projectes col·lectius està ara desapareixent per a no tornar més. La seva construcció és ara a les nostres mans i sota la nostra responsabilitat. Estarem a l'alçada qualitativa necessària per tal d'exercir aquesta responsabilitat adequadament? L'últim llibre de Y.N. Harari posa de relleu la necessitat de prendre consciència d'aquest gran repte.
read more

Ramana Maharshi i els quaranta versos

Ramana Maharshi (1879 – 1950), de la tradició hindú Vedanta Advaita (no- dualitat), és un dels grans savis del segle. Va ensenyar l’autoindagació com el procediment més eficaç per a assolir la saviesa. L’obra que presentarem, Els quaranta versos sobre l’existència, està considerada l’exposició més condensada del seu ensenyament.
read more

Debilitat i agressivitat humana

Els humans som vivents necessitats. Els desitjos donen a conèixer a la nostra ment i al nostre sentir aquestes necessitats. Som éssers de desitjos. Aquests desitjos, per causa del nostre accés a la DA de la realitat, són desitjos sempre insatisfets.
read more

Hinduisme

read more

L’amic Bhakti Das ens ha deixat

En Bhakti Das ens ha deixat. A finals d'agost el cor li va fallar mentre era en un ashram al Canadà. Tots els que l'hem conegut el trobarem molt a faltar; en Bhakti, impregnat de la música i de la saviesa de l'hinduisme, ha estat col·laborador d'aquesta casa des dels inicis: concerts, xerrades, cursos, pràctiques de silenci... sempre tenia el "sí" a punt. El planeta queda més apagat sense el seu riure, la seva gran cordialitat, la seva música i la seva gran vàlua personal.
read more

Cantos de eternidad. La sabiduría de Rûmî en el “Mathnawî”. Vol. III

De nou ens enfrontem amb la tasca d'estudiar un altre tom de la gran obra de Rumí, el Mathnawi. Tornem a recordar la nostra intenció. No pretenem més que fer aquesta obra una mica més intel·ligible per al gran públic, per fomentar la seva lectura i estudi. No pretenem, Déu ens lliure !, substituir la lectura de l'original, sinó tot el contrari, afavorir-la, fomentar-la.
read more

El col·loqui els ocells de Farid Uddin Attar 2018-2019

Farid Uddin Attar va ser un gran poeta sufí persa del segle VI, en aquesta obra va realitzar un estudi sobre els "cercadors" per analitzar les diferents actituds en la investigació. Des d'aquells que s'acontenten amb el que ja posseeix sent així uns "cercadors" purament teòrics, fins a aquells que decideixen iniciar la seva recerca estudiant les diferents actituds que té per realitzar-la. I Rumí (1207-1273), poeta i destacat mestre espiritual persa, en un exemplar del llibre de les secrets (Asrar Nameh) va expressar la seva gran admiració i amor per Attar, en un dels seus versos: << Attar va ser l'ànima de la espiritualitat personificada i Sanai va ser els seus ulls; jo no faig més que seguir les seves petjades >>
read more

Els ensenyaments zen del Mestre Lin-Chi 2018-2019

Estudiarem aquest document xinès del s.IX que indaga la fondària informulable de la realitat. El text d’aquest autor ens ajuda a no quedar atrapats en la nostra quotidianitat. Es tracta d’un text viu i dinàmic, en el que es comencen a dibuixar les paradoxes que acabaran formalitzantse en els koans.
read more

Raons pel cultiu intensiu de la gran qualitat humana

Els mestres de la gran qualitat humana aconsellen no viure residint i identificats amb la nostra dimensió relativa, la qual pivota sobre la necessitat i la seva resolució. Vegem les raons d'aquest consell. Residir a la mateixa dimensió relativa és identificar-se amb ella, és a dir, identificar-se amb la pròpia estructura de desitjos i temors i, conseqüentment, amb els propis records i expectatives. Qui s'identifica amb la seva estructura de desitjos, que és identificar-se amb la seva estructura de necessitats, carrega sobre si amb els temors que acompanyen els desitjos, com l'altra cara indivisible de la seva realitat; carrega amb els seus records i amb les expectatives que es generen des dels desitjos i els records.
read more

La “modelació” de la realitat humana i el “principi antròpic” de Stephen Hawking

Volem advertir el parentiu en la pretensió i la similitud entre la nostra idea que totes les espècies vivents han de modelar la immensitat que els envolta a la mesura de les seves necessitats de supervivència, del seu sistema cerebral, sensitiu i operatiu i el principi antròpic de Hawking.
read more

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES De conformitat amb el que estableix la normativa…

read more

Ocell roig

Petita tria del poemari Ocell roig, de Mary Oliver (Ohaio, 1935), traduït i prologat per…

read more

Shinkichi Takahashi -selecció de poemes-

Shinkichi Takahashi (1901-1987) poeta japonès i monjo budista zen. Després d'una etapa d'influència de l'avantguarda europea va convertir la seva poesia, sota l'influx del budisme zen, en un espai de contemplació de la natura i el món urbà del Japó de la postguerra. Presentem una petita selecció extreta del seu llibre: "En la quietud del mundo" (de l'editorial Pre-Textos, 2018).
read more

Observació nocturna

Aquest text, redactat en ocasió d'una proposta d'observació nocturna, ajuda a enriquir la mirada cap a l'univers i convida a la contemplació. Un bon text per tenir a prop si aquest estiu tenim l'oportunitat de mirar el cel a la nit. [Inspirat en les dades i explicacions dels llibres "La plenitud del vacío" de Trinh Xuan Thuan (Kairos) i "El Universo en tu mano" de Christophe Galfard (Blackie Books)]
read more

La familia Bélier

Fecha: 13 de desembre  Dir: Eric Lartigau. França, 2014 Presenta: Eva Torres Sinopsi: Tots els membres de la…

read more

Capharnaüm

Fecha: 29 de novembre  Dir:Nadine Labaki. Líban-França, 2019 Presenta: Olga Almato Sinopsi: Davant un tribunal, Zain, un nen…

read more

El mayor regalo (Documental)

Fecha: 22 de novembre  Dir:Juan   Manuel   Cotelo. Espanya,   2018 Presenta:Encarna Navas Sinopsi: Film que parla del…

read more

Fátima

Fecha: 15 de novembre  Dir:YJessi Nelson. EUA, 2001 Presenta: Teresa Guardans Sinopsi:Fatima és una musulmana immigrant d'origen àrab…

read more

Pago Justo

Fecha: 8 de novembre  Dir:Nigel Cole.  Regne Unit, 2010 Presenta: Jose Manuel Bobadilla Sinopsi: El 1968, gairebé 200 cosidores…

read more

Hotel Salvación

Fecha: 25 d'octubre  Dir: Shubhashish Bhutiani. Índia, 2016 Presenta: Marta Granés Sinopsi: En una estranya i última petició…

read more

Reflexions sobre la mort (2): ni extinció ni eternalisme

La doble dimensió d'allò real, suposa que els realitats són a la vegada espai-temporals i no espai-temporals. Els humans tenim notícia de la dimensió absoluta (DA) sempre en el pla accessible als nostres sentits, perquè la DA és qualitat pura i la qualitat només és accessible a la sensibilitat. Tots els éssers com a formes de la DA, sense res afegit, estan fora de la dimensió espai-temporal. Així les formes, els éssers de la dimensió relativa a les nostres necessitats, en el seu ésser propi, la DA, estan assentats en la dimensió no espai-temporal.
read more

Buurtzoorg, un cas d’organizació empresarial sense jerarquia

En el seu llibre "Reinventar les organitzacions" (2016) Frédéric Laloux classifica les organitzacions en cinc tipus segons la seva manera de gestionar-se. Ens interessa presentar un exemple d'empresa Teal extret del llibre, entre molts d'altres, que ens permet confirmar la viabilitat d'aquest tipus d'organització. De manera sintètica podem dir que el funcionament de les empreses Teal es basa en la confiança com a mode essencial de relació entre col·legues en un entorn on tota la informació és compartida i on la presa de decisions es realitza usant el procés dels consells (qualsevol persona pot prendre una decisió però abans ha de consultar a les parts afectades i als experts en la matèria). Cada treballador té total responsabilitat per l'organització i tots tenen la mateixa vàlua bàsica que es desenvolupa en un entorn emocionalment i espiritualment segur. Presentem el cas d'Buurtzorg una empresa d'infermeres originària d'Holanda que no treballen a l'hospital sinó que van a les cases de la gent gran o que han tingut un accident.
read more

COM VIURE DE LA CREATIVITAT: Reflexions sobre les capacitats creatives innates

Per abordar la comprensió i la corresponent actuació al món actual, amb tota la seva enorme complexitat i el canvi continu imprevisible que ens posa davant el desconegut, proposo partir de la consciència del seu origen simple, operatiu i comprovable: la llibertat creativa de la realitat, el fet que la realitat no es sotmet a cap determinació, a cap model d'ella, res no es repeteix completament, sempre avança cap a la novetat, sempre ens sorprèn. Aquesta llibertat, com que és un fet qualitatiu i gratuït, no objectivable ni conceptualitzable, impredictible i incontrolable, no té cabuda en el camp dels models científics, però no per això deixa de ser-ne l'origen.
read more

CAP de SETMANA amb LIN-CHI (mestre budista Ch’an)

12 i 13 de maig a Sant Martí Sesgaioles a càrrec de Marià Corbí, Montse Cucarull, Marta Granés Diu Lin Chi: "Los que han satisfecho las diez etapas de la práctica del bodhisattva, no son mejores que asalariados; los que han alcanzado la iluminación de las etapas cincuenta y una y cincuenta y dos, son prisioneros encadenados; los arhats y los pratyekabuddhas son basura de letrina, bodbi y nirvana son palos para atar a los burros. ¿Por qué hablo así de ellos? Debido a que vosotros, seguidores de la Vía, no os dais cuenta de que este viaje a la iluminación, que lleva tres asamkhya kalpas, carece de sentido. Por lo que estas cosas se convierten en obstáculos en vuestro camino. Si fuerais verdaderos hombres de la Vía, nunca dejaríais que esto ocurriera.......... ...
read more

El dilema de la generació millennial o ‘Generació Z’

Uns investigadors de la  Deusto Business School han estudiat els trets de la generació millennial que ells anomenen ‘Generació Z’  a partir de 600 enquestats. Han presentat un resum molt sintetitzat de les conclusions que resumeixen els trets d’aquesta generació. Hem pogut comprovar que els resultats són plenament concordants amb l'estudi realitzat conjuntament amb Marta Granés que vam presentar com ponència al 13è Encontre Internacional CETR. Així resumeixen la manera de ser d'aquesta generació: "desconfían de la educación superior actual por su falta de pragmatismo y lejanía de las vanguardias tecnológicas. También podrán saber que los Z españoles votaron masivamente en las últimas elecciones y se muestran muy preocupados por la situación política......
read more

13è Encontre Internacional: El problema de introducir a las nuevas generaciones en lo que nuestros mayores llamaron espiritualidad

Les generacions menors de 45 es troben en un descampat a tal, que no hi ha res per menjar, per això l'oferiment que se'ls faci hauria de ser una notícia primera, sense cap tipus de supòsits ni de creences, perquè en les noves societats de moviment constant és impossible creure. Caldria oferir-los una notícia que sigui una dada verificable amb una verificació axiològica, no científica. Una notícia en la qual no ressoni res religiós ni antireligiós. Quina seria aquesta dada neta i verificable?
read more

Reflexions sobre la mort

La desaparició del meu gos ha estat una ocasió per reflexionar sobre la mort. Mentre escrivia aquest llibre se m'ha mort el meu gos Quitxo. Aprofito aquest trist esdeveniment per a fer algunes reflexions que considero importants [...] Quan em vaig acomiadar d'ell li vaig dir convençut: ¡Tornarem a veure'ns, Quitxo! Es tracta d'un desig buit? No. Vull investigar-ho. [...] Tant en Quitxo com jo som només pures formes de la dimensió absoluta de lo real. Aquesta dimensió absoluta és sense temps ni espai. Des del temps-espai vàrem néixer i ell ha mort. Des del no temps-espai ni ell ha mort, ni jo moriré, En aquesta dimensió d'allò real, entre ell i jo no hi ha dualitat
read more

Avançar per on no hi ha camí

Petita selecció a partir d’un text autobiogràfic de G. Lanfranchi (1912-1986) en el que exposa la seva concepció del camí interior i ofereix fragments del seu “diari de travessa”. Tot i que ja fa uns anys vàrem presentar alguns textos d'ella, la recordem ara amb motiu del seminari sobre la seva obra que tindrà lloc properament a Cetr (maig, 2018).
read more

La Terra, un immens i preciós cementiri

«Si em demanes què deixo a la fi, deixo un llibre que potser pugui ajudar algú a veure el món d'una altra manera millor, a gaudir més de la seva pròpia vida, a veure-la en un context més ample, com el que jo sento amb tanta força» -li diu al seu fill Tiziano Terzani (1938-2004), referint-se al llibre que resulta de les converses que aquest periodista va voler mantenir amb el seu fill Folco quan ja veia a prop la seva fi.
read more

Jaume Botey, in memòriam

Hem perdut la presència d'un gran personatge, d’una gran persona, competent, lliurat a lluitar per la justícia, un servidor incondicional de causes nobles però, per damunt de tot, un home bo, acollidor, extraordinàriament amable, amic fidel dels seus amics: un cristià veritable i obert. A Cetr hem tingut la sort de poder comptar amb la seva col·laboració al Consell Assessor del Centre. Ha estat una ocasió per conèixer-lo més de prop i apreciar la qualitat de la seva persona. Com trobarem a faltar les seves paraules i el seu rostre amable! Ens queda d'ell l'exemple i un gran estímul...
read more
Logo

Reconeixements CETR

Des de l’any 2015 CETR té un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de…

read more

El col·loqui els ocells de Farid Uddin Attar 2017-2018

Farid Uddin Attar va ser un gran poeta sufí persa del segle VI, en aquesta obra va realitzar un estudi sobre els "cercadors" per analitzar les diferents actituds en la investigació. Des d'aquells que s'acontenten amb el que ja posseeix sent així uns "cercadors" purament teòrics, fins a aquells que decideixen iniciar la seva recerca estudiant les diferents actituds que té per realitzar-la. I Rumí (1207-1273), poeta i destacat mestre espiritual persa, en un exemplar del llibre de les secrets (Asrar Nameh) va expressar la seva gran admiració i amor per Attar, en un dels seus versos: << Attar va ser l'ànima de la espiritualitat personificada i Sanai va ser els seus ulls; jo no faig més que seguir les seves petjades >>
read more
Logo

Reconeixements CETR

CETR des de l’any 2015 té un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. CETR l’any 2018 ha estat reconegut com a Grup de recerca per la Generalitat de Catalunya.
read more

Depressió post-Davos

Premi Nobel d’Economia Diari Ara 04/02/2018 Des del 1995 que assisteixo a la conferència anual del Fòrum Econòmic Mundial a Davos, Suïssa, on l’anomenada elit global es reuneix per debatre sobre els problemes del món. Mai n’he sortit tan desanimat com aquest any. El món està infestat de problemes gairebé insolubles. La desigualtat augmenta, especialment en les economies avançades. La revolució digital, malgrat el seu potencial, també comporta greus riscos per a la privacitat, la seguretat, l’ocupació i la democràcia, reptes que es veuen agreujats per l’augment del poder monopolista d’un grapat de gegants de dades nord-americans i xinesos, com Facebook i Google. El canvi climàtic és una amenaça existencial per a tota l’economia global tal com la coneixem.
read more

Sonam Wangchuk, premi Medi Ambient Rolex 2016

Sonam Wangchuk, premi Medi Ambient Rolex 2016 per un projecte per a la regió àrida de Ladakh a l’Himàlaia. Es tracta de construir reserves d’aigua de cara a la primavera tot congelant de manera natural (la zona per la seva altitud està a -30ºC) l’aigua del desgel. Mitjançant  un tub vertical amb una fina pluja s’aconsegueix una estructura piramidal que es desglaça lentament obtenint-se aigua en els mesos de maig  i juny que és el moment clau  pel cultiu i a l’hora el de més sequera.
read more

Exposició d’art a CETR del 12 al 22 de desembre

Matèria orgànica Sèrie de treballs pictòrics de petit format realitzats per Pere Rius en el 2017.
read more

AVÍS – CICLE DE CINEMA

Ampliem el cicle de cinema amb la pel·lícula "Un monstruo viene a verme" de J.A. Bayona. La podreu veure el 15 de desembre, com sempre a les 18.30h.
read more

Més de 15.000 científics llancen un avís per salvar el planeta

Un grup de 15.000 científics de 184 països han alertat, per segona vegada en 25 anys, de les negatives tendències ambientals que amenacen "seriosament" el benestar humà i causen danys "substancials" i "irreversibles" a la Terra. Advertència dels científics del món a la Humanitat: Un segon avís és el títol de l'article que signen aquest dilluns a la revista BioScience, en què parlen de les "senyals òbvies que anem per un camí insostenible", encara que també ofereixen accions per intentar revertir les tendències actuals. Segons la seva opinió, gairebé tots els problemes que afecten el planeta són ara "molt pitjors" que en el seu primer crida, de 1992.
read more

Inmensitat i Bellesa: Astronimia i Qualitat Humana Profunda

Es farà un tast significatiu de la recerca sobre l’univers i la formació de les estrelles per copsar la magnificència i capacitat expressiva de la matèria. Es veuran imatges, es faran comentaris científics i es llegiran també textos d’astrònoms que evoquen la bellesa i misteri de la natura. Es vol mostrar com la ciència obre i permet cultivar la dimensió absoluta de l’existència humana.
read more

Thomas D’Ansembourg: “La no-violència no vol dir no estar mai enfadat”

Com va començar a interessar-se per la pau interior? La meva primera feina va ser d’advocat a Brussel·les i vaig descobrir que molts conflictes eren el resultat de malentesos. I mirant-me els malentesos, vaig veure que eren el resultat d’una combinació de parlar malament i d’escoltar malament. Vaig adonar-me que utilitzava molta energia per buscar solucions a conflictes que en el fons eren d’una altra naturalesa. Una naturalesa de coneixement de si mateix, d’escoltar l’altre i d’empatia. I vaig adonar-me que durant la meva formació d’advocat, que és una feina de relacions humanes, ningú em va ajudar a gestionar aquesta mena de conflictes. No vaig rebre ni una sola classe ni un sol curs d’escoltar, per exemple. O d’intel·ligència emocional. Què són les emocions, què volen dir? I tampoc cap curs sobre el coneixement d’un mateix, de com és l’humà, com funciona, res.
read more

