Entrega

La branca té ocells fidels
perquè no lliga,
ofereix.  (Pedro Salinas)