Del Baghavad Gita

Bhagavad Gîta

Versicles II, 47, 48, 49) del Bhagavad Gita, un dels textos fonamentals de la tradició hindú, que ens parlen de l’acció desinteressada: actuar sense cercar res per a sí mateix és, segons aquest Cant del Benhaurat, la veritable acció consagrada: No és evitant d’actuar com l’home s’allibera de l’acció ja que ni per un moment podrà deixar d’actuar d’una manera o una altra. El qui s’aparta de les accions però manté el seu cor lligat per el desig, aquest viu en una falsa il•lusió. Sublim és aquell que, lliure de tot desig, converteix el seu destí en una constant acció consagrada. Posa tot el teu cor en l'acció, però mai en la seva recompensa. No treballis per a un resultat, però mai no deixis de fer la teva feina. Fes la teva feina en la pau del ioga, i lliure de desigs egoistes, no et commoguis per l'èxit o pel…

Llegir més

Himne a Ra

CETR

Del text egipci que més còpies s'han trobat a les tombes és aquell que anomenem Llibre dels morts, un recull de pregàries, himnes, súpliques, sortilegis i explicacions de les diverses etapes fins a arribar al regne de la nova vida. El següent fragment és un bell himne a Ra, que ens pot recordar el llenguatge d’alguns passatges de l’Antic Testament: "Salut, oh Ra!Com Tum, t'aixeques per sobre l'horitzó,i com Horus-Khuti, culmines dalt del cel.La teva bellesa alegra els meus ulls,i els teus raigs il•luminen el meu cos sobre la terra.Quan navegues amb la teva barca celestial,la pau s'escampa pels vastos cels.Heus ací que el vent infla les veles i el teu cor s'alegra;amb ritme viu travesses el cel.Els teus enemics són derrotatsi la pau regna al teu voltant.(...)Gran és la teva bellesa a l'alba i cap al vespre,oh tu, Senyor de la vida i de l'ordre dels móns!(...)Heus ací que…

Llegir més

Dels Upanixads

CETR

Del Katha Upanixad: La ment també ha d'aprendre aquesta veritat: no hi ha molts sinó U. El qui veu els molts i no l'U, va errant de mort en mort.Així com la pluja de la muntanya davalla per totes les bandes de les roques, així l'home que només veu una varietat de coses corre darrera d'elles per totes bandes. Però així com l'aigua neta de la pluja que cau sobre aigua neta esdevé el mateix, així esdevé, oh cercador de la Veritat, a l'ànima del savi que coneix.Com el foc, tot i que és u, pren noves formes en totes les coses que crema; l'Esperit, tot i que és u, pren noves formes en totes les coses que viuen. És dins de tot i també és a fora.Com el vent, tot i que és u, pren noves formes allà on penetra; l'Esperit, tot i que és u, pren noves formes…

Llegir més

El “Llibre de la doctrina dels deures dels cors”

Ibn Paquda

del savi jueu Ibn Paquda, que va viure a Saragossa al s.XI, ens parla de com buscar Déu. Insisteix, molt especialment, en com disposar les facultats. Així com l’aigua no es pot atrapar amb un colador, la raó i els conceptes no són l’eina adequada per a l’experiència del sagrat -ens diu Ibn Paquda-. Cal despertar la capacitat de percepció profunda present en tota persona. Heus aquí un breu fragment d’aquesta obra : Déu, en tot el seu poder i la seva glòria, roman més amagat que allò que està amagat, més llunyà que la mateixa llunyania. La raó només ens pot dir que Ell existeix. Però si la raó intenta penetrar en l’essència de Déu i atribuir-li conceptes, l’existència de Déu s’esfuma. Seria com voler escoltar amb els ulls o tastar amb la oïda : no és el pensament l’òrgan adequat per a penetrar en l’existència divina. La petjada…

Llegir més

Nombrosos hadîths, o tradicions entorn a Muhammad

Al-Ghazali

recullen paraules del Profeta referents a la pregària. La següent pregària, recollida per Al-Ghazali, és un himne de lloança als noms de Déu. Diu el text : El Profeta digué : Pregueu, pregueu ajudant-vos amb els Noms de Déu, pregueu així : Tu, tu ets Déu, Senyor dels móns, ets el nostre Déu i no hi ha més Déu que tu, el Déu Viu.Tu, tu ets Déu, l’Altíssim, el Gran, i no hi ha més Déu que tu, el que mai ha estat engendrat.Tu, tu ets Déu, ets el Perdó i el qui perdona, l’instaurador de tota cosa, la referència de tot.Tu, tu ets Déu, el Savi, el Misericordiós, el Rei del dia del Judici.Tu, tu ets Déu, no hi ha més Déu que tu, Creador del bé i del mal, Creador del cel i de l’infern.Tu, tu ets Déu, el Déu únic, Impenetrable, Singular,que coneix el que està amagat,…

Llegir més