XIII Encontre Internacional de CETR

Les generacions més grans tenen de què alimentar-se, sigui en el si de les esglésies o sigui en els seus ravals (moviment espirituals, sectes, ioga, milers d'ofertes de menys qualitat o de més). Les generacions menors de 45 es troben en un descampat tal, que no hi ha res per menjar en aquest terreny. L'oferiment que se'ls faci hauria de ser una notícia primera, sense cap tipus de supòsits ni de creences, perquè en les noves societats de moviment constant és impossible creure. Caldria oferir-los una notícia que sigui una dada verificable amb una verificació axiològica, no científica. Una notícia en la qual no ressoni res religiós ni antireligiós.
read more

Trets axiològics de la generació ‘millennial’ i les seves conseqüències pel plantejament de la qualitat humana, QH

Aquest treball parteix de l'observació que la generació dels 'millennials', en la seva gran majoria, no s'interessa per les qüestions al voltant de l'espiritualitat. Particularment observem que no s'acosta a les grans tradicions de saviesa de la humanitat, la qual cosa per a nosaltres, suposa un greu problema per les conseqüències que comporta l'absència del cultiu del doble accés a la realitat, és a dir de la qualitat humana profunda (CHP ). Sabem per l'epistemologia axiològica plantejada per Corbí (EA) que l'accés a la CHP, l'espiritualitat, és condició d'humanitat, de manera que no tenir accés a ella ni tenir-la en compte, té conseqüències perjudicials en la supervivència de l'espècie.
read more

En la quietud… Haikus

Una selecció de haikus de Pepa Torres, llicenciada en dret especialitzada en drets humans, cooperació europea i cooperació al desenvolupament. L'autora ha obtingut el primer premi en el III Concurs organitzat per Haiku-Barcelona (http://japonbarcelona.com/literatura/blog/?p=1176). El haiku és una modalitat d'estrofa, de tres versos, d'expressió concisa, que força a centrar-se en el més essencial de l'experiència.
read more

EL SUTRA DEL LOTUS

La realitat i la vida són directament un sentir gratuït: ho sabem però no en fem cas, i així ens mantenim en una relació amb tot primordialment per a treure’n profit, que fa que desaparegui del nostre horitzó tot allò del que no se’n pot treure rendiment. Aquest important text budista parla de la possibilitat d’una relació plenament qualitativa amb el que ens envolta, i de com dsenvolupar-la.
read more

Els ensenyaments zen del Mestre Lin-Chi 2017-2018

Estudiarem aquest document xinès del s.IX que indaga la fondària informulable de la realitat. El text d’aquest autor ens ajuda a no quedar atrapats en la nostra quotidianitat. Es tracta d’un text viu i dinàmic, en el que es comencen a dibuixar les paradoxes que acabaran formalitzantse en els koans.
read more

El jardín amurallado de la verdad -Hakim Sanai- curso 2017-2018

Els humans tenim la capacitat d’un coneixement desinteressat vers tot el que ens envolta, però no li donem ni el valor que té ni l’espai per a desenvolupar-lo. No som conscients que si tenim aquesta possibilitat és perquè biològicament compleix una funció i vivim com si no tingués importància. El poeta persa Hakim Sanai (s. XII) s’endinsa en aquest conèixer qualitatiu i ens exposa de manera poètica allò que ha descobert. L’objectiu d’aquesta lectura és apropar-nos a aquest coneixement oblidat.
read more

2. ASTRONOMIA I QUALITAT HUMANA PROFUNDA

23 i 30 de novembre 2 dijous
read more

Lliçons de vida del mestre Carles Capdevila

En Carles Capdevila moria l’1 de Juny 2017, deixant-nos infinitat de pàgines plenes de saviesa. N’hem volgut recollir una petita tria, començant per aquelles “Quinze coses que he après aquest 2015”, un text escrit pocs mesos després que el càncer el forcés a deixar la direcció de l’ARA. Tanca la tria la seva última columna al diari: “Diguem-nos coses boniques”. Amb el desig que la seva bonhomia (amb tota l’amplitud i la fondària del terme!) ens acompanyi sempre.
read more

Reflexions sobre la vida i la mort

Reflexions sobre com concebre la mort des de les societats de coneixement, reflexions sobre la qualitat humana, sobre la vida i la mort... Selecció d'alguns fragments de: "Las sociedades de conocimiento y la calidad de vida" (Bubok, 2017) i de "Más íntimo que mi propia intimidad" (Vegeu l'apartat: Els nostres llibres).
read more

La presència pura

“Quan visitava la residència on hi havia moltes persones afectades per la malaltia, sabia que em podien aportar alguna cosa, que tenien alguna cosa a dir-me, a oferir-me”... Amb el pare malalt d’Alzheimer, l’autor es fa testimoni de la vida des d’una nova perspectiva. El llibre (“La presencia pura”. El Gallo de Oro, 2017) recull les notes escrites en aquells moments i una entrevista posterior. Unes pàgines que desprenen saviesa a cada moment. Oferim algun fragment de l’entrevista.
read more

12è Encontre. La orientación final de los Proyectos Axiológicos Colectivos en las sociedades de conocimiento

La finalitat de l'eix de la Trobada ha estat doble, d'una banda estudiar quina ha de ser l'orientació final dels Projectes axiològics Col·lectius (PACs) en les societats de coneixement i, de l'altra, quin ha de ser l'orientació final que caldrà donar a llegat de saviesa dels nostres avantpassats i al cultiu de la CHP, d'acord també amb les societats de coneixement. Aquest doble aspecte del nostre treball ha de formar una unitat coherent. Intentarem descriure breument aquest doble aspecte i la seva unitat. Primer, les societats en què les ciències i les tecnologies estan en continu i accelerat desenvolupament, amb la consegüent creació de nous productes i serveis, genera una dinàmica poderosa al servei de l'explotació del medi i dels grups humans. No podem continuar amb aquest plantejament perquè ens conduiria, a curt termini, a un desastre mediambiental i social.
read more

Els enemics íntims de la democràcia

Oferim aquí algunes reflexions de Todorov (1939-2017) extretes de: Los enemigos íntimos de la democracia. Galaxia Gutenberg, 2016. 206 p. —- “La barbàrie ens amenaça tots des de l’interior –deia aquest semiòleg i humanista en una entrevista-. Tots som potencialment bàrbars, en certs actes i actituds que consisteixen a no reconèixer la plena humanitat dels altres perquè són diferents, i tractar-los amb condescendència, menyspreu o hostilitat”.
read more

La realitat no té un perquè

[fragment de la seva darrera publicació: Las sociedades de conocimiento y la calidad de vida. (Bubok, 2017), el 5è volum de la col·lecció: Principios de Epistemología axiològica.] ----------- "La realitat és perquè sí. El Cosmos, el món i la vida no tenen un perquè (...) Tot depèn de tot. En aquest sentit, tot és relatiu a tot. No hi ha res que sigui independent. Així, tota realitat és dependent de tot. (...) Tot és interdependent i sense perquè..."
read more

Meditant amb la tradició de l’Islam

1.- El ego El ego es un sirviente en su desfile, la razón un niño…

read more

Las sociedades de conocimiento y la calidad de vida. Principios de Epistemología Axiológica 5

¿Cuál es la finalidad de los proyectos axiológicos colectivos de las sociedades de conocimiento? No una más eficaz explotación del medio y de los grupos humanos, sino la calidad de la vida humana, la felicidad de los individuos y colectivos y la salud de las especies vivientes y del medio. ¿Qué entenderíamos como felicidad? Entenderíamos la libertad; el desarrollo de la profesión libre y autónoma en comunicación; la cohesión de grupos por adhesión voluntaria; el cultivo de la cualidad humana y de la cualidad humana profunda como indagación libre, sin sometimientos de ningún tipo; el cuidado del medio como un jardín; la paz en las familias, en los colectivos, entre las naciones; el desarrollo sin exclusiones del amor; la libertad de proyectos y opciones axiológicos desde el acuerdo; la responsabilidad de todos en la creación de proyectos axiológicos colectivos a todos los niveles; la equidad y la justicia entre los hombres; el acceso adecuado a la educación y a la formación continua; el acceso conveniente a la sanid
read more

La dimensió absoluta de la realitat (DA)

Què és la dimensió absoluta? El text planteja la base biològica del doble accés a la realitat: “El nostre accés a la dimensió absoluta no és l'accés a l'àmbit diví, ni a una regió diferent d'aquest món" (...) "la llengua bifurca el nostre accés a la realitat: ens dóna un accés a la realitat com a relativa a les nostres necessitats com a vivents (DR), i un segon accés a això mateix...”
read more

Presentació del llibre “Enseñanzas del Silencio de Moratiel”

Presentació del llibre Enseñanzas del Silencio de Moratiel. Amb la participació de Teresa Guardans (professora),…

read more

Diversidad y libertad espiritual – Desafíos actuales y análisis comparativo de clásicos universales de la sabiduría espiritual.

Es tracta del segon volum de la col·lecció “Mística u religiones” que dirigeix Francisco Javier Sancho Fermín, director del CITeS - Universitat de la Mística, que té la seva seu a Àvila. El llibre combina un present summament energètic (la seva primera part) amb la tradició i el recés que permeten l'anàlisi dels textos clàssics permanents (la seva segona part) que són referents estables per a centenars de milions d'éssers humans que conreen el camí i la saviesa espiritual.
read more

El don de la ignorancia

Una selecció de poemes del llibre de José Corredor-Matheos: "El don de la ignorancia" (Tusquets, 2004). Poemes que conviden a ser testimonis de la vida, de tot el que ens envolta i som, des d'un silenci que es deixa sorprendre. Poemes d'interrogants oberts i d'agraïment.
read more

Quan la diversitat religiosa es treballa a l’aula: una conversa

Article publicat a: Perspectiva Escolar, nº 388, estiu 2016. Conversa entre M. Fradera i Teresa Dalmau, Núria Monteis i Carme Puigderrajols. Parlem de les religions a l’aula: hi ha escoles en què el treball pel coneixement de la diversitat religiosa és una realitat en marxa. Un dissabte al matí, ens reunim quatre mestres per parlar-ne, i per parlar-vos-en: com van ser els inicis, què és el que ens va dur a fer aquesta opció, com ho vivim, reptes, fruits, mancances, necessitats...
read more

La necesidad ineludible de la calidad humana y la calidad humana profunda en las sociedades en tránsito rápido y en las sociedades de conocimiento.

Anem a reflexionar sobre la necessitat ineludible de la qualitat humana (CH) i la qualitat humana profunda (CHP) a les societats de coneixement. El que es digui d'elles val també per a totes les societats en trànsits ràpids d'uns modes de vida a altres: trànsits de societats pre-industrials a industrials, d'industrials a societats de coneixement. Totes les societats de la terra estan en aquests trànsits ràpids, perquè l'arribada i globalització de les societats de coneixement, innovació i canvi continu són com un destí inevitable per a tots els humans de la terra. Ningú no pot lliurar-se d'elles perquè uns vivents necessitats i fràgils com nosaltres no poden ignorar les enormes avantatges que les societats de coneixement aporten a la nostra supervivència i fragilitat. Suposada aquesta situació, totes les societats hauran de passar des d'on estiguin a les societats de coneixement. No cal ni aconsellable recórrer tots els estadis intermedis. Es poden evitar; ja hi ha hagut pobles que han passat de societats pre-industrials, fins i tot primitives, a societats de coneixement, i altres ho estan fent a Àsia.
read more

Nihilismo y crisis axiológica. Una mirada sobre la perspectiva del eterno retorno en Nietzsche.

L'any 1881, trobem una gran quantitat de referències de Nietzsche en referència a la idea de l'etern retorn, un pensament que marcarà la seva obra de manera molt especial fins al final de la seva producció filosòfica. Potser aquest sigui un dels temes més problemàtics del seu pensament i un dels més subjectes a equívocs en intentar comprendre-ho. Fins i tot Nietzsche, si s'até a l'elaboració de la seva reflexió sobre el tema, va desenvolupant a poc a poc la seva comprensió cada vegada més treballada del pensament de l'etern retorn. El nostre objectiu ha estat intentar treure del pensament de l'etern retorn aquell contingut fonamental que amb tal doctrina es vol expressar. Fonamentalment, en la nostra manera de comprendre l'assumpte, el que Nietzsche planteja amb l'etern retorn no és tant una hipòtesi que pugui ser verificada pel que fa postulat científic, sinó una manera de ser del món i, principalment, d'estar en ell. El pensament més abismal és el de l'afirmació de la vida com a creació i llibertat que afirma i crea en l'etern moviment de recreació de el mateix de la vida, des de i per a la vida.
read more

La moneda de cobre: Sobre la motivación y el cultivo de la cualidad humana. Reflexiones

(Reflexions compartides en to de "comunicació", no és "ponència" ...) Per tercer any consecutiu impartim, Queralt Prat i jo mateixa, un curs a Esade Business School relacionat amb el desenvolupament de la qualitat humana. Una experiència de la qual hem rebut lliçons valuoses, tant per la reacció dels alumnes, com des del desenvolupament de les activitats i dels resultats obtinguts; cosa que voldríem compartir ja que pot aportar dades a la reflexió que es porta a terme en aquesta Trobada, sobre la construcció i transmissió del que axiològic.             En aquest moment estem embarcades en la quarta edició de l'assignatura Creativitat i innovació: capacitats per al lideratge, que es desenvolupa durant trenta hores, en deu setmanes (una classe setmanal de 3 h.), Ia la qual han assistit una mitjana de 20 estudiants per grup, aproximadament. Es tracta d'una assignatura de lliure elecció que s'ofereix als diferents cursos. Dibuix l'escenari ja que les reflexions neixen, en gran part, de valorar la reacció d'aquests alumnes.
read more

El posible quehacer universitario ante la crisis axiológica fruto del advenimiento de las sociedades de conocimiento.

És important assenyalar que en el present treball compartim d'entrada el plantejament proposat per M. Corbí sobre la situació actual que vivim com a humanitat i que va servir com a títol al 8è. Trobada Internacional CETR l'octubre del 2012: La crisi axiològica arrel de totes les crisis que pateix el nostre món. Com manejar-nos en ella. Estem d'acord que el canvi en la nostra manera de viure originat a la primera industrialització i que ha avançat i segueix avançant sense aparentment cap possibilitat de marxa enrere, afectant totes les societats del planeta d'una manera o altra, ha donat inici al que bé es pot considerar la més gran crisi viscuda per la humanitat a la base es troba, com encertadament ho assenyala Corbí, una profunda crisi axiològica: "la crisi axiològica que estem travessant és la més greu que ha patit la humanitat en la seva llarga història . En què es fonamenta aquesta afirmació?
read more

El Buen Vivir como proyecto colectivo axiológico. Análisis de principios de epistemología axiológica de Corbí.

En les següents pàgines s'exposen i revisen de manera succinta tres grans temes que tenen relació amb l'epistemologia axiològica que busca la construcció de nous sabers i pràctiques que recondueixin la crisi civilitzatòria contemporània. Els tres temes en qüestió, són: les epistemologies del sud, la categoria del Bon viure provinent de cultures indígenes llatinoamericanes i els principis d'epistemologia axiològica de Marìa Corbí. A partir d'això es fa una anàlisi on s'entreteixeixen les diverses postures en la perspectiva de valorar la importància dels exercicis reflexius contextuals i comunicants que contribueixin al camp axiològic en aquests temps de profundes contradiccions.
read more

La verdad, la revelación y la cualidad humana profunda, en una sociedad sin epistemología mítica

L'epistemologia mítica sosté que el que diuen les nostres construccions lingüístiques, com ara símbols, mites i rituals, i fins i tot formacions conceptuals, és com és la realitat. El que diuen els mites i símbols és la naturalesa mateixa de la realitat. Les ciències, fins a l'últim terç del segle XX es van interpretar també des d'aquesta mateixa epistemologia, amb algunes excepcions. L'epistemologia mítica és, doncs, una interpretació de la llengua i una ontologia. Aquest supòsit epistemològic ve avalat per la creença que els mites són el llegat sagrat dels avantpassats o la revelació inviolable dels déus. La garantia de l'epistemologia mítica és, doncs, heterònoma i absoluta. L'epistemologia mítica val tant pel que fa al que els mites diuen de la vida quotidiana, com respecte, i especialment, al que diuen de la dimensió absoluta de la realitat. La genètica de tots els vivents fa una interpretació i valoració de la realitat, que tots els animals donen per real i que és sempre dual. La nostra base genètica també procedeix igual, però és insuficient i s'ha de completar per la nostra autoprogramació lingüística mitjançant els mites, símbols i rituals.
read more

Formalidad de lo axiológico como sensitivo, cualitativo y concreto

L'objectiu d'aquest treball és abordar la formalitat del valuós-concret. Partint de la hipòtesi que els humans som animals constituïts per la parla i que és a través d'ella que configurem i transmetem el valuós hem considerat que la lingüística hauria poder-nos ajudar per al nostre propòsit. Ens hem valgut dels estudis de la lingüística, en concret els de Greimas, que indaguen la formalitat pròpia de la semàntica qualitativa de narracions axiologizants com els contes populars, les narracions i alguns mites. Som animals que ens vam constituir parlant i aquesta comunicació entre subjectes és la semiotització de la relació amb el medi (relació S-O). El que intentarem investigar és la formalitat de la comunicació del axiològic que es compleix en el llenguatge natural per ser valoral en no intervenir-hi ni les ciències ni les tecnologies. Quan entre el Subjecte i el Objecte opera la tecnociència, la relació S-O deixa de ser axiològica pel que en la comunicació S-S deixa de donar-se la semiotització estimulativa pròpia de la relació preindustrial amb el medi expressada en la llengua natural.
read more

Función biológica del doble acceso a la realidad

En aquest escrit pretenem mostrar que tots els fenòmens cognoscitius i axiològics humans poden ser fonamentats i explicats des de l'epistemologia axiològica. Veurem que aquesta pot donar raó tant dels fenòmens que tenen a veure amb la condició d'animal necessitat de la nostra espècie com els que tenen a veure amb la dimensió absoluta de la realitat. Aquesta capacitat de donar compte racionalment de la globalitat dels fenòmens axiològics i cognoscitius humans individuals i col•lectius, ens permetrà tractar-los adequadament en una situació cultural com la nostra en què no podem heretar les nostres formes de vida ni del llegat dels nostres avantpassats, ni dels nostres déus ni de la naturalesa de les coses.
read more

Sobre el coneixement silenciós

Intervenció de Marià Corbí, a la presentació del llibre "El conocimiento silencioso: las raíces de la cualidad humana" (Fragmenta), a la Casa del Llibre (Barcelona, 16.11.2016). L’autor va fer una síntesi del que és el coneixement silenciós i del perquè de la seva importància.
read more

La dimensión absoluta de la realidad desde la sociedad de conocimiento (SC)

En aquest treball em proposo abordar el que en terminologia corbiana s'anomena la dimensió absoluta de la realitat, DA, amb l'objectiu de desemmascarar-la sense haver de recórrer a creences. Si l'objectiu s'aconseguís, s'aplanaria el reconeixement col·lectiu de DA per a les societats de coneixement SC, i des d'aquí el cultiu de l'accés a ella amb els beneficis que té per a individus, col·lectius i el planeta.   Pretenc assolir aquest objectiu utilitzant únicament l'aparell conceptual perquè en la SC s'interpreta la realitat no simbòlicament sinó amb conceptualitzacions, per això vaig a haver de allunyar-me estratègicament del llenguatge simbòlic.
read more

Análisis de la crítica a la Religión de Bertrand Russell desde la Epistemología Axiológica

La pretensió del treball és una reflexió sobre l'epistemologia axiològica. A partir d'un cas pràctic, intentarem posar de manifest, els criteris i les opinions, basats en una epistemologia mítica que encara estan operant; mostrarem els arguments en què es recolza el text que analitzem, al mateix temps que explicarem alguns conceptes respecte a la nova antropologia en la qual es fonamenta l'epistemologia axiològica. Per a això hem partit d'una breu publicació que reuneix alguns assajos i conferències de Bertrand Russell, un conjunt de textos que mostren el seu pensament respecte al fet de ser cristià, al paper que han jugat les religions, la moral, el que ell diu que creu .... És, en definitiva, una crítica a les religions. Encara Bertrand Russell va ser reconegut per les seves contribucions a temes tan purament abstractes com la lògica i la teoria del coneixement, també se li va reconèixer socialment com un dels grans ateus en moral i religió fins al punt que se li va vetar a la universitat de la ciutat de Nova York després d'haver estat convidat per cobrir una vacant.
read more

Indagación sensitiva en la creación de los proyectos axiológicos.

