Skip to content
josep ma suris

Economista, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la Fundació Empresa i Societat (UAB). Professor a CETR

Back To Top