Skip to content

Mishná – L’estudiant

Hi ha quatre categories d’estudiants: aquell que aprèn de pressa i oblida de pressa: el seu guany queda anul·lat per la seva pèrdua. El que triga en aprendre i també triga en oblidar: la seva pèrdua queda anul·lada pel seu guany. El que aprèn de pressa i triga en oblidar: aquest és un bon estudiant. El qui triga en aprendre i oblida de pressa: aquest no va bé.  (Mishná: Pirkei Avoth 5,15)

Back To Top