El que anomenem la societat de coneixement que comporta unes noves condicions culturals està ja present o assentant-se sòlidament en la majoria de països tant en els que anomenem desenvolupats com en vies de desenvolupament. La globalització condiciona les interrelacions i dibuixa nous límits, el motor del desenvolupament econòmic és el de la innovació i creació contínua de tota mena de serveis. Les tecnologies i les ciències evolucionen i interactuen entre si accelerant els processos. Però la facilitat i velocitat de transmetre i compartir contínuament informació no necessàriament porta amb si una millora en la comunicació. Aquesta és la realitat en la qual ens trobem, la que ens assegura la supervivència. Aquesta realitat determina la nostra manera de pensar, sentir i actuar tant individual com col•lectivament. Aquesta nova forma de viure permet desenvolupar noves possibilitats i capacitats de la creativitat individual i col•lectiva però al mateix temps genera greus mancances en molts altres àmbits. En el camí hem perdut les formes de vida estables, les velles maneres d'organitzar-nos, d'actuar, de valorar, en una paraula la cohesió està en perill. Aquesta és la premissa de la qual partim, la qual cal reconèixer.
read more

El budismo chan de Bodhidharma, un acercamiento a la dimensión absoluta liberado de epistemología mítica.

El vivent que parla té un doble accés a la realitat, un accés interessat, en funció de les seves necessitats, i un altre accés gratuït, perquè la realitat hi és, perquè si. Aquest doble accés és la seva qualitat específica i és el que el caracteritza entre els vivents donant-li flexibilitat per adaptar-se als canvis de vida més ràpidament que qualsevol altre animal. En les ponències que han precedit, s'ha mostrat amb claredat que la pretensió dels mites i símbols no és descriure la realitat com és, sinó que el que pretenen és interpretar i valorar la realitat, tant en la dimensió que té a veure amb les necessitats dels vivents humans (necessitats per a la supervivència), com en la que té a veure amb la realitat absoluta (ús espiritual) i pretenen fer-ho de tal manera que els grups humans puguin viure en el medi. La pretensió primària dels mites i símbols és, doncs, la programació de la col•lectivitat. Resulta evident que els mites i narracions sagrades només són sistemes de figuració de la realitat, de modelació, d'acord amb unes necessitats; són sistemes de representació i objectivació que orienten i donen eficàcia a l'acció, de manera que els grups puguin sobreviure en unes condicions determinades. Per tant la seva funcionalitat és essencialment pràctica per a l'espècie humana; encara que en el seu ús espiritual, s'expressen en paraules per conduir més enllà de les paraules. Les metàfores centrals dels sistemes mítics funcionen com a patrons, models d'interpretació, valoració i acció.
read more

Sociedad informacional y sociedad del conocimiento. Coincidencias y divergencias.

En aquest treball intentarem comparar els trets de la nova societat emergent a la qual alguns denominen societat tècnic-científica o de la informació en la qual ja estem immersos, amb la qual altres anomenen societat del coneixement per a referir-se a la mateixa societat. ¿Nosaltres estem parlant de la mateixa societat quan l'anomenem d'informació o quan l'anomenem de coneixement? Intentarem aclarir-ho. Els dos termes estan esmentats en moltes publicacions per referir-se al mateix, però de vegades és difícil poder clarificar i comprendre quins són els fets centrals i més significatius en cadascuna d'elles, què les defineixen, quins canvis s'han produït i la lògica i coherència de les conseqüències que es generen amb aquests canvis. L'anomenada societat de la informació està caracteritzada per una revolució tecnològica centrada al voltant de les tecnologies de la informació i juntament amb l'avanç de les ciències i la tècnica alimentant mútuament, ha modificat profundament tots els aspectes de la vida col•lectiva i de l'activitat humana.
read more

La estructura profunda de los procedimientos de iniciación espiritual a partir del estudio del Mahaprajnaparamitasastra, Tratado de la Gran Virtud de la Sabiduría (Nagarjuna)

El Prajnaparamita és un dels grans textos fundacionals del budisme Mahayana (o del Gran Vehicle). Literalment es tradueix com "Versos a la Perfecció de la Saviesa que és el dipòsit de les Virtuts Precioses (o també Mare de tots els Budes)". Es tracta d'una obra que com tots els grans textos espirituals de totes les tradicions de saviesa de la humanitat és d'una profunditat tal, que encara avui és capaç de conduir-nos al que en la seva terminologia es diu alliberament o il•luminació, tot i trobar-nos més de 2000 anys separats dels autors originals així com per disparitats enormes tant intel•lectuals com culturals. El text original del Prajnaparamitra s'ha perdut, es creu que estava escrit en sànscrit i el que ha arribat fins als nostres dies són quatre traduccions xineses, (d'al voltant de l'any 400 de la nostra era), una tibetana, una recessió sànscrita i una tibetana d'aquesta recessió.
read more

Análisis de la propuesta kichwa del Buen Vivir, Sumak Kawsay, como proyecto axiológico para una sociedad de conocimiento.

El president equatorià Rafael Correa està treballant en un projecte l'objectiu és convertir el país en societat de coneixement lliure, obert i social -FLOK-, mantenint els principis ancestrals de la cultura indígena andina recollits com el Bon Viure o Sumak Kawsay. És a dir el seu desig és aconseguir el trànsit, per a gran part dels equatorians, de societat preindustrial a societat de coneixement. Un gran repte. El treball que presentem pretén aportar des de l'epistemologia axiològica (EA), elements teòrics perquè el trànsit d'una cultura a una altra completament diferent no impliqui una pèrdua de la qualitat humana i de la qualitat humana profunda present en la saviesa de la cultura que es ha d'abandonar. Aquest és un greu problema que s'ha d'estudiar, perquè segons la hipòtesi de la qual partim, totes les cultures pre-industrials han de transformar-se en industrials, i les industrials en societats de coneixement.
read more

La Epistemología Mítica en la Espiritualidad de Empresa

L'objectiu d'aquest article és analitzar si l'epistemologia mítica segueix present a la disciplina de l'espiritualitat en l'empresa. Aquesta disciplina en el món de la investigació d'empresa és bastant recent, es poden traçar els seus orígens a la meitat dels anys noranta als Estats Units. Amb aquest article volem donar una visió epistemològica de com es presenta l'espiritualitat en l'empresa, com es pretén avaluar i com es justifica la seva adopció a l'empresa. Així, pretenem aclarir les hipòtesis i les creences subjacents en els articles més llegits de l'Espiritualitat a l'empresa i que defineixen per tant el cor de les argumentacions de la disciplina. Per tal de que aquest article fos rellevant en la seva generalització a la disciplina, ja que hi ha molts articles i llibres, vam decidir centrar-nos en estudiar els articles més citats.
read more

La función de los relatos para la creación y desarrollo del proyecto axiológico de las organizaciones

L'estudi de la funció dels relats en la construcció i desenvolupament del projecte axiològic de l'organització és una investigació recent, de finals dels anys 90. En aquest escrit pretenem mostrar una primera anàlisi de les diverses aportacions des dels corrents del "storytelling" , "narratives", "rhetorics" a l'ús dels relats en les organitzacions. El context per al sorgiment de l'interès per l'ús dels relats està en les preguntes que es fan els empresaris, gestors i emprenedors: Com persuadeixes als empleats per canviar? ¿Com aconsegueixes que treballin junts? Com ​​comparteixes el coneixement? Com controles i tranquil·litzes la circulació de rumors? Com comuniques qui ets i el que t'importa? Com ​​transmets valors? Com dirigeixes a les persones cap al futur que el teu visualitzes? (Denning, 2004). La preocupació és clara, no sabem com es fa tot això, i aquestes preguntes són claus per poder organitzar a un conjunt d'individus cap a un fi comú. Sabem que organitzar, cohesionar i motivar els éssers humans no es pot fer mecànicament ni seguint regles ni tècniques. Així, si l'organització d'una empresa depèn de la coordinació de les voluntats individuals, però no sabem fer això explícitament, amb un saber que es pugui comunicar i ensenyar a tot aquell interessat en cohesionar i coordinar equips, llavors, què s'ensenya a les escoles de gestió i direcció d'organitzacions?, què és el management? Poden els relats apuntar cap a noves possibilitats de comprensió i gestió?
read more

Como se educa la gestión de las empresas en las sociedades del conocimiento occidentales. Un problema mal planteado

Els inicis de l'educació en la gestió van ser prometedors, el posteriorment proclamat sant, Bernardino Albizzeschi de Siena va publicar, a inicis del segle XV el primer pamflet sobre gestió, i una mica més tard el Franciscà Luca Pacioli en 1494 va publicar el primer llibre sobre comptabilitat , inagurant l'inici de l'educació en la gestió i direcció d'organitzacions. Va ser a París, l'any 1819, on es va desenvolupar la primera institució dedicada específicament a educar en la gestió, i una mica més tard en l'any 1852 a Anvers, Bèlgica es van constituir les primeres escoles d'educació superior l'Institut Supérieur de Commerce de l'Etat i l'Institut superior de Commerce Saint Ignace (Engwall & Zamagni, 1998). L'impuls a establir la gestió d'empreses com estudis universitaris es va realitzar per un doble motiu, primer per augmentar l'estatus dels comerciants i empresaris, que eren puixants econòmicament però no tenien rellevància social i segon perquè es reconeixia que el creixement de les empreses i activitat comercial era tan ràpid que no havien prou persones preparades per donar resposta a aquest creixement. En aquests inicis els estudis eren eminentment tècnics i encara que amb status "universitari" no gaudien de prestigi acadèmic. El desenvolupament dels mercats va promoure que les empreses no fossin únicament organitzades pels propietaris o familiars, sinó que una nova classe de gestors a sou va anar creixent i els estudis van ser guanyant en importància i transformant-gradualment en més especialitzats en gestió.
read more

La creatividad en equipo y sus consecuencias: Necesidad de desarrollo de la cualidad humana, de la cualidad humana profunda y de los PACs. Propuesta práctica para la educación universitaria en el management.

La Epistemologia axiològica estudia les motivacions col·lectives humanes, com es creen les estimulacions valoratives, com es gestionen i quines són les seves condicions. Aquesta ciència és possible perquè l'antropologia d'animal parlant ens permet definir dues dimensions de la realitat, aquella que la paraula acota (la Dimensió Relativa - "DR") i aquella que la paraula no pot definir o representar (la Dimensió Absoluta - "DA ").
read more

ELEMENTOS PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS MÍSTICOS DESDE LAS SOCIEDADES DE TRÁNSITO

La lectura de textos místics és un procediment de cultiu intensiu personal i col·lectiu de la qualitat humana profunda que és adequat i acceptable per a les societats de trànsit i de coneixement. L'acte de llegir és alhora personal i col·lectiu perquè hi ha una relació afectiva i mental amb el que llegim però alhora perquè sabem que som molts els que en diferents llocs i èpoques llegim el mateix text. Es tracta d'una espècie de comunió humana. A més, en molts casos, aquesta comunió es visualitza a través de grups de lectura que fan encara més visible la dimensió comunitària del text. Els suports tecnològics innovadors i la comunicació global d'internet s'han generalitzat l'accés a textos de referència de primera qualitat i qualitat. En el present article intentaré mostrar alguns elements per fer aquest procediment concret fàcilment assequible per poder heretar la saviesa dels avantpassats.
read more

Superando la noción de “naturaleza humana” Consecuencias de la sociedad de conocimiento

Les societats humanes són canviants tant temporal com geogràficament. Aquesta és una de les pedres angulars del treball de l'antropologia social i cultural, que durant més d'un segle d'existència ha dedicat bona part de les seves energies a aprofundir en el com, per què, on, quan ... de les variacions de la vida de la gent. Es pot afirmar que dels motius de diferenciació entre les societats el més bàsic és el que l'antropologia econòmica i l'antropologia política presenten com "revolucions", com per exemple ho van ser l'agrícola o la industrial, referint-se a elles com "les grans transformacions en la complexitat social humana "(Lewellen, 2009: 69). Aquestes grans transformacions parteixen d'un canvi radical en la manera de vida de les societats i els seus efectes s'estenen a la resta dels àmbits de l'existència de les dones i els homes que les formen. Un d'aquests àmbits, segurament un dels més fonamentals, és el de la definició de la naturalesa humana.
read more

¿Una axiología urbana?

La ciència urbanística va ser inaugurada com a disciplina per primera vegada en els escrits d'Ildefons Cerdà a meitat del segle XIX i el seu protagonisme ha anat en progressiu augment en el desenvolupament de la metròpoli moderna. Després de considerar la seva història d'un segle i mig es podria afirmar que no queda més opció que plantejar-se com una ciència que ha fracassat pel que fa als seus objectius de millora social que eren a priori la seva raó de ser.
read more

Encontre Internacional CETR – 2016

La finalitat de l'eix de l’Encontre és doble: -Estudiar quina ha de ser l'orientació final dels Projectes axiològics col·lectius (PACs) en les societats de coneixement, -i quina ha de ser l'orientació final que caldrà donar al llegat de saviesa dels nostres avantpassats i al cultiu de la CHP, d'acord també amb les societats de coneixement.
read more

EL CULTIU DE LA QUALIDAD HUMANA PROFUNDA EN LES NOVES SOCIETATS INDUSTRIALS

En una forma o una altra estem vivint en societats globalitzades i dotades d'unes ciències i tecnologies potentíssimes, que creixen acceleradament per retroalimentació mútua, que són capaces d'alterar greu i contínuament no només les condicions de vida dels col·lectius i societats humanes, sinó també de extingir espècies vivents, d'alterar amenaçadorament l'habitabilitat del planeta, de manipular la vida i les comunicacions interhumanes Per a elles la necessitat de qualitat humana (CH) i qualitat humana profunda (CHP) ja no és una qüestió optativa, és una qüestió de pura supervivència de la nostra espècie i de la vida en general; ja no és una qüestió gratuïta o pròpia de gents apartades del món, és un assumpte en el qual, a curt termini, ens jugant la supervivència de la vida a la terra. Cal, doncs, esforçar-se per trobar procediments i estratègies perquè el cultiu de la CHP arribi a tothom i perquè totes les societats la considerin com el que és, una qüestió greu de supervivència. Cal elaborar maneres de cultiu col·lectiu, com en el passat ho van aconseguir les religions, però sense elles. Presentar la possibilitat del cultiu de la CHP, a les noves societats, sense submissions i com una indagació lliure, és un gran servei per a la gent que ja no pot creure, o que te serioses dificultats per fer-ho, però que desitja poder conrear aquesta dimensió de la nostra condició humana. Seria possiblement el major servei que es podria fer a la humanitat i la vida al planeta. Fins i tot als que encara són creients, els s'eixamplaria el cor.
read more

Si la informació és poder, la qualidad humana és comunicació

El tema a desenvolupar aquí és la comunicació tal com s'ha transformat en l'actual societat del coneixement (SC). Per a això serà contrastada amb la informació, amb l'objectiu de destacar les diferències principals i les conseqüències que, al nostre entendre, es deriven quan tots dos termes són confosos. Aquesta confusió es produeix molt sovint, i és deguda a la fascinació general que desperten els avenços de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). Per emmarcar aquest contrast ens referirem sovint a l'obra Communication Power del sociòleg Manuel Castells, professor universitari i director de l'Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.
read more

La societat del coneixement i el futur de Catalunya

Cap a una societat del coneixement a Catalunya. Com podem fer-ho? Aquesta transició a una societat del coneixement no és fàcil, però tampoc és una utopia. És possible precisament perquè no hi ha alternativa viable. Ens estem jugant la supervivència, el més obvi i més fort dels valors. També és possible perquè d'alguna manera la societat del coneixement ja despunta a l'horitzó. Els valors generals que aquí hem solament presentat ja han començat a concretar-se en algunes empreses punteres. Per exemple, l'organització plana en xarxa i la meditació introduïdes sistemàticament en empreses com Google. El món de l'empresa és un camp vital per experimentar les societats del coneixement. Així el seu èxit a l'empresa no podrà ser ignorat pels mitjans de comunicació i de retruc pels polítics. Per transitar cap a una societat del coneixement, només caldria que la majoria de la gent ho reconegués i sentís realment necessari, sense alternativa, qüestió de vida o mort. I tard o d'hora ho farem. Tant de bo no sigui massa tard.
read more

EPISTEMOLOGÍA AXIOLÓGICA Y BIOÉTICA GLOBAL Dos herramientas para la construcción de Proyectos Axiológicos Colectivos PACs

Tant la bioètica global com l'epistemologia axiològica tenen un origen comú, que anomenarem la "revolució contemporània del saber". Les dos, són propostes de pensament i d'acció que volen sortir-li al pas al desmantellament axiològic de les societats de coneixement. La bioètica global i l'epistemologia axiològica es converteixen, per a les societats actuals ja siguin societats de coneixement o societats en trànsit, en dues eines pertinents per a la continuació intel•ligent del procés d'hominització. En aquest sentit, les dues propostes no només són complementàries, sinó que s'impliquen mútuament quan es tracta d'elaborar Projectes axiològics concrets PACs. És a dir, maneres de vida que les comunitats humanes, dins de coordenades espai-temporals i culturals específiques, han d'assumir per a la construcció dels seus fins, els seus valors, les formes de cohesió i d'organització social, i d'aquesta manera resistir a les formes de deshumanització que posen en risc la sostenibilitat humana i planetària.
read more

EL DESARROLLO EN COMPETENCIAS Y EL CULTIVO DE LA CALIDAD HUMANA

El sistema educatiu europeu busca donar respostes adequades a les necessitats de formació en el món de la creació de coneixements, en canvi continu. Quin lloc ocupa el desenvolupament de la qualitat humana en el nou sistema educatiu?
read more

LA ESPIRITUALIDAD LAICA BUSCA RECONOCIMIENTO ACADÉMICO. Comunicación.

