Skip to content

L’immediat final

Prosperitat i adversitat, fugaç espuria
Que floreix davant els ulls, miratge buit
On hostatjar-se un breu instant, fins al return
Al punt primer que clou el temps d’aquest sojorn.
(CUI, Xuanliang)

Back To Top