Skip to content
Itziar González

Llicenciada en Arquitectura Superior per la ETSAB (UPC), de la que ha estat Professora associada al Departament d’Història, Estètica i Composició Arquitectònica. Ha realitzat diversos projectes de rehabilitació de nuclis històrics i nuclis rurals i ha col·laborat amb diferents ajuntaments catalans, amb la Diputació de Barcelona i amb la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Ha participat com a tècnica independent a la comissió mixta amb els veïns de la Plaça Lesseps, coordinant el seu procés participatiu. Va ser regidora del districte de Ciutat Vella. En la actualitat és una de les líders d’iniciatives significatives com ara, per exemple, Parlament Ciutadà i l’Institut Cartogràfic de la Revolta i un clar referent de la lluita i l’activisme social

Back To Top