Voldria compartir algunes dades que il·lustren el trànsit axiològic en què estem immersos, dades relacionades amb la progressiva presència social d'una espiritualitat secularitzada. En uns pocs anys hem passat de recerques espirituals personals, cultivades "en la intimitat", etiquetades sovint com "espiritualitats a la carta", o ficades totes en un mateix sac New Age i menyspreades des de les religions institucionalitzades, a unes titulacions en espiritualitat amb nivell universitari. I si s'ofereixen és perquè hi ha demanda.En el món empresarial, en l'àmbit educatiu, en el de la salut, etc., es van estenent els aprenentatges relacionats d'una manera o altra amb la pràctica espiritual. I, per tant, es requereixen experts que puguin impartir-los. Els experts en espiritualitat en entorns religiosos es formaven en els seminaris, en els monestirs, els ashrams, les tarikas sufís ... Conseqüència lògica del procés de secularització: si es tracta d'unes capacitats i uns coneixements susceptibles de ser apresos, han de guanyar-se el seu espai en l'àmbit acadèmic.
read more

INDAGACIÓN LIBRE EN TRADICIONES ESPIRITUALES Y DE SABIDURÍA

En les societats de coneixement la qualitat humana i la qualitat humana profunda no són un luxe, són una necessitat sine qua non de supervivència perquè són el principal instrument per gestionar adequadament el seu enorme potencial. Per això no podem confondre més el cultiu de la qualitat humana amb els sistemes de creences que, com els coneixem del passat i en les seves restes presents, són sempre fixos i estàtics, amb tota probabilitat de manera irremissible. Les creences i les ideologies ja no serveixen, com en el passat, com a programa col·lectiu per acotar la realitat -funció social de les religions-. L'alternativa és per Corbí la construcció dinàmica i fluida, amb l'ajuda de la disciplina científica de l'epistemologia axiològica, de projectes axiològics col·lectius.
read more

MÁS ALLÁ O CONTRA LA RELIGIÓN

Són molts els indicis que apunten a aquesta secularització, però vull fixar-me especialment en l'aproximació de les Nacions Unides al fet religiós. Les Nacions Unides valoren la religió com un patrimoni cultural, ètic i espiritual comú de la humanitat. Aquesta valoració ha anat sorgint a causa de l'interès per aconseguir que la pau s'aconsegueixi en les ments dels éssers humans. D'aquest interès va sorgir, especialment en l'època de Federico Mayor Zaragoza, la formulació de la cultura de la pau. El desenvolupament d'aquesta cultura va fer que les diferents divisions, especialment la de ciències humanes i la de cultura, fossin conreant el diàleg intercultural i, per això, el diàleg interreligiós que Raimon Panikkar considerava essencial. Aquesta visió inclusiva i pluralista de la UNESCO liquida ideològicament les pretensions d'exclusivisme radical d'algunes ortodòxies i fonamentalismes religiosos o laics, i això filosòficament tot i que encara no teològicament ni pràcticament.
read more

Consideracions al voltant de la Carta de la Terra des de l’epistemología axiológica

Algunes preguntes bàsiques formulades a la Carta de la Terra des de l'Epistemologia axiològica És l'enfocament filosòfic racional o fins i tot el neurològic ─el de l'home com a animal racional─ l'apropiat per tractar amb els valors? ¿Són suficients els principis racionals per establir finalitats i dur-les a terme, és a dir, per sentir els perills però també les grans oportunitats de les noves societats? En general, la CT implícitament suposa que un cop establerts els seus principis, la formulació conceptual de valors bàsics ─por tant generals i d'alguna manera abstractes─, la responsabilitat humana els portarà a la pràctica. En definitiva, suposa que la formulació i comprensió conceptual dels principis ètics és suficient per motivar, cohesionar i guiar els individus i la societat. I veu en la responsabilitat humana la garantia que això passi.
read more

Crisi axiològica i canvi valoral a Mèxic. Perspectives per a la construcció d’un subjete social ètic.

Des d'aquest espai es comparteix la tesi que l'actual crisi axiològica i el canvi valoral de les societats contemporànies representa l'arrel de totes les crisis que pateix el nostre món. Com sabem, darrere de tota crisi econòmica, política, social, ambiental, religiosa, podem trobar una diversitat d'actes humans que atempten contra la convivència social guiats per l'afany de poder, de domini i de lucre que acaben per imposar les condicions de com ens relacionem tant en l'àmbit personal, social, nacional i internacional. Aquests actes que causen conflicte i que són motivats per valoracions que atempten contra l'Altre (persona, comunitat, classe social, raça, credo, poble, cultura, nació) són el nucli de la crisi axiològica, que si bé no és nova perquè sempre han existit relacions de dominació, sí exigeix ​​però, una profunda revisió amb el propòsit de contribuir a la construcció de nous sabers i pràctiques que canviïn aquesta antropologia de poder per un procés d'humanització on es reconegui el profund valor de la vida com a totalitat amb seves intrínseques relacions de coexistència. Fins al moment no hem acabat d'entendre que l'existència humana depèn de la relació amb els altres, del relligament amb el món, amb la natura i amb l'espiritualitat.
read more

LA GRAN CRISI AXIOLÒGICA QUE S’AMAGA SOTA LA CRISI DE LES RELIGIONS      

La crisi terminal de les religions és molt més que una crisi religiosa, posa de manifest la crisi del patró general de construcció de projectes axiològics col·lectius (PAC) i la necessitat d'un nou patró. La crisi de les religions, s'està vivint en molts llocs com la liquidació d'alguna cosa ja clarament obsolet. És habitual pensar que la crisi de la religió no ha de tenir repercussions importants en la vida col·lectiva. Es creu que amb les ciències, que s'estenen a tots els aspectes de la vida humana, i amb una moral ben assentada i conseqüent, serà suficient. El fonament de la moral, segons aquesta opinió, seria la raó i les virtuts d'acord amb la naturalesa humana. Volem analitzar si això és així o, per contra, el col·lapse de les religions és un problema més greu que una simple crisi religiosa per a la humanitat del segle XXI, tant per a les societats en trànsit a les societats de coneixement, com per a les societats de coneixement mateixes. La nostra afirmació és que el col·lapse de les religions, com la que estem patint en molts llocs del planeta, és la major tragèdia que hem patit.
read more

NECESSITAT D’UNA EPISTEMOLOGIA AXIOLÒGICA O DELS VALORS.

La crisi axiològica que estem patint és la més greu que ha patit la humanitat en la seva llarga història. En què es fonamenta aquesta afirmació? En què hem de fer un trànsit que mai va ocórrer en el passat: passar de programar-nos per no canviar i bloquejar tot possible canvi d'importància i tota possible alternativa, a haver de programar-nos per fomentar, mantenir i motivar el canvi constant. En aquest trànsit, que ens resulta inevitable, s'aixequen greus preguntes: És possible aquest tipus de programació de canvi continu per uns vivents? És possible per als humans viure lliures de tota subjecció a formes? On caldrà fer peu, social i individualment, per poder viure en llibertat completa de submissió a fórmules i formes intocables, i per poder canviar el que convingui i quan convingui? És possible, a uns pobres vivents com nosaltres, viure en aquesta contínua buidor de punts de suport fixos i en la contínua creativitat? Tenim un greu problema amb allò axiològic en general, i no tenim cap saber sobre com manegar-nos convenientment en aquest assumpte tan central i bàsic per a uns éssers necessitats com nosaltres, que precisen ser orientats per poder viure. Els nostres avantpassats ni van poder prendre consciència que construïen ells mateixos els seus propis projectes axiològics, perquè ho feien al llarg de mil·lennis, ni tampoc era convenient de prendre’n consciència, s’ho havien de prohibir, perquè altrament haguessin trencat la seva intocabilitat. Els procediments per a assentar la seva absoluta intocabilitat podríem dir que eren ardits del sistema de programació de societats estàtiques.
read more

La via de Nagarjuna (2016-2017)

Abordarem la lectura i comentari d’aquest text que segons els estudiosos potser és un dels més importants de la història del budisme, considerat la font de les escoles Chan de la Xina i Zen del Japó, i de l’escola tibetana. A Nagarjuna (s.II-III) se’l considera el més gran pensador budista i segons Karl Jaspers està entre les més grans figures del pensament univer
read more

El jardín Amurallado de la Verdad -Hakim Sanai- curs 2016-2017

Els humans tenim la capacitat d’un coneixement desinteressat vers tot el que ens envolta, però…

read more

EL SUTRA DEL CANDONGQI: L’ESSÈNCIA I ELS FENÒMENS SÓN NO-DOS

La realitat i la vida són directament un sentir gratuït: ho sabem però no en fem cas, i així ens mantenim en una relació amb tot primordialment per a treure’n profit, que fa que desaparegui del nostre horitzó tot allò del que no se’n pot treure rendiment. Aquest important text budista parla de la possibilitat d’una relació plenament qualitativa amb el què ens envolta, i de com desenvolupar-la.
read more

El conocimiento silencioso. Las raíces de la cualidad humana

Marià Corbí se propone dar una fundamentación laica, sin creencias ni religiones, a lo que nuestros antepasados llamaron espiritualidad y que él prefiere denominar sabiduría o cualidad humana profunda. Su preocupación central es cómo concebir y favorecer hoy el cultivo de la sabiduría en un presente en el que las formas tradicionales de vivir las dimensiones hondas de la existencia han quedado desplazadas, así como las palabras que servían para hablar de esta posibilidad.
read more

Base de dades: Música i espiritualitat

Una base de dades que ofereix a l’usuari una sèrie de publicacions i fonts de referència en català, castellà i anglès, al voltant de l’àmbit de la “música i l'espiritualitat”. Organitzats dintre dels següents apartats: Bibliografia, vídeos, pàgines web i cursos. És un recurs públic i gratuït. A partir de les fonts seleccionades, s’ha extret la seva referència, el resum, l’enllaç del catàleg i si ho tenim disponible, la font en qüestió. Les entrades estan classificades per ordre alfabètic, per apartats (bibliogràfic, vídeos, pàgines web...) i dintre d’aquests, per categories.
read more

Els nostres cossos, nosaltres decidim

Publicat a EL PERIÓDICO: Divendres, 26 d'agost del 2016. De petites ens ho van ensenyar, ens van dir: nenes, noies, quan comenceu a ser dones, vestiu-vos com cal, tapeu-vos els cossos perquè en ells hi ha la temptació, la vergonya, el dimoni. El nostre desig d'homes és impetuós, irrefrenable i no el podem controlar, és més fàcil que sigueu les dones les que us dissimuleu sota les teles per no provocar-lo. A la zona d'on jo vinc, al nord del sud i a l'est de l'oest, ...
read more

Conocer desde el silencio

¿Qué pueden ofrecer las tradiciones religiosas a la sociedad de innovación? Otro nivel de conocimiento de “eso mismo que aquí nos rodea” y de nosotros mismos. Se trata del “conocimiento silencioso”, el conocimiento central de la condición humana, al decir de los Maestros, el gran ignorado en la sociedad científico técnológica. Una publicación que nos acerca a las vías del conocimiento silencioso ofreciéndonos una rica antología de textos del legado de sabiduría de los maestros del camino.
read more

Principles of an Epistemology of Values: The permutation of collective cohesion and motivation

Principles of an Epistemology of Values: The permutation of collective cohesion and motivation Author: Corbí,…

read more

Didàctica i qualitat humana

Grup de treball estable interessat en abordar aspectes pedagògics del desenvolupament de la qualitat humana, de cara a afavorir el creixement interior de criatures i joves. Format per persones relacionades amb el món educatiu, poc a poc s’ha anat generant materials, reflexions, propostes pràctiques i... nous interrogants!
read more
Crisi De Les Religions I Desmantellament Axiològic

Crisi de les religions i desmantellament axiològic. El repte de construir sistemes de programació axiològica col·lectiva que necessitem

La crisi mortal de les religions, fora dels reduïts àmbits religiosos, s'està vivint com la liquidació d'alguna cosa ja clarament obsoleta. En general es pensa que no ha de tenir repercussions importants en la vida col·lectiva. Es creu que serà suficient amb les ciències, que s'estenen a tots els aspectes de la vida humana, i amb una moral ben assentada i conseqüent.
read more
La Necessitat Ineludible Del Cultiu De La Qualitat Humana I De La Qualitat Humana

La necessitat ineludible del cultiu de la qualitat humana i de la qualitat humana profunda a les nostres societats, com una indagació lliure en comunicació i en servei.

Aquesta trobada es va proposar abordar una qüestió greu i urgent: que la gestió de la potència de les ciències i tecnologies en continu i ràpid creixement per la seva retroalimentació mútua juntament amb la gestió de les transformacions constants de les formes de vida d'individus i col·lectius provocades per la contínua innovació de productes i serveis, requereix, amb urgència, trobar maneres adequades per cultivar la qualitat humana i la qualitat humana profunda.
read more
Indagacions Sobre La Construcció D'una Epistemologia Axiològica

Indagacions sobre la construcció d’una epistemologia axiològica

L'objectiu del treball de l'equip per a aquesta ocasió ha estat ajuntar i compartir aportacions que ajudin a la creació d'un saber sobre el tractament d’all valoral humà, tant pel que fa als projectes axiològics col·lectius, com pel que fa a la qualitat humana profunda, l'espiritualitat.
read more
La Crisi Axiològica Arrel De Totes Les Crisis Que Pateix El Nostre Món. Com Manejar-nos Amb Ella.

La crisi axiològica arrel de totes les crisis que pateix el nostre món. Com manejar-nos amb ella.

Partim de l'observació que les tecnociències estan canviant les condicions de vida a tot nivell, i mentre tant els criteris i sistemes axiològics amb els quals es dirigeix el sistema no corresponen a aquesta situació sinó que s'apliquen els propis de societats anteriors. Això és causa d'un desfasament dels projectes axiològics col·lectius respecte a les condicions exigides pel desenvolupament tecnocientífic.
read more
Conseqüències Del Final De La Epistemologia Mítica

Conseqüències del final de la epistemologia mítica

Partim de la definició de "epistemologia mítica" com la interpretació dels textos sagrats com descripcions fidedignes d'aquest món i l'altre.
read more

La qualitat humana font d’equitat i justícia. L’herència de les tradicions de saviesa

Com a plantejament general de la trobada, destaquem la comunicació real que existeix entre la qualitat humana profunda (dimensió absoluta de la realitat) i els projectes col·lectius (dimensió relativa).
read more
L'espiritualitat Com Qualitat Humana I El Seu Cultiu En Una Societat Laica

L’espiritualitat com qualitat humana i el seu cultiu en una societat laica

Espiritualitat és quelcom intrínsec a l'existir humà, és una qualitat humana profunda que pot practicar-se des del si de les religions o amb independència de religions i creences. El cultiu d'aquesta qualitat humana profunda es pot dur a terme tenint una religió com a referent, o sense, des de la pluralitat de totes elles. També des d'una posició laica sense creences ni religions però, en aquest cas, no es tracta d'inventar-ho tot de nou, sinó d'aprofitar des de la laïcitat l'esperit i el llegat de les tradicions religioses i espirituals de l’humanitat.
read more

Lectura purament simbòlica dels textos sagrats. Assaigs pràctics

Cal sortir al pas de les dificultats que presenten per a l'espiritualitat les condicions culturals de les noves societats industrials de coneixement, globalitzades i de canvi continu. Són societats laiques, sense creences, sense religions.
read more

Lectura simbòlica dels textos sagrats

El com poder avançar en aquesta lectura simbòlica ha estat el tema d'aquesta edició. El canvi de les bases materials de la societat està forçant la humanitat a abandonar la forma «religiosa» que la seva espiritualitat havia adoptat des dels temps del neolític. En la nova situació s'està creant una nova forma d'espiritualitat, que accepta les tradicions en el seu veritable estatut simbòlic (no descriptiu, ni definidor de veritats o doctrines).
read more

Què poden oferir les tradicions religioses a les societats del segle XXI?

