Skip to content

Professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals. Llicenciada en grau en Ciències (Química) per la UB. Doctora en Ciències (Química) per la UAB. Professora de química i de didàctica de les ciències i de Història de la química a la UAB. És Catedràtica d’Universitat (Didàctica de les Ciències), al Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals. S’ocupa prioritàriament de la fonamentació de l’ensenyament de les ciències (especialment de la química), a partir de la filosofia i de la història de les ciències. Es dedica especialment al llenguatge científic en els informes del treball experimental i en el llibres.

Back To Top