Skip to content
Josep Maria Vallès

Advocat, politòleg, catedràtic emèrit de Ciències Polítiques i de l’Administració de la UAB, ha estat rector de la UAB. Ha estat parlamentari entre 1999 i 2003,  Conseller de Justícia de la Generalitat entre els anys 2003 i 2006.  Ha estat president de Ciutadans pel canvi.
És membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona, president de  la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración

Back To Top