S'acorda en el grup que el terme "religions" fa referència a la institucionalització de les espiritualitats, mentre que el terme "tradicions religioses" es refereix a les joies espirituals que conserven les grans tradicions tot, moltes vegades, les mateixes institucionalitzacions.
read more

Els obstacles a l’espiritualitat en l’europa del s. XXI

L'anàlisi realitzada en la Trobada té en compte tant el nou tipus de societat com l'oferta perenne de les tradicions. L’equip acorda una distinció entre espiritualitat i religió: espiritualitat és el procés del camí interior que condueix a l'experiència de l'Absolut, mentre que religió és una forma concreta de presentar aquest procés, unit a un paquet de funcions socials que l'espiritualitat, recolzant-se en creences, en les societats preindustrials.
read more
La Verdad Es Pura Cualidad

La verdad es pura cualidad

La verdad no es una formulación, porque toda formulación es una modelación de la realidad a la medida de las necesidades de un viviente. Lo que llamamos verdad los humanos es una modelación a nuestra medida. Incluso la verdad científica, aunque no sea a la medida de nuestras necesidades inmediatamente, es una modelación a la medida de nuestras posibilidades como animales terrestres.
read more
Somos Insignificantes Y De Importancia Suma

Somos insignificantes y de importancia suma

uestra existencia no tiene importancia ninguna. Somos insignificantes. Frágiles formas de existir que hoy son y mañana desaparecen. Nuestro nacimiento fue insignificante para la inmensidad de los mundos y nuestra muerte no significará nada para esa misma inmensidad de mundos. Somos tan sin importancia como una hierba del camp, como una espiga de trigo, como una piedrecita del camino, como la vida de un gorrión, como el existir o no existir de un pequeño insecto.
read more
Encontres Internacionals

Encontres internacionals

Des de 2004 organitzem una trobada anual amb un grup estable de col·laboradors iberoamericans professors universitaris amb els que mantenim un contacte setmanal per videoconferència. Aquestes trobades tenen per objectiu afavorir la reflexió sobre els impactes de l’avenç de les societats de innovació continua sobre els projectes de cohesió y motivació col·lectiva (les religions entre d’altres). Com a conseqüència es proposen reflexionar sobre com afavorir el cultiu de la qualitat humana en el nou escenari cultural com element fonamental per a la seva conducció.
read more
Grup D’investigació Sobre Qualitat Humana

Grup d’investigació sobre qualitat humana

Aquí trobareu reflexions abordant punts concrets de la qualitat humana i el seu cultiu a partir de l'estudi de grans autors que van parlar d'ella. Entenem per 'qualitat humana' la nostra capacitat de tenir un accés tant al que té a veure amb les nostres necessitats, com al que és gratuït pel que fa a aquestes necessitats. La nostra condició de vivents constituïts per la parla ens possibilita aquesta doble condició de la qualitat humana.
read more
La Economia Descalza De Manfred Max-Neef Y Ruben G Prieto

La economia descalza de Manfred Max-Neef y Ruben G. Prieto

LA ECONOMÍA DESCALZA Manfred Max-Neef y Ruben G. Prieto. Ed. Nordan 1986 Buenos Aires http://libgen.io/ads.php?md5=7CC8CE22715AE3F10A02CE46D1567359…

read more
Grups D'investigació

Grup d’investigació sobre allò axiològic humà

Aquí trobareu treballs del grup que estudia la construcció de projectes motivadors i cohesionadors de col·lectius des de la perspectiva dels principis d'epistemologia axiològica. En la mesura que els valors es conceben com una cosa que correspon a una naturalesa humana donada, vol dir que es tracta d'alguna cosa fixat, i com a tal incapaç d'adaptar-se a una situació de canvi continu, com és la societat actual que viu de la innovació constant. L'objecte del nostre estudi s'orienta cap al que té a veure amb la motivació a nivell col·lectiu com intrínsecament relacionat amb les formes de sobreviure el grup i, per tant, susceptible de canviar. El qualifiquem com axiològic per significar que el que s'estudia té a veure amb tot el que es presenta com valuós, sigui en l'àmbit que sigui, i el tractem com a construcció humana. Mentre que els valors en una societat estàtica es creu que es descobreixen, en una societat dinàmica se sap que es construeixen.
read more

L’educació és una activitat lenta

és un fragment del llibre de Joan Domènech Francesch: Elogi de l’educació lenta. Barcelona, Graó,…

read more

Ney i shakuhachi, un diàleg sonor

read more

Lo religioso después de la religión

Comentari de l'obra Lo religioso después de la religión, diàleg entre Marcel Gauchet i  Luc…

read more

Experiències contemporànies de no-dualitat

read more

Marguerite Porete

“Cal desembarassar-se de Déu i d’un mateix”... s’atreveix a escriure MargueritePorète (1250-1310) en un dels…

read more

Eckhart 2012/2013

read more

Eckhart 2011/2012

read more

La Filocàlia II 2010/2011

 

read more

Introducció a la Filocàlia

La Filocàlia, que literalment significa "Amor a la bellesa", recull més de 1000 anys d'experiència…

read more

Hadewijch d’Anvers 2010/2011

A Hadewijch d’Anvers l’hem de situar al s. XIII, al cor de la renovació de…

read more

La via de Nagarjuna (2015-2016)

Abordarem la lectura i comentari d’aquest text que segons els estudiosos potser és un dels més importants de la història del budisme, considerat la font de les escoles Chan de la Xina i Zen del Japó, i de l’escola tibetana. A Nagarjuna (s.II-III) se’l considera el més gran pensador budista i segons Karl Jaspers està entre les més grans figures del pensament universal.
read more

La saviesa dels grans Upanishads i sutres budistes (2015-2016)

read more

La saviesa dels grans Upanishads i sutres budistes (2014-2015)

read more

El budisme, un camí espiritual sense creences ni déus

Un apropament a una tradició espiritual que busca el desaferrament de creences i conceptes. El…

read more

Sutra del cor 2013 / 2014

 

read more

Sutra del cor 2012 / 2013

read more

Sutra del cor 2011 / 2012

Es tracta de Sutres centrals del corrent Mahayana, curts i molt densos. Són un missatge…

read more

Sutra del cor 2010 / 2011

Són un missatge de saviesa sense déus, religions, ni creences. Estudiar-los a fons és una…

read more

Lectura del Bodhidharma 2009 / 2010

Al segle VI el monjo Bhodidharma viatja a la Xina procedent de l’Índia. Som davant…

read more

Lectura del Bodhidharma 2010 / 2011

a càrrec de marià corbí Al segle VI el monjo Bodhidharma viatja a la Xina…

read more

Lectura del Bodhidharma 2010 / 2011 bis

a càrrec de marià corbí Al segle VI el monjo Bodhidharma viatja a la Xina…

read more

El sufisme sapiencial d’Al-‘Alawî

Ahmad al-'Alawî (1869-1934) constituye una de las voces más singulares y relevantes del sufismo contemporáneo.…

read more

El Mathnawi de Rumi VIII

read more

El Mathnawi de Rumi VII

read more

El Mathnawi de Rumi II

Històries, reflexions, diàlegs... per aprofundir més i més en el cultiu de la qualitat humana…

read more

El Mathnawi de Rumi I

Historias, reflexiones, diálogos...para profundizar más y más en el cultivo de la calidad humana guiados…

read more

Les societats islàmiques en el món contemporani

Introducció als fonaments religiosos i a la plural història de l’islam, tot atenent a les…

read more

Rubaiyat d’Omar Khayyâm, un altre sufisme

Matemàtic i astrònom, a banda de filòsof i cèlebre poeta, el persa Omar Khayyâm (m.…

read more

El Mathnawi de Rumi VI

read more

El Mathnawi de Rumi V

read more
Altres Articles Cursos Online

Altres vídeos

read more

El Mathnawi de Rumi IV

Rûmî (1207-1273), és un dels grans exponents del sufisme -moviment espiritual musulmà-. Poesia i profunditat…

read more

El Mathnawi de Rumi III

Històries, reflexions, diàlegs... per aprofundir més i més en el cultiu de la qualitat humana…

read more

Meditant amb els Upanishads

read more

Silenci des de l’acció de voluntariat (Karma Yoga)

read more

Pràctiques de concentració (Raja Yoga)

read more

Silenci des de la ment (Jñana Yoga)

read more

Meditació silenciosa en la tradició cristiana

read more

Meditant amb Nisargadatta

read more
CAP DE SETMANA Cat

Atenció i meditació: pràctica, orientacions i recursos

a càrrec de Teresa Guardans i Maria Fradera Interessar-se i sentir la realitat amb totes les nostres capacitats, reconèixer-la, fer-nos-hi presents: aquesta és la possibilitat a què obre el cultiu de l’atenció plena, el silenci, la meditació.
read more
ESPIRITUALITAT DELS ATEUS Cat

Cap de setmana en torn l’espiritualitat dels ateus

a càrrec de Francesc Torradeflot Es treballarà la coherència entre vida y missatge de saviesa de mestres del pensament laic i ateu, atenent a la seva experiència espiritual manifestada a través d’una sèrie escollida de textos i autors.
read more
CAP DE SETMANA EL MATHNAWI Cat

Cap de setmana sobre El Mathnawi

a càrrec de Marià Corbí El Mathnawi de Rumi es un text ric ple de idees suggerents pràctiques pel cultiu de la saviesa. S’intentarà aprofundir sobre una breu selecció de textos. 16 i 17 d’abril
read more

4 conferències de Dolors Bramon sobre l’islam

4 conferències de Dolors Bramon sobre l'Islam. Dimecres 20 d’abril: Es pot parlar d’un Estat…

read more

La mitad invisible

La mitad invisible: la razón poética de María Zambrano. Vídeo de Juan Carlos Ortega, per…

read more

Portada Abril 2016

read more
Cursos-ejemplo

Història

El Centre és una iniciativa de l’Associació per a l’Estudi de les Tradicions Religioses, (ETR).…

read more

El Consell Assessor

L'any 2011 el CeTR va iniciar un projecte d'investigació de l'epistemologia axiològica que compta amb…

read more

Equip humà

read more
Cursos-ejemplo

Funció del CETR

El nucli de les tradicions religioses i de l’ensenyament de tots els mestres és el…

read more
Cursos-ejemplo

Objectius del centre

Possibilitar a les persones de les societats d’avui l’accés a la saviesa de les tradicions,…

read more

Butlletí Abril 2016

Abril 2016 ENCONTRE INTERNACIONAL CETR       - NOVETAT EDITORIAL- Crisis de las religiones…

read more

Fonaments de l’Islam

Las sociedades islámicas en el mundo contemporáneo a cargo de Hawwa Morales y Halil Bàrcena…

read more
Musica Cursos Online

Música

read more

El alma del ateísmo, Comte-Sponville

UNA ESPIRITUALITAT LAICA: TEORIA I PRÀCTICA Quina espiritualitat per a la societat contemporània, laica i…

read more
Vedanta Cursos Online

Vedanta Advaita

read more
Cristianimse Cursos Online

Cristianisme

read more
Budismo Cursos Online

Budhisme

read more
Islam Cursos Online

Islam

read more

Meditant amb “Viaje a Ixtlan” de C. Castaneda

read more
Crisi De Les Religions I Desmantellament Axiològic

11è. Encontre. Crisis de las religiones como sistemas de programación colectiva y desmantelamiento axiológico. El reto de construir los proyectos axiológicos colectivos que necesitamos.

La crisi històrica, social i cultural, de les religions ha estat tema consensual, explícit i de fons, de trobades anteriors. En la trobada d'aquest any es tracta de fer un pas més: plantejar explícitament la crisi de les religions en tant sistemes que van ser de programació col·lectiva, els problemes que tal crisi ens planteja com a societats, i els reptes axiològics que això suposa. Així plantejat, d'entrada el tema és molt més que religiós. El tema és estructural i eminentment axiològic, sens dubte el problema més greu que tenim com a societats actuals i que podem expressar en els següents termes: atès que la religió ja no pot exercir la funció de programació que pràcticament va exercir durant tota la història de la humanitat, ens trobem axiològicament desmantellats, no tenint de moment amb què substituir-la, on i com trobar la axiologia que necessitem per programar-nos axiològicament de manera adequada col·lectivament com a societats de coneixement?; en el fons, on i com construir-la? Si la funció de programació axiològica ja no ens ve de la religió, tampoc ens ve de les lleis de la naturalesa i de la història, ni la podem trobar en la ciència, perquè és abstracta, on i com construir la programació col·lectiva que necessitem?
read more

Portada Març 2016

read more

Butlletí Març 2016

Març 2016 ACTIVITATS Atenció i silenci: pràctiques a càrrec de Teresa Guardans Els dijous, de…

read more

libertad de pensamiento

A mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad…

read more

Un ordre imaginat. La funció dels mites

Fragment de l'obra de Y.N. Harari: Sàpiens. Una breu història de la humanitat. (Edicions 62, 2015). El grapat de mil·lennis que van separar la Revolució Agrícola de l'aparició de ciutats, regnes i imperis no van ser suficients per permetre l'evolució d'un instint de cooperació en massa. Malgrat la falta d'aquests instints biològics, durant l'era dels caçadors-recol·lectors, centenars de desconeguts van poder cooperar gràcies als seus mites compartits.
read more

El silenci més que una moda

El silenci, més que una moda. Xerrades a la Llibreria Documenta (Pau Claris 144, Barcelona).24…

read more

Butlletí Febrer 2016

Febrer 2016 ACTIVITATS   Camins de saviesa: el budisme a càrrec de Raúl García Del…

read more

Algunes pràctiques de silenci amb el Ioga Vasishta

Et saludo, oh ésser!  “Et saludo, oh ésser!” és un text que pertany a l’obra…

read more

Extracte de Cantos de eternidad La sabiduría de Rûmî en el “Mathnawî” Vol. I de M.Corbí

Los cantos de eternidad  Dice Rumi: Escucha el ney (flauta de caña), y la historia…

read more

VI forum espiritualitat alcoi

VI Fòrum d'Espiritualitat, Alcoi 2016 (9-10 d'abril): Transformació i plenitud a la vida quotidiana. Amb…

read more

Butlletí Desembre 2015

Desembre 2015   ACTIVITATS Camins de saviesa: L’hinduisme a càrrec de Raúl Garcia Del 14…

read more

Un cap de setmana amb el Brihadaranyaka Upanishad: exercicis

Els Upanishad recullen les reflexions dels antics rixis  de l’Índia, en diàleg amb els seus…

read more

La espiritualidad más allá de las religiones

La espiritualidad más allá de las religiones, dos experiencias. Encuentro con Rafael Redondo y Joxe…

read more

Vídeos complets del VI Parlament Català de les Religions

Vídeos complets del VI Parlament Català de les Religions: trobareu els vídeos de les taules…

read more

El cultivo de la cualidad humana profunda en las sociedades de conocimiento globalizadas. Principios de Epistemología Axiológica 4

Esta obra se propone ser una aproximación a los problemas que presenta el cultivo de la cualidad humana (CH) y la cualidad humana profunda (CHP), la espiritualidad de nuestros antepasados, en las sociedades de conocimiento consideradas como sociedades creativas de innovación y cambio continuo, que para ser realmente posibles deben desterrar de ellas todas las creencias intocables, del tipo que sean, religiosas o laicas.
read more

Butlletí Novembre 2015

Novembre 2015 ENCONTRE INTERNACIONAL CETR 11è Encontre Internacional CETR Crisi de les religions i desmantellament…

read more

SILENCIS SETMANALS

Cultiu de la qualitat humana profunda a través de a pràctica del silenci   Les…

read more

Butlletí octubre 2015

Octubre 2015 ACTIVITATS La saviesa del Brihadaranyaka Upanishad a càrrec de Montse Cucarull, Marta Granés…

read more

CICLE DE CINEMA 2015

Una tria de pel·lícules i documentals amb aportacions d’interès en l’àmbit de la qualitat humana.…

read more

Moneda

Moneda que está en la mano quizá se deba guardar; la monedita del alma se…

read more

El missatge de Primo Levi

Prego al lector que no busqui missatges. És una idea que detesto, que m'incomoda, que…

read more

Iàmblic

Iàmblic.La vida pitagórica (trad.: M. Jufresa i A. Xurigué)Alpha (Fundació Bernat Metge), 2015. 312 p. A…

read more

Patanjali

PatañjaliYoga Sutra  (trad. i comentaris: Frans Moors; traducció al català: Marta Artigas)La Comarcal edicions, 2015.…

read more

Viatge a Ixtlan. Presentació

En el seu llibre “Viaje a Itxlán”, Carlos Castaneda agrupa els ensenyaments del seu mestre…

read more

1ª pràctica Viatge a Ixtlan

1.    A partir de: Viaje a Ixtlan, capítols 2-3   Recalcó que si en verdad…

read more

2ª Pràctica Viatge a Ixtlan

2. A partir de: Viaje a Ixtlan, capítols 2-3 -¿Cómo puedo saber quién soy, cuando…

read more

3ª Pràctica Viatge a Ixtlan

3. A partir de: Viaje a Ixtlan, capítol 4   La muerte siempre te estará…

read more

4ª Pràctica Viatge a Ixtlan

4. (A partir de: Viaje a Ixtlan, capítols 5-6)   Cuando te enojas siempre te…

read more

5ª Pràctica Viatge a Ixtlan

5. A partir de: Viaje a Ixtlan, capítols 6-7   Ser inaccesible significa tocar lo…

read more

6ª Pràctica Viatge a Ixtlan

6. A partir de: Viaje a Ixtlan, capítols 8-9 Un cazador digno de serlo no…

read more

7ª Pràctica Viatge a Ixtlan

 7.  (A partir de: Viaje a Ixtlan, cap. 10 i 1) El soñar es real…

read more

8ª Pràctica Viatge a Ixtlan

8. (A partir de: Viaje a Ixtlan, c.12: Una batalla de poder)   Hay mundos…

read more

9ª Pràctica Viatge a Ixtlan

9. A partir de: Viaje a Ixtlan, cap. 14-15 (necessitarem tenir una pedreta a mà)…

read more

10ª Pràctica Viatge a Ixtlan

10. (A partir de: Viaje a Ixtlan, c. 16-17)   Todo lo que hacemos es,…

read more

11ª Pràctica Viatge a Ixtlan

11. (A partir de: Viaje a Ixtlan, c. 18-20)   - El arte del guerrero…

read more

12ª Pràctica Viatge a Ixtlan

12. (Viaje a Ixtlan, síntesi)    O ens avorrim amb el món, o ens en…

read more

Redondo Ser la propia luz

Rafael RedondoSer la propia luz: más allá de linajes y maestros, de escuelas y creencias.Desclée…

read more

11. Encontre Internacional

  11è  Encontre Internacional CETR del 2 al 7 de novembre de 2015 "Crisi de…

read more

El cultiu de la gran qualitat humana: la saviesa

Cal recuperar la saviesa de les antigues tradicions religioses, heretant el seu esperit i reinventant-lo…

read more

Dins

El horizonte está dentro. Cuanto más se lo contempla más crece en el alma el…

read more

Assaig de construcció d’un projecte axiològic per catalunya

Presentem l'assaig de creació d’un projecte axiològic* per a Catalunya que fa M. Corbí extret…

read more

Butlletí setembre 2015

Setembre 2015 NOTíCIES PROGRAMA D'ACTIVITATS CETR CURS 2015-2016 Descarregar el programa   LECTURES Assaig de…

read more

La societat del coneixement i el futur de Catalunya.

