Amor

L’amor amb un motiu deixa de ser amor; hi ha amor sense motiu (Krishnamurti)