 La societat del coneixemente i el futur de Catalunya Jaume Agustí Cullell, ex-investigador científic del Institut…

read more

Protocolos para la construcción de organizaciones creativas y de innovación. Principios de epistemología axiológica 3

La col·lectivitat humana es troba en una situació que mai abans s'havia produït. Sempre hi…

read more

Butlletí juliol

Juliol 2015 NOTíCIES   PROGRAMA D'ACTIVITATS CETR CURS 2015-2016 Descarregar el programa   LECTURES NOVETAT…

read more

Programació del curs 2015-2016

Aquí pots descarregar-te el nou programa per al curs 2015-2016, clica aquí 1..   La saviesa…

read more

Más íntimo que mi propia intimidad

Nou llibre de “meditacions en vers”, de Marià Corbí. “El que oferim –diu l’autor- són només breus i intensos intents per a comprendre i percebre amb tots els sentits el que tot això –la totalitat de la realitat– és, i no el que la nostra condició d’éssers necessitats modela a la seva mesura i pren per real”.
read more

Protocolos para la construcción de organizaciones creativas y de innovación. Principios de Epistemología Axiológica 3

La col·lectivitat humana es troba en una situació que mai abans s'havia produït. Sempre hi ha hagut grans canvis al llarg de la història humana. En el conjunt de la nostra espècie ha hagut societats que, alhora que estaven en trànsit, en punts centrals romanien estables. Podríem dir que vivien les transformacions culturals, mai tan ràpides com ara, amb gran estabilitat en el fonamental.
read more

Los revolucionarios “religiosos”

La historia y el lenguaje forman la identidad y los personajes históricos como Jesús de…

read more

Jornada sobre meditació i tecnociència

Meditació i tecnociència 30 d’octubre, 2015. Jornada “The Best Proof is Experience: Meditation, TechnoScience and Humanity”…

read more

debats cccb

Els propers Debats al CCCB. Del 14 d’octubre al 30 de novembre. Per què treballem? …

read more

Master Remind

Màster en Relaxació, Meditació i Mindfulness. Bienni 2015-2017. Organitza: Universitat de Barcelona (ICE), en modalitat…

read more

Mònica Miró

Mònica Miró. Perènnia (Godall, 2015. 99 p.)La lectura d'aquesta bella tria d'epitafis llatins (en edició…

read more

Economia solidaria

AA.VV. Economía solidaria. Kairós, 2015.Economistes, científics, filòsofs, contemplatius... aporten les seves reflexions per a fomentar…

read more

Butlletí juny

  Juny 2015 ACTIVITATS     LECTURES NOVETAT EDITORIAL Más íntimo que mi propia intimidad…

read more

Diari: una selecció

Selecció del Diari que Etty Hillesum (Middelburg 1914 - Auschwitz el 1943) va anar escrivint…

read more

Forum Saragossa

20-22 de novembre, a Saragossa: 5è Fòrum Espiritualitat Aletheia, sobre el tema “La cura de…

read more

fundació miró

03/07/2015 — 27/09/2015 A la Fundació Miró (Barcelona) Exposició: Alfons Borrell. Els treballs i els…

read more

“Pintar és -gairebé sempre- fer coses en va”

(Entrevista a: El País, Babelia. 2015/05/20) Per Miquel Barceló (Felanitx, 1957), pintar és com fer…

read more

Entendre el món

Carles Capdevila. Entendre el món amb onze pensadors contemporanis. (Arcàdia, 2015)En un moment tan ple…

read more

Al Hikam

Ibn 'Ata' Illâh. Al-Hikam: aforismos sufíes. (J.J. de Olañeta, 2010).Sentències de saviesa del mestre egipci…

read more

Concert Carme Vila

24 de maig, a les 19,00h. Concert de piano, de Carme Vilà. Concert solidari,  dins…

read more

fragmenta

26 de maig, 2015. 19,00h. Presentació del llibre: Espirituals sense religió (de Laia de Ahumada).…

read more

Butlletí maig

Maig 2015 ACTIVITATS Aprofundint Carlos Castaneda: lectura comentada de Viatge a Ixtlan Raúl García Del…

read more

Algunes pràctiques de silenci amb el Ioga Vasishta

read more

Viento del Sur

Neix l’associació Viento del Sur, amb l’objectiu de facilitar i difondre espais i moments de…

read more

Cypherpunks

Julian Assange (et al.) La libertad y el futuro de internet. Deusto, 2013. 189 p.Una…

read more

Simposi Raimon Panikkar

20, 21 i 22 de maig del 2015, la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani…

read more

El cultiu de la qualitat humana profunda

Ens proposem donar una fonamentació laica, sense creences ni religions, a allò que els nostres…

read more

V Foro Espiritualidad Alcoy 2015

V Foro Espiritualidad Alcoy 2015: Consciencia y realidad. 11-12 d’Abril, a Alcoi. Organitza l’Associació DAAT…

read more

Ahumada Espirituals

Laia de Ahumada. Espirituals sense religió. Fragmenta, 2015. 259 p. Laia de Ahumada explora l’espiritualitat…

read more

Sampedro Vida perenne

José Luís Sampedro. La vida perenne. Plaza Janés, 2015. 189 p. (amb fotografies de Chema…

read more

I Encuentro Podemos Espiritualidad

En el marc del partit Podemos s’ha creat el Círculo Podemos Espiritualidad Progresista, que vol…

read more

Butlletí abril

Abril 2015 ACTIVITATS La qualitat humana profunda de pacifistes emblemàtics a càrrec de Manel Pérez…

read more

La partida s’ha acabat i hem d’inventar una cosa nova

Entrevista de Carles Capdevila a Richard Sennett, publicada a l'ARA (22/03/2015). L'intel·lectual i professor nord-americà  aprofundeix…

read more

Portada Abril 2015

read more

Sakyadhita Spain

S’ha presentat l’associació Sakyadhita Spain, filial de de Sakyadhita, International Association of Buddhist Women. La…

read more

Cop de sort

Recorda que no aconseguir el que vols és, de vegades, un meravellós cop de sort.-Dalai…

read more

Acceptar-se

La curiosa paradoxa és que quan em accepto tal com sóc, llavors, puc canviar. (Carl…

read more

Camí amb cor

Quan hagis de triar entre dos camins, pregunta't quin d'ells té cor. Qui tria el…

read more

Sobre la por

El contrari de l'amor no és l'odi, sinó la por. La por és el moviment…

read more

Soy éste

YO no soy yo.                                         Soy esteque va a mi lado sin yo verlo;que, a…

read more

Mou-te

Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix (Albert Einstein)

read more

Haiku de Issa

Que res em pertanyi. Només la pau del cor i la frescor de l'aire. (Kobayashi…

read more

Despullar-se de memòria

Despullar-se de memòria perquè el plor perdi el seu fonament. Desfer-se del futur perquè la…

read more

No hi ha on aferrar-se

La mala notícia és que estàs caient per l'aire i que no hi ha on…

read more

Sobre la felicitat

Tota la felicitat d’aquest món, tota, prové de desitjar que els altres siguin feliços. I…

read more

L’important…

L'important no és el que han fet de nosaltres, sinó el que fem amb el…

read more

Amb la vida tan curta

Amb la vida tan curta com una alenada, per què no plantar res més que…

read more

Ser el que som

Quan intentem ser una cosa que no som, perdem una mica del que som (Chris…

read more

Petites coses

Tothom tracta de realitzar alguna gran cosa, sense adonar-se que la vida es compon de…

read more

Sobre la meditació

La meditació no és evasió. És trobada serena amb la realitat. (Thich Nhat Hanh)

read more

Què és la vida

La vida és el que et passa mentre estàs ocupat fent alguna altra cosa. (John…

read more

L’amor és…

«... L'amor és la capacitat de viure el present. De viure amb atenció i respecte…

read more

Com t’imagines…

Qui s'imagina esclau roman esclau, qui se sap lliure, s'allibera.  L'Ésser humà és fa a…

read more

Per conèixer…

Només som capaços de conèixer els demès, d'entendre'ls i estimar-los quan som capaços d'entendre'ns, estimar-nos…

read more

Meditació i vida

  Meditació i vida han de tendir a ser el mateix. Medito perquè la meva…

read more

Desafiament

L'amor és un desafiament constant, no un lloc de repòs sinó moure’s, créixer, treballar junts;…

read more

Dávila

Gregorio Dávila (comp.) Luna del alba: chispas de sabiduría para el despertar. Grego.es, 2015. 151…

read more

Butlletí març

Març 2015 ACTIVITATS La qualitat humana profunda de pacifistes emblemàtics Manel Pérez i Francesc Torradeflot…

read more

Març 2015

read more

10è. Encontre. La necesidad ineludible del cultivo de la cualidad humana

Aquest Encontre es va proposar abordar una qüestió greu i urgent: la gestió de la potència de les ciències i tecnologies en continu i ràpid creixement per la seva retroalimentació mútua, i la gestió de les transformacions constants de les formes de vida provocades per la contínua innovació de productes i serveis, requereixen, amb urgència, trobar maneres adequades per cultivar la qualitat humana i la qualitat humana profunda. Només des d'aquesta qualitat serà possible governar convenientment la marxa de les societats en trànsit i de les societats d'innovació i canvi constant. De la qualitat humana en depèn la supervivència de la nostra espècie, la de la vida i l'habitabilitat del planeta. Totes les societats que ens han precedit han viscut gràcies al coneixement que han produït. No n'hi ha cap que hagi pogut viure d'una altra manera. Però hi ha coneixements i formes de produir-los molt diferents, amb reptes també molt diferents. En aquest sentit, parlar de societats de coneixement és parlar d'un coneixement ben específic, així com de la forma de produir-lo. El coneixement gràcies al qual viuen les societats actuals, i que és ja una forma de vida, és un coneixement que se sap modelació i que cal produir en un procés continu d'innovació i creació. És per això que el coneixement ha de ser científic i, per tant, desaxiologitzat. Es produeix així una necessitat històricament inèdita: la de la construcció explícita dels projectes axiològics col·lectius que tinguin en compte el nostre doble accés a la realitat, l'accés relatiu i l'absolut. Perquè sense projecte axiològic cap societat és viable, molt menys la societat de coneixement. I diem projectes, en plural, perquè s'han de construir per a cada tipus d'organització i s’han de poder modificar d'acord amb els canvis de la societat
read more

Novetat editorial: publicació dels treballs del 10è Encontre Internacional CETR

Aquest volum recull els treballs presentats al 10è Encontre Internacional CETR (7-11 d'octubre 2014) entorn…

read more

Butlletí febrer

Febrer 2015 ACTIVITATS Atenció i meditació: pràctica, orientacions i recursos a càrrec de Teresa Guardans…

read more

DECLARACIÓ – Les societats de coneixement i les seves profundes consequències

Equip de Recerca sobre Epistemologia Axiològica -CETR-                        …

read more

El Silenci. Poemes de Carles Duarte

Petita tria del llibre de poemes de Carles Duarte, El silenci (La Magrana, 2001) “Tot…

read more

La sinceritat, clau per a l’harmonia

article publicat al diari ARA (12/02/2015 pgs. 30-31) Quan volem apropiar-nos de la sinceritat i…

read more

Espai obert 2014 2015

D'octubre a maig: Cicle Espai Obert 2014-2015. Arrels espirituals de la cultura d'avui(Diisabtes, 11 h.…

read more

Discurs d’Al-Sisi

Discurs del president d’Egipte, Al-Sisi a la Universitat d’Al-Azhar (28 de desembre, 2014): Hem de…

read more

Satish Kumar

Satish KumarTierra, alma, Sociedad. Kairós, 2014. 176 p.Inspirant-se en les grans filosofies de la seva…

read more

Sa’di

Sa'di. El jardí de les roses. Adesiara, 2014. 313 p.Sa'di (c.1209-1292) és una de les…

read more

Charles Taylor

Charles Taylor.La era secular, I. Gedisa, 2014. 478 p.Què significa afirmar que vivim en una…

read more

La veritat sense forma del coneixement silenciós

La veritat espiritual, que és la veritat des del silenci, és com la llum, només…

read more

Les identitats que maten

Els assassinats de París en aquest mes de Gener, ens han fet recordar les reflexions…

read more

Jornades Amics Unesco Barcelona

Jornades: Al Gener connecta amb la religió. Organitza Amics de la Unesco de Barcelona. Tota…

read more

Petita selecció de poemes

Blai Bonet i Rigo (Santanyí, Mallorca 1926-1997). Poeta català que també va cultivar el gènere…

read more

Butlletí Desembre

Desembre 2014 ACTIVITATS LECTURES Drets humans de tercera (i quarta) generació Reflexions sobre els drets…

read more

Desembre 2014

read more

Drets humans

AA.VV. Educación plena en derechos humanos. Trotta, 2014. 336 p.Els autors han pretès oferir un…

read more

Etty Hillesum

Etty Hillesum . Una Vida Conmocionada. Diario 1941-1943. Anthropos, 2013. 217 p.Obrir-se als problemes del…

read more

Drets humans de tercera (i quarta) generació

El text prové de l’obra col·lectiva:  Educación plena en los derechos humanos. Trotta, 2014. pgs.…

read more

Posa’t les sabates i vine

Sohrab Sepehrí (Kashan, Iran 1928- Teheran, 1980): considerat un dels més grans poetes perses contemporanis,…

read more

Consciència i poder de transformació

El grup de treball sobre Budisme i Economia de la CCEB (Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes)…

read more

Com la terra llaurada. Poemes de Joan Vinyoli (1914-1984)

Una petita selecció de poemes de Joan Vinyoli, en el centenari del seu naixement. Com…

read more

David Loy

Jornada amb David Loy: Transformar el jo, transformar el món. 30 de novembre, de 10:00h…

read more

Caps de setmana silenci 2014-2015

Yoga del coneixement (Jñana Yoga) a càrrec de Marià Corbí  22 i 23 de novembre de…

read more

Butlletí Novembre

Novembre 2014 ACTIVITATS CONTINUEM AMB EL CICLE DE CINEMA! Aquest mes de novembre, quatre títols…

read more

les dones parlen

Mons femenins: religions i creences. Les dones parlen. Cicle de conferències. 15 conferències d'una àmplia…

read more

Col·loqui

23 d’octubre, 19,00h. Col·loqui: El Silenci, diferents aspectes i significats en l’espiritualitat quotidiana, amb: Àngels…

read more

cicle de cinema destacat

read more

cicle de cinema cetr 2014

mirar i compartir Projecció i comentari d’una tria de pel·lícules i documentals amb aportacions d’interès…

read more

cinema espiritual

XI Mostra de cinema espiritual (6-23 de novembre, Barcelona), amb 12 pel·lícules: Espacio interior; Le…

read more

CCCB Debats

Prendre la paraula. Cicle de Conferències i debats al CCCB (Barcelona). Del 26 e gener…

read more

Butlletí Setembre

Setembre 2014 NOTíCIES PROGRAMA 2014-2015 Us convidem a conèixer les activitats que hem preparat per…

read more

Butlletí octubre

read more

Cicle de cinema 2014

Una proposta pels divendres de tardor: projecció i comentari d'una tria de pel·lícules i documentals…

read more

Otsiera.com

NOVETAT: otsiera.com, un lloc web al servei del creixement interior. Un espai on l'equip de…

read more

Cercle Obert

Cercle Obert: eines per a una espiritualitat laica. Una plataforma dedicada a generar diàleg sobre…

read more

RESERVA

read more

read more

mail

read more

Programa 2014-2015 desglossat

1..   La saviesa dels grans Upanishads i Sutres budistes 2..   La gran qualitat…

read more

Quaquers guerra civil

Dijous 2 d’octubre, a les 19h. Acte organitzat des de la Direcció General d’Afers Religiosos…

read more

Programa 2014-2015

Aquí pots consultar el nou programa per al curs 2014-2015, clica aquí   1..   La…

read more

Programa 2014-2015

read more

La humanitat és la meva família

El meu credo personal:el món és la meva llar, la humanitat és la meva família,…

read more

otsiera.com, un lloc web al servei del creixement interior

read more

Cantos de eternidad. La sabiduría de Rûmî en el “Mathnawî” vol.II

El Mathnawî, l’obra mestra de Djalal-od-Dîn Rûmî (1207-1273) i un dels més grans textos espirituals de la història de la humanitat, reuneix dos grans qualitats, molt difícils de conjuntar: la calidesa del poeta i la profunditat del pensador, i no com dos estrats sinó en una fecunda unitat; una creació que és com una mina de diamants, que per aconseguir les joies cal endinsar-se en la foscor de la mina i extreure’n una a una. En aquest segon volum, Marià Corbí continua oferint les seves meditacions a partir del text, reflexions nascudes de la lectura del segon volum del Mathnawî que no pretenen ni resumir, ni comentar-ho, ni eximir de llegir-lo....
read more

La puerta de la sabiduría

Les noves societats que viuen de la innovació i canvi continu, han modelar i construir tots els seus programes de vida i els seus projectes col · lectius. Per això més que mai i amb urgència, es necessita qualitat humana per gerenciar aquestes societats convenientment. Però la gran qualitat humana avui ja no es pot heretar des de sistemes religiosos lligats indissolublement a les formes intocables de creences dels nostres avantpassats, perquè no podem viure, pensar, sentir, actuar, organitzar-nos i creure com ells, però sí que podem i hem de recollir el seu llegat de saviesa conreada i verificada durant mil·lennis. Una de les tasques pendents és aprendre a destil·lar la saviesa, la gran qualitat humana, del llegat religiós i espiritual de la humanitat.
read more

09. Indagaciones sobre la construcción de una epistemología axiológica.

L'objectiu del treball de l'equip per a aquesta ocasió ha estat ajuntar i compartir aportacions que ajudin a la creació d'un saber sobre el tractament d’allò valoral humà, tant pel que fa als projectes axiològics col•lectius, com pel que fa a la qualitat humana profunda, l'espiritualitat.
read more

9è. Encontre . Indagaciones sobre la construcción de una epistemología axiológica.

L'objectiu de la feina de l'equip per aquesta ocasió ha estat ajuntar i compartir aportacions que ajudin a la creació d'un saber sobre el tractament d’allò valoral humà, tant pel que fa als projectes axiològics col·lectius, com pel que fa a la qualitat humana profunda, l'espiritualitat. El tema escollit per a aquesta edició ha sorgit de la nostra preocupació pels gravíssims problemes axiològics que generen els grans canvis en les formes de vida dels col·lectius, tant en el sí dels grups socials que viuen ja en les societats de coneixement i innovació i canvi constant, com en aquells que viuen a les societats que transiten de la vida camperola a la ciutadana, o de les societats preindustrials a les industrials. Són problemes de tota mena, morals, de justícia i equitat, polítics, familiars, sexuals, espirituals, etc. Aquests problemes axiològics pensem que es poden afrontar, des d'un punt de vista acadèmic, a partir de moltes perspectives, des de la teologia, des de la filosofia, des de l'epistemologia, des de la teoria política, etc. però és necessari habilitar un accés epistemològic específic. Per abordar aquests grans i radicals canvis axiològics cal un punt de partida lliure de pressupostos axiològics, religiosos, filosòfics, o de qualsevol altre tipus, és per això que plantegem la creació d'un saber científic capaç de tractar-los. És urgent crear aquesta disciplina perquè resulta complicat, si no és que impossible, solucionar un problema axiològic amb els pressupostos que el van generar.
read more

10 Encontre Internacional

BLA BLA BLA BLU BLU BLU

read more

Triar

Quan hem de fer una elecció i no la fem, això ja és una elecció.…

read more

Quina “saviesa” per al segle XXI? Reflexions

Article publicat a la Revista Iglesia Viva (nº 258: Jóvenes en la encrucijada (estiu 2014)).Durant…

read more

UOC Estudis àrabs i islàmics

2 nous programes de la UOC. Màster en Estudis Àrabs i Islàmics. Una formació per…

read more

Llocs de culte

Llocs de culte de diferents tradicions religioses. Recursos didàctics. Una publicació de l’Associació Unesco per…

read more

Religious Myths, Science and Society

read more

Butlletí juny-juliol 2014

Juny 2014 NOTíCIES FINAL DE CURS La setmana passada vem acabar el curs 2013-2014 amb…

read more

El científic extrem

(Reportatge. Publicat a: La Vanguardia, 22.06.2014, p. 50) Óscar Fernández-Capetillo, un dels millors científics joves…

read more

Portada cloenda 2014

  ACTE DE CLOENDA DEL CURS 2013-14 dijous 19 de juny a les 19,30h.  …

read more

Cloenda 2014

CETR us convida a l’ACTE DE CLOENDA curs 2013-14 que celebrarem aquest dijous 19 de…

read more

Melloni Sed de ser

Xavier Melloni. Sed de ser. Herder, 2013. 152 p.Reflexions, poemes, breus textos en to poètic…

read more

Serres Ditona

Michel Serres. Ditona. Gedisa, 2014. 160 p.Des dels seus 84 anys, Serres és capaç d’interessar-se…

read more

Res de mi

Alliberament de la individualitat. Què és la meva individualitat? Com a vivent, el meu organisme;…

read more

II Fòrum Fragmenta

II Fòrum Fragmenta. Autors i lectors en diàleg: un seguit d’activitats al voltant de la…

read more

Snel Tranquils i atents

Eline Snel. Tranquils i atents com una granota. Kairós, 2013. 138 p.Una exploració de l’atenció…

read more

Qui coneix estima

Qui no té amor, no té llum. Qui coneix, estima i qui estima, coneix. La…

read more

Naturaleza poética de la espiritualidad. Vista desde la epistemología poética de Octavio Paz

[…] Nuestra reflexión cubrirá los cuatro puntos a los que acabamos de aludir: origen y…

read more

Butlletí Maig

Maig 2014 ACTIVITATS CAP DE SETMANA DE SILENCI YOGA DEL CONEIXEMENT (jñana yoga) A càrrec…

read more

Han, Byung-Chul

Han, Byung-Chul. La agonía del Eros. Herder, 2014. 80 p. L’esclavitut de l’ego: si els…

read more

La poesia com a revelació

En aquests temps en els que la figura d’Octavio Paz està sent recordada amb motiu…

read more

On vols ser

Tu ets allà on són els teus pensaments. Assegura’t que els teus pensaments siguin allà…

read more

Novetat

Cada dia és una creació absolutament nova.Recull tot allò que puguis del que el nou…

read more

La dimensió absoluta, com un riu de fons…

La notícia de la dimensió absoluta de la realitat, que d’una forma explícita o  implícita…

read more

Butlletí abril

Abril 2014 ACTIVITATS L’espiritualitat dels ateus a càrrec de Francesc Torradeflot   Del 24 d’abril…

read more

La construcción social del espacio y la espacialización de la cultura

El espacio no es puro y homogéneo, sino que cada sociedad conforma su propio espacio…

read more

Seminari de Meditació

Seminari de Meditació amb Sri Swami Vitamohananda: Atma Anubhava, l’experiència directa de l’Ésser. Barcelona, 10-11…

read more

El poder de les xarxes socials

(selecció de l'article de Manuel Castells publicat a Vanguadia Dossier, n º 50, gener-març 2014).…

read more

La qualitat humana a l’Evangeli de Mateu

Aquest text és un extracte de l’apartat dedicat a l’Evangeli de Mateu, en un llibre…

read more

Experiència estètica i experiència religiosa

Article publicat a la revista Iglesia Viva, nº 256, dedicat al tema “Art i religió:…

read more

Pensamiento budista

P. Williams, A. Tribe, A. Wynne. Pensamiento budista: una introducción completa a la tradición india.…

read more

Contes

Jean-Jacques Fdida. Cuentos de los sabios judíos, cristianos y musulmanes. Paidós, 2007. 184 pgs. Bella…

read more

Butlletí març 2014

Març 2014 ACTIVITATS La visió antropològica de l’home actual i l’espiritualitat que genera A càrrec…

read more

Sota la pluja

  Sota la pluja,arbres, camí, silenci,vides llunyanes.Sense recança mirocom el meu pas s’esborra.                        Salvador…

read more

Església i món modern

Article publicat a la revista ALTERNATIVAS, n º 46 (II/2013), pgs. 105-130, una reflexió sobre…

read more

RECONEIXEMENT ESTUDIS OFICIALS 2013-2014

  Us presentem la proposta per al curs 2013-2014 dels cursos reconeguts pel Departament d'Ensenyament.…

read more

Aprendre a percebre i sentir lliurement

El camí interior és el camí de les transformacions del sentir. El camí interior és…

read more

Iglesia Viva 256

Arte y religión: entre la tensión y el diálogo Iglesia Viva, nº 256L’últim número de…

read more

Redondo Magníficat

Rafael Redondo. Magníficat Bilbao, El Gallo de oro, 222 p. Nova publicació d'aquest mestre zen,…

read more

Tagore

Rabindranath TagoreSadhana. El sentit de la vida. Fragmenta, 2013. 146 p.Tagore aborda en aquesta obra…

read more

Viure en la sorpresa

El nostre objectiu ha de ser viure en una sorpresa radical. .... aixecar-nos al matí…

read more

febrer 2014

read more

butlletí febrer 2014

Febrer 2014 ACTIVITATS XERRADA Una espiritualitat sense Déu? Dijous, 20 de febrer de 2014, a…

read more

Xerrada Diàlegs de Pedralbes

EL 20 de febrer, dins del cicle de Diàlegs de Pedralbes, Ramon Andrés, i Marià…

read more

Sea of Faith

Sea of Faith

read more

L’estranya experiència humana de la realitat. Reflexions

Som uns pobres vivents d'aquesta terra, fisiològicament molt complexos, culturalment i psicològicament també, però en…

read more

L’insondable silenci de l’univers de Vermeer

(publicat a  http://www.josepmlozano.cat -23/12/2013-)  Així resumeix Taylor el llegat d’aquest pintor que en el seu…

read more

Saludo l’ésser humà

Saludo l'ésser humà que passa per la vida sempre al servei dels altres, sense conèixer…

read more

El valor d’un ésser humà

L'autèntic valor d'un ésser humà en principi depèn de la mesura i el sentit en…

read more

Tot ho hem rebut

Em recordo a mi mateix cent vegades al dia que la meva vida, la interior…

read more

Dialogales

Dialogales. Nova versió en castellà i digital de “Dialogal”, revista especialitzada en diversitat religiosa i…

read more

Generació Y: un vídeo

All work and all play és un vídeo sobre la irrupció en la vida social…

read more

John Shelby Spong

John Shelby Spong Orígenes del Nuevo Testamento L’Associació Marcel Légaut difon una sèrie d’articles setmanals…

read more

Kalidasa

KalidasaEl núvol missatger. Adesiara, 2013. 174 p.Una de les obres poètiques més populars de Kalidasa…

read more

La saviesa dels nostres avantpassats per a les societats en trànsit

(un fragment de la Introducció de la darrera publicació de Marià Corbí)Nuestra situación es la…

read more

II Jornades Educació avui

19 i 20 de febrer de 2014. II Jornades Educació Avui, organitzades per la Fundació…

read more

La tria entre el que és urgent i el que és important

Existeixen pol·lucions químiques: contaminen els aliments, l’aire, l’aigua. I pol·lucions psíquiques, que contaminen la ment,…

read more

Fòrum d’Espiritualitat

Logronyo, 1-2 de febrer 2014. Fòrum d’Espiritualitat: “Viviendo lo que somos”. Organitza la Universitat Popular…

read more

butlletí desembre 2013

Desembre 2013   NOTíCIES La sabiduría de nuestros antepasados para sociedades en tránsito Novetat editorial…

read more

Dimecres 18 de desembre, a les 20h

read more

Música callada

21 de desembre 2013, a la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri (Barcelona), un nou dissabte…

read more

Marià Corbí. Religión, espiritualidad y cualidad humana en la sociedad de innovación

Un repàs a l'itinerari personal i intel·lectual de Marià Corbí a través d'una extensa entrevista…

read more

Grups d’estudi de textos de saviesa GETS

Protocol per a grups d’estudide textos de saviesa (GETS) Aquest protocol no pretén estructurar sinó…

read more

El negoci del mindfulness

Aquest mes de novembre han sortit diversos articles fent-se ressò d’un interès per l’atenció plena…

read more

En l’encontre no hi ha itineraris previs

Amb l'amor no es comercia, no es compra ni es ven, s'ofereix gratuïtament. L'encontre és…

read more

La sabiduría de nuestros antepasados para sociedades en tránsito. Principios de Epistemología Axiológica 2.

Generem -i vivim en- unes societats que canvien contínuament a tots nivells. Necessitem, més que mai, profunda qualitat humana capaç de portar les regnes d’aquests trànsits i del poder de les nostres tecnociències, una qualitat accessible a tothom. Haurem d'inventar des de zero aquesta imprescindible saviesa, o serem capaços d'heretar el llegat dels nostres avantpassats? Aquest llibre ens situa davant d’alguns exemples de com es podria dur a terme "recollir el vi", sense perdre’n ni una gota, però donant-li vida en unes condicions radicalment noves.
read more

Iglesia Viva 255

Revista IGLESIA VIVA, nº 255 (2013/3) Destaquem d'aquest nou número de la revista, una extensa…

read more

Caps de setmana de silenci curs 2013 – 2014

YOGA DEL CONEIXEMENT (jñana yoga), a càrrec de Marià Corbí, 9 i 10 de novembre, 2013Una…

read more

primera quinzena nov 2013

read more

Teresa Losada, l’impuls de la gratuïtat

Amb l'amor no es comercia, no es compra ni es ven, s'ofereix gratuïtament. L'encontre és…

read more

butlleti novembre 2013

Novembre 2013 ACTIVITATS Cap de setmana de silenciament: Yoga del coneixement (jñana yoga) Amb Marià…

read more

Andre Meditar

Christophe André i Miguel Portillo Díez.Meditar dia a dia. Kairós, 2012.Meditar no és aïllar-se del…

read more

Tamayo Cincuenta

Juan José Tamayo Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica. Fragmenta, 2013. 528 pgs. Este libro…

read more

Des d’on parlen els grans textos?

Els grans textos són el parlar de la meva pròpia dimensió absoluta a la meva…

read more

L’autoconducció

 selecció del text de Geneviève Lanfranchi (1912-1986): La formation de soi par soi. La pratique.…

read more

segona quinzena oct

read more

Així va començar tot

Amb llibertat i sentit de l'humor, deixem que les eternes preguntes facin volar la nostra…

read more

butlletí_octubre

Octubre 2013 NOTíCIES Un cop més, a la tardor, comença el cicle de cinema: mirar…

read more

Grups d’estudi de textos de saviesa GETS

 

read more

octubre 2013

read more

cicle de cinema 2013

mirar i compartir Projecció i comentari d’una tria de pel·lícules i documentals amb aportacions d’interès…

read more

Aprendre i ensenyar

Pere Darder Vidal (coord.).Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia. Octaedro, 2013.En aquesta obra, adreçada…

read more

Schleichert

Hubert Schleichert; Heiner Roetz.Filosofía china clásica. Herder, 2013La filosofia xinesa clàssica es va desenvolupar entre…

read more

Joana Raspall, petits grans poemes d’una dama centenària

Amb una petita tria dels seus poemes, ens sumem a la celebració dels 100 anys…

read more

Exposició Valls Areny

Exposició: Valls Areny. L’horitzó de la forma. Del 10 al 31 d’octubre, 2013. Per fi…

read more

butlleti_setembre_2013

Setembre 2013 NOTíCIES   ACTIVITATS El programa s'inicia amb les següents activitats: Descarrega el programa…

read more

Destacat_set_2013

read more

Conrear la cualitat humana

article publicat a La Vanguardia (1.09.2013, p.28: Temes de Debat: Cap a una espiritualitat laica)Necessitem…

read more

John Shelby Spong

John Shelby Spong visita Espanya. El bisbe episcopalià, conegut pels seus esforços renovadors en l'àmbit…

read more

Vídeos Jornades

Estan penjats els vídeos de les ponències de les Jornades 2013 de la Fundació Caminos…

read more

Programa 2013-14

Aquí pots consultar el nou programa per al curs vinent, si el vols descarregar en…

read more

butlleti_agost_2013

Agost 2013 NOTíCIES Feu espai a les agendes: Ja podeu consultar el Programa d’activitats del…

read more

cicle de cinema 2012

mirar i compartir Projecció i comentari d’una tria de pel·lícules amb aportacions d’interès en l’àmbit…

read more

11 juliol

read more

Sentir la presència plena de les coses. Lectura de poemes

(textos llegits a CETR, durant l’acte de final de curs 2012-2013) "Quan el veure s’interessa…

read more

Jäger. Contemplación, camino espiritual

Willigis Jäger. Contemplación, un camino espiritual. Narcea, 2013. 148 p.En aquesta obra, l’autor –conegut mestre…

read more

Abecedari innovadors

Josep Maria Ferrer Arpí. Abecedari per a innovadors. (Profit, 2013)Descobreix totes les capacitats que ha…

read more

Jiro Taniguchi

Jiro Taniguchi. El caminante. Ponent Mon, 2004. 160 p.Un còmic diferent, un còmic per canviar…

read more

La veritat allibera

La veritat que condemna, no és veritat. La veritat només allibera. La veritat que sotmet,…

read more

La veritat unifica

La veritat que desconeix la veritat dels altres, no és veritat. La veritat és només…

read more

Lliure de formes

La veritat que es lliga a fórmules, per concises que siguin, no és veritat. La…

read more

La religió de l’Amor

El meu cor és avui receptacle de totes les formes: és prat de gaseles i…

read more

Desprendre’s de coneixements

fragments del llibre: Cantos de eternidad. La sabiduría de Rûmî en el “Mathnawî”. Cetr, 2011.Hi…

read more

21 de juliol. Concert solidari

21 de juliol. Concert solidari. Concert de Música Tradicional de l'Índia Raga Sangeet. A Barcelona,…

read more

10 juliol

read more

Què és això de la governança?

Tenim un problema amb la política, un problema que no s’arregla millorant els instruments de…

read more

Sentires sobre la vida y la muerte

Fragment del Pròleg de Sentires (Bubok, 2013). Tota reflexió sobre els fenòmens axiològics humans acaba…

read more

Nisargadatta: presentació

El llarg d’un curs, un grup va estar treballant l’obra de Sri Nisargadatta Maharaj, Yo…

read more

butlletí_maig_2013

Maig 2013 NOTíCIES Sentires sobre la vida y la muerte Marià Corbí NOVETAT: edició de…

read more

Contes zen

Contes Zen. Petites històries per despertar. Antologia a cura de Marta Millà. Viena edicions, 2012…

read more

Lenoir alma del mundo

Fréderic Lenoir. El alma del mundo. (Barcelona, Ariel, 2013) Set savis de diferents llocs i…

read more

Nisargadatta P1

1. Silenci amb el capítol 10, de Yo soy Eso     M.: La idea fixa…

read more

Nisargadatta P2

2. Silenci amb el capítol 12. Nisargadatta. Yo soy Eso. 1. ... la consciència en…

read more

Nisargadatta P3

3. Silenci amb el capítol 18 (Nisargadatta. Yo soy Eso) P: Yo soy lo que…

read more

Nisargadatta P4

4. silenci amb el capítol 21, Nisargadatta: Yo soy Eso  Com a introducció: P: Quina…

read more

Nisargadatta P5

5. Silenci amb el capítol 27 . Nisargadatta:  Yo soy Eso Com a introducció: Cada…

read more

Nisargadatta P6

6. silenci amb el capítol 32 . Nisargadatta:  Yo soy Eso És un capítol que…

read more

Nisargadatta P7

7. Silenci amb el capítol 34 (Nisargadatta. Yo soy Eso) 1. pràctica d’atenció. Observació atenta…

read more

Nisargadatta P8

8. Silencio con el capítulo 46 (Nisargadatta. Yo soy Eso) 1. práctica de atención. Unos…

read more

Nisargadatta P9

9. Silenci amb el capítol 63 (Nisargadatta. Yo soy Eso) i text sobre Karma Ioga…

read more

Nisargadatta P10

10. Silenci amb el capítol 66 (Nisargadatta. Yo soy Eso) 1. pràctica d’atenció. Treball de…

read more

Sentires sobre la vida y la muerte

Quan un es passa la vida sencera estudiant i escrivint sobre les estructures mítiques i simbòliques de les religions i sobre les tradicions espirituals de la humanitat, el pensament i el sentir es va unificant, i pot passar que s'acabi necessitant expressar-se en forma poètica. Aquest procés es produeix amb certa freqüència, i aquest és el meu cas. El resultat dependrà de la qualitat teòrica i poètica de cada autor. Excuso no tenir més que oferir.
read more

2_maig

read more

Obrir els ulls

No jutgis la immensitats del cel blau mirant-lo a través d’una palla d’arrós. (Yoka Daishi,…

read more

Per què?

La lluna brilla sobre l’aigua del riu el vent bufa entre els pins: fresca i…

read more

12-13 de juliol, 2013. Caminos de sabiduría Oriente-Occidente

12-13 de juliol, 2013 (Madrid. los Negrales). I Jornadas Nacionales: La práctica espiritual en lo…

read more

18 de Juny. La societat del coneixement

18 de juny (18.00h). La societat del coneixement: conferència (Daniel Innerarity) i taula rodona. Organitza:…

read more

29 de Juny. Una cultura del despertar

29 de Juny, 2013. Una cultura del despertar. Seminari taller impartit per Stephen i Martine…

read more

Cicle de músiques contemplatives

1 de juny, 19.30h. Concert. Música Callada. Dins del I Cicle de Músiques Contemplatives. Casa…

read more

“jo”

He llençat aquesta cosetaque anomenem "jo" i he esdevingut el món immens Soseki (segle XIX).

read more

Obrir-se, a cada pas

Deixar-se tocar per cada pas, unit amb el meu pas, a cada pas. Despullat del…

read more

Davant dels meus ulls

A cada pas que dono, a cada pas, assisteixo a l'esdeveniment extraordinari que habita en…

read more

Alacant, 17-19 de Maig. III Forum Social

III Foro Social de Éticas y Espiritualidades. Alacant, 17-19 de maig, 2013. Amb la participació…

read more

Una epistemologia axiològica

Extracte de l'obra recentment publicada: La construcción de los proyectos axiológicos colectivos. Principios de epistemología…

read more

Aprendre

El que fa una pregunta, per un moment pot semblar un ignorant. El qui no…

read more

No t’aturis

 No et preocupi si ets lent, preocupa’t si el que estàs és aturat (Proverbi xinès)

read more

“El temps no és or, el temps és vida”

A primers d’abril moria José Luís Sampedro, economista i novel·lista. S'ha apagat la veu d'un…

read more

Jesús el judío, el mito y el sabio en el Evangelio de Juan

Jesús el judío, el mito y el sabio en el evangelio de Juan. Una lectura…

read more

Esteve Humet

Esteve Humet. Camino hacia el silencio: pedagogía del despertar interior. Herder, 2013. Apareix la traducció…

read more

Pistes per orientar-se

Més que una visió clara tens intuïcions per les quals et vas guiant, més de…

read more

Cal ser-hi

Jo em llevava a les quatre del matí perquè era l'hora en què ni em…

read more

Crec en…

Mi Credo personal Creo en la Vida, Madre Omnipotente, creadora de los cielos y la…

read more

8è Encontre de CETR. La crisis axiológica raíz de todas las crisis que sufre nuestro mundo

8è Encontre Inernacional CETR. Recopilació de les ponències i debats del 8è Encontre Internacional CETR (octubre 2012), centrat en la necessitat de desenvolupar un saber sobre l'àmbit axiològic per tal de poder guiar de manera adequada la situació de transformació contínua en la que vivim.
read more

La crisis axiológica raíz de todas las crisis que sufre nuestro mundo

8º Encuentro Internacional CETR. Recopilación de las ponencias y debates del Encuentro (octubre 2012), centrado en cómo desarrollar un saber sobre lo axiológio para poder manejar adecuadamente la siuación de transformación contínua en la que vivimos inmersos.
read more

Servicios koinonia

Servicios Koinonia

read more

butlletí_abril_2013

Abril 2013 ACTIVITATS El camí del Buda sense religions ni déus -Marta Granés- Del 10…

read more

Una epistemologia axiològica

  Marià Corbí   Extracte de l'obra recentment publicada: La construcción de los proyectos axiológicos…

read more

9 maig

read more

La construcción de los proyectos axiológicos colectivos

Autor: Marià CorbíN° de pàgines: 332 Editorial: Bubok Aquest llibre planteja la necessitat de crear una saviesa…

read more

De l’Antiga Grècia

Nosaltres cultivem la bellesa sense extravagància i l'intel·lecte sense perdre el vigor, la riquesa és…

read more

La construcción de los proyectos axiológicos colectivos

Aquest llibre planteja la necessitat de crear una saviesa sobre lo axiològic, és a dir, sobre tot allò que té a veure amb els valors humans. L'autor exposa en aquest treball el problema de crear un saber sobre allò axiològic, és a dir, sobre tot el que té a veure amb els valors humans. Corbí busca un procediment per construir un projecte col·lectiu de vida que ens digui: -com organitzar la nostra associació simbiòtica; -com organitzar la nostra procreació, tant física, com cultural i axiològica; -com actuar en el medi de forma adequada per a la nostra supervivència i que sigui sostenible per a nosaltres i per al medi; -com conviure en una societat globalitzada; -com conrear el nostre doble accés a la realitat. Parlarem d'aquest doble accés quan tractem el problema de la necessitat d'una nova antropologia.
read more

butlletí_març_2013

Març 2013 NOTíCIES   ACTIVITATS L’experiència directa de l’Absolut del mestre Abhinavagupta a càrrec de…

read more

Dades per assaborir

La matèria ordinària suposa el 4,5% de tot el que existeix, la resta és matèria…

read more

III Fòrum d’Espiritualitat d’Alcoi

III Fòrum d’Espiritualitat d’Alcoi: La no-dualitat, ser ací i ara. 23-24 de març, 2013. Amb…

read more

Conferència de Xavier Melloni

Conferència de Xavier Melloni: La dimensió mística del pensament de Raimon Panikkar, 16. 03. 2013.…

read more

Diàleg sobre Art i espiritualitat

Diàleg sobre Art i espiritualitat, amb Vicroria Cirlot i Narcís Comadira, modera Francesc Torralba. Dijous…

read more

28_febrer

read more

Rèmora. Viuríem millor sense política?

Publicat a l’obra col·lectiva: J.M. Vallès y X.Ballart (ed.) Política para apolíticos. Ariel, 2012. pgs.…

read more

butlletí_gener_2013

Gener 2012 ACTIVITATS Fonaments de l’Islam. La pluralitat de les societats islàmiques a càrrec de…

read more

L’Ecuyer Educar en el asombro

Catherine L’EcuyerEducar en el asombro. (Plataforma-Actual, 2012)“La capacitat de sorprendre’s és el desig de coneixement.…

read more

És el buit…

Del Tao Te King:Es modela l'argila per fer la gerra, però del seu buit depèn…

read more

Desmond Tutu

Desmond Tutu. Dios no es cristiano y otras provocaciones. (Desclée de Brouweer, 2012)Una compilació d’escrits…

read more

Valles y Ballart Politica apoliticos

J.M. Vallès y X. Ballart (eds.)Política para apolíticos. Contra la dimisión de los ciudadanos. (Ariel,…

read more

Vicente Gallego Contra toda creencia

Vicente Gallego. Contra toda creencia. Hacia lo enteramente nuevo y vivo. Kairós, 2012. 448 p.Únicamente…

read more

Vicente Gallego Contra toda creencia

Vicente Gallego. Contra toda creencia. Hacia lo enteramente nuevo y vivo. Kairós, 2012. 448 p.Únicament…

read more

Visita al mestre Chang

Enfilo el rierol del sud per visitar el mestre ChangCamino sobre les petjades que hi…

read more

Hi ha coses que no es poden posseir

El que dóna valor a la vida, pots aconseguir-ho i perdre-ho. Però es pot posseir.…

read more

Toc d’alerta

Els dimonis entren sense ser convidats quan la casa és buida. Pel que fa als…

read more

La simplicitat

La simplicitat consisteix en conèixer la realitat, no en relació amb nosaltres, sinó en la…

read more

Coneixeràs la vida

Coneixeràs la vida i seràs reconegut per ella en la mesura de la  teva transparència…

read more

Sorprendre’s

No sabem amb seguretat quan s'acaba la capacitat de sorprendre's o quins són els seus…

read more

Parar atenció

Parar atenció és mirar de forma desinteressada, sense cedir al vertigen de la possessió ni…

read more

Vindrà un dia

Vindrà un dia que nosaltresserem lluny, sota l’oblit.Hi haurà flors en cases novesi rosers en…

read more

La verdad es como el vino

La verdad es como el vino que se gusta en toda copa;es la luz de…

read more

Com les ones

Dóna'm Senyor, la perseverança de les ones del mar, que fan de cada retrocés un…

read more

Triar

No pots triar com moriràs, però sí que pots decidir com vius l’avui (Joan Baez,…

read more

L’única bandera

No tinc temps de desplegar cap altra bandera que no sigui la de la comprensió,…

read more

Estimar és conèixer

Qui no coneix, no estima. Qui no pot fer res, no comprèn res. Qui res…

read more

Des del centre de sí mateix

L'amor és un desafiament constant, no és un lloc de repòs, és moure’s, créixer, treballar…

read more

Sangha IparHaizea

Sangha IparHaizea

read more

Encontres Internacionals

  10è ENCONTRE INTERNACIONAL CETR: 7-11 d'Octubre, 2014INFORMACIÓ Des del 2004, el CeTR ha reunit…

read more

POSTULACION DE LA DIMENSIÓN ABSOLUTA O DE LA GRATUIDAD A LA LUZ DEL ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA PRAXIS DE ANTONIO GONZÁLEZ

Dada la trascendencia humana y científica del tema corbiano la postulación racional de la dimensión…

read more

La estructura profunda de los procedimientos de iniciación espiritual a partir del estudio del Mahaprajnaparamitasastra o Tratado de la Gran Virtud de la Sabiduría (Nagarjuna) (Encuentro Internacional 2012)

Situación del tratado en el contexto histórico El Prajnaparamita es uno de los grandes textos…

read more

LA MONEDA DE COBRE Sobre la motivación y el cultivo de la cualidad humana (Encuentro Internacional 2012)

(Reflexiones compartidas en tono de “comunicación”; no es “ponencia”...) Por tercer año consecutivo impartimos, Queralt…

read more

CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD, PENSAMIENTO COMPLEJO Y CONOCIMIENTO TRANSDISCIPLINAR (Encuentro Internacional 2012)

I. Comprensión holística de la nueva racionalidadHoy estamos asistiendo a un cambio en la manera…

read more

¿Una axiología Urbana? Comunicado para el encuentro internacional 2012

Este texto parte de la investigación que actualmente realizo para mi doctorado en Antropología Social…

read more

La función de los relatos para la creación y desarrollo del proyecto axiológico de las organizaciones (Encuentro Internacional 2012)

El estudio de la función de los relatos en la construcción y desarrollo del proyecto…

read more

Encontres Internacionals provisional

Des del 2004, el CeTR ha reunit anualment un grup interdisciplinar d’estudiosos de diversos països,…

read more

NECESIDAD DE UNA EPISTEMOLOGÍA AXIOLÓGICA (Encuentro Internacional 2012)

Desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de este año, un pequeño…

read more

Consideraciones en torno a la Carta de la Tierra desde la epistemología axiológica (Encuentro Internacional 2012)

La Carta de la Tierra (CT) es una declaración sobre la interdependencia global y la…

read more

Voluntad de verdade como voluntad de creer[1] Abordaje desde una perspectiva nietzscheana (Encuentro Internacional 2012)

El artículo tiene como punto de partida y provocación algunos aspectos del pensamiento de Friedrich…

read more

Sobre la estructura de las revoluciones teológicas. Soñando con una «revolución teológica», ¿en qué nos ilumina la epistemología? (Encuentro Internacional 2012)

Con este estudio epistemológico queremos hacer un mapa de la revolución epistemológica deseada: dónde estamos,…

read more

Crisis axiológica y cambio valoral en México. Perspectivas para la construcción de un sujeto social ético. (Encuentro Internacional 2012)

Desde este espacio se comparte la tesis de que la actual crisis axiológica y el…

read more

NECESIDAD DE UNA EPISTEMOLOGÍA AXIOLÓGICA

Desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de este año, un pequeño…

read more

FORMALIDAD DE LO AXIOLÓGICO como sensitivo, cualitativo y concreto

El objetivo de este trabajo es abordar la formalidad de lo valioso-concreto. Partiendo de la…

read more

La pràctica de la meditació

extractes de: Vida en plenitud. Apuntes para una espiritualidad transreligiosa. PPC, 2012. Meditar és la…

read more

Els fruits de l’ “atenció”

El llegat dels Mestres - Curs online Prueba de menu  Aquest curs és la recopilació…

read more

20 de febrer. Paraula i silenci. Conferència al Forum Philos

20 de febrer, 2013. Paraula i silenci. Conferència al Forum Philos, a càrrec de Teresa…

read more

butlleti_desembre_2012

Desembre 2012 ACTIVITATS Programa d'activitats 2013   Proposta de gener a maig Veure programa Fonaments…

read more

Deixar-se tocar per cada pas

Selecció de l'obra de Rafael Redondo El brotar del asombro: intuiciones, fulgores, pensamientos… (Mensajero, 2012)…

read more

Jean-Bosco Botsho

Jean-Bosco BotshoLugares sagrados de África, la cuna de la humanidad. (Océano-Ámbar, 2012) Una perspectiva de…

read more

La espiritualidad y la política de las nuevas sociedades industriales

Article publicat a la revista Éxodo (nº115, Oct-Novembre 2012), dedicat al tema de les relacions…

read more

Petit tast de poesia xinesa

Copsar el batec de l’instant, el fluir de l’existència, per tal que  la vida l’integri…

read more

Foro de Espiritualidad. Logroño, 26-27 de Enero

Foro de Espiritualidad. Logroño, 26-27 de Enero: Vivir con gusto y sentido, organizado por la…

read more

Llibre de la Creació

Llibre de la Creació (ed. i trad. Manuel Forcano). Fragmenta, 2012. 169 p. (Col. Sagrats…

read more

Poesia xinesa

Pedra i pinzell. Antologia de la poesia xinesa clàssica. (tria i traducció: Manel Ollé). Alpha,…

read more

Martínez Lozano

Enrique Martínez Lozano. Vida en plenitud: apuntes para una espirituallidad transreligiosa. PPC, 2012. 157 p.Què…

read more

La mà que sap esborrar

Només la mà que sap esborrararriba a escriure la paraula justa.(Bertil Malmberg (1889-1958), poeta suec)

read more

Professor o mestre

El professor sap i ensenya. El mestre sap, ensenya i estima. I sap que l'amor…

read more

Respecte profund

No hi ha respecte que sigui suficient davant d'una criatura. La seva presència exigeix la…

read more

CETR a la revista Iglesia Viva

La revista Iglesia Viva (n.251) inclou un extens article sobre CETR, signat per Teresa Guardans.…

read more

Publicació de les Memòries de Joan Botam

Publicació de les Memòries del pare Joan Botam, figura destacada en l'esforç pel diàleg interreligiós.…

read more

destacat_05_desembre

read more

Dag Hammarskjöld

Dag HammarskjöldMarcas en el caminoMadrid, Trotta, 2009. 208 p. De l’intensa vida de Dag Hammarskjöld…

read more

butlleti_novembre_2012

Novembre 2012 ACTIVITATS El Mathnawi de Rumi, poeta, pensador i savi sufí a càrrec de…

read more

Senyals en el camí

De la vida i de l’itinerari personal de Dag  Hammarskjöld (1905-1961), que va ser Secretari…

read more

La necessitat de reconeixement. Reflexions.

La veritable relació amb els altres significa no buscar en el rostre d'altres el reconeixement…

read more

Música callada

"MÚSICA CALLADA", concerts de músiques contemplatives. Inici: 10 de novembre, 21 h. Més informació.

read more

Index de pràctiques de silenci

Algunes pràctiques de silenci amb el Ioga Vasishta   Et saludo, oh ésser!: exercicis  …

read more

RECONEIXEMENTS OFICIALS: CURS 2012 – 2013

Us presentem la proposta per al curs 2012-2013 dels cursos reconeguts pel Departament d'Ensenyament. Els…

read more

8è encontre internacional

CeTR ha reunit anualment, des de 2004, a un grup interdisciplinar i interreligiós d’estudiosos de…

read more

butlleti_octubre_2012

Octubre 2012 NOTíCIES 8è Encontre Internacional de CeTR La crisi axiològica arrel de totes les…

read more

Formulari d’inscripció a cursos i activitats

FORMULARI  RESERVA de plaça Hem habilitat un formulari que us permetrà reservar plaça en els…

read more

Ciència i espiritualitat:

Ciència i espiritualitat: el diàleg de l'ésser humà amb la natura (del 20 de setembre…

read more

butlleti_setembre_2012

Setembre 2012 NOTíCIES LECTURES El que existeix Marià Corbí     La terra no existeix…

read more

Caps de setmana de silenci 2012 – 2013

Yoga del coneixement (jñana yoga), a càrrec de Marià Corbí20-21 d’abril Una iniciació a l’ús…

read more

destacat_11_setembre

read more

destacat_12_setembre

read more

destacat_24_octubre

read more

Asociación Maestro Eckhart

Asociación Maestro Eckhart

read more

butlleti_setembre_2012

Setembre 2012 NOTíCIES LECTURES El que existeix Marià Corbí     La terra no existeix…

read more

AUDIR UNESCO

AUDIR UNESCO

read more

Comunitat Mundial per la Meditació Cristiana

Comunitat Mundial per la Meditació Cristiana

read more

Programa CETR curs 2012-2013

Podeu consultar el nou programa. Si desitgeu rebre l'edició impresa o que l'enviem a algú,…

read more

El que existeix

 La terra no existeix com a la peanya de les nostres vides. El que existeix…

read more

Qui som?

-I tu qui ets? –va preguntar l’Eruga.Però com que aquesta no és gaire bona manera…

read more

Discerniment

Utilitzem la pràctica de la meditació per escapar de la vida o ens serveix, per…

read more

Gratitud

La maduresa espiritual no depèn de l'edat ni del temps que fa que ens dediquem…

read more

La trobada amb l’Altre

 El periodista i escriptor polonès Ryszard Kapuscinski reflexiona sobre les maneres en què les diferents…

read more

El bypass espiritual

Selecció de: Mariana Caplan. Con los ojos bien abiertos: la pràctica del discernimiento en el…

read more

Terror i ordre econòmic: una lectura hegeliana de la crisi

Si realment es vol analitzar en profunditat l'actual crisi sistèmica del món occidental i en…

read more

Cap de setmana de silenci

Treballarem amb la raó i la intuïció mental per aconseguir escombrar del cap i del…

read more

Programa complet d’activitats 2012 – 2013

CETR, un centre de recerca al servei de la qualitat humana. La societat d’innovació i…

read more

Perseguir una sola veritat

Si entre les moltes veritats en tries una de sola i la persegueixes cegament, ella…

read more

Diu el mestre Yoka Daishi

Una sola natura conté totes les natures, una sola existència inclou totalment totes les existències.…

read more

Diu el mestre Yoka Daishi

No és difícil veure la forma en el mirall. Però no hi ha cap mitjà…

read more

Diu el mestre Yoka Daishi

La gent ignora la joia preciosa (mani). Però cadascú la posseeix, profundament amagada. Desprèn-te per…

read more

A quina religió pertanyo

Si algú em pregunta a quina religió pertanyo, responc: al poder de la Gran Saviesa.…

read more

El dit i la lluna

Es mantenen en l'error els que creen una falsa realitat en el seu puny buit…

read more

Cada existència te la seva utilitat

La foscor existeix a la llum no veieu només llum. La llum existeix en la…

read more

Obté la veritable joia (Jainisme)

Si un ésser humà conquerís en batalla un miler i un altre es conquerís a…

read more

La suprema religió

No fer mal és la suprema religió.El qui venç una passió en venç moltes; i…

read more

Pau mental

El qui no té pau mental sent una ofensa; el qui té la ment en…

read more

Els tres tresors

Hi ha tres tresors que estimo per damunt de totes les coses. El primer és…

read more

Confuci. Qui és savi?

Tzu Kung preguntà: qui és un savi?El mestre respongué: el qui primer fa de les…

read more

Saber el que sabem

Vols que et digui què és saviesa? Saber el que sabem i saber què és…

read more

Diu Confuci

No t’importi la manca de lloc: preocupa’t d’ésser digne d’ocupar-ne un. No t’importi ésser desconegut:…

read more

Saber i estimar

El qui sap, és per sota del qui té amor. El qui té amor és…

read more

Pare Cel, mare Terra

Tots els qui sou sota el cel! Considereu el Cel com el vostre pare, la…

read more

Com un arbre

Sigues com un arbre que cobreix amb flors la mà del qui el sacseja (Proverbi…

read more

Easwaran

Eknath Easwaran MEDITACIÓN: ocho puntos para transformar la vida. Herder, 2002. 259 p. Una obra…

read more

Llànties de foc

Joan MascaróLLÀNTIES DE FOC de les escriptures i saviesa del món. Moll, 2011. 280 p.…

read more

Ryszard Kapuscinski

Ryszard Kapuscinski.Encuentro con el otro. Anagrama, 2009. 98 p. Recull de 6 conferències pronunciades el…

read more

Música i silenci: Nada yoga, amb Bhakti Das

Música i silenci: Nada yoga, amb Bhakti Das. Dimecres, 18 de juliol (19,00h.-21,00h.), al Centre…

read more

Programa d’activitats provisional 2012-2013

  Aquesta és una mostra de la nostra proposta per al proper curs. Hi estem…

read more

Butlletí_juliol_agost_2012

Juliol 2012 NOTíCIES Nou programa d'activitats 2012 - 2013 Aquesta és una mostra de la…

read more

“El més bonic que podem experimentar…

"El més bell que podem experimentar és la cara misteriosa de la vida. És el…

read more

Salvar el jo, o alliberar-se d’ell?

El pensar i el sentir silenciós sempre han estat aquí, en mi.La intel·ligència que hi…

read more

Salvar el jo o alliberar-se d’ell?

El pensar i el sentir silenciós sempre han estat aquí, en mi.La intel·ligència que hi…

read more

El Haiku: vía espiritual

El haiku es el arte poético de inmovilizar, a través de la palabra, la sensación…

read more