La orientación final de los Proyectos Axiológicos Colectivos en las sociedades de conocimiento

La Orientación Final De Los Proyectos Axiológicos Colectivos En Las Sociedades De Conocimiento

La finalitat de l'eix de la Trobada ha estat doble, d'una banda estudiar quina ha de ser l'orientació final dels Projectes axiològics Col·lectius (PACs) en les societats de coneixement i, de l'altra, quin ha de ser l'orientació final que caldrà donar a llegat de saviesa dels nostres avantpassats i al cultiu de la CHP, d'acord també amb les societats de coneixement. Aquest doble aspecte del nostre treball ha de formar una unitat coherent.

Intentarem descriure breument aquest doble aspecte i la seva unitat.

Primer, les societats en què les ciències i les tecnologies estan en continu i accelerat desenvolupament, amb la consegüent creació de nous productes i serveis, genera una dinàmica poderosa al servei de l'explotació del medi i dels grups humans. No podem continuar amb aquest plantejament perquè ens conduiria, a curt termini, a un desastre mediambiental i social.

Llegir més

Crisis de las religiones como sistemas de programación colectiva y desmantelamiento axiológico. El reto de construir los proyectos axiológicos colectivos que necesitamos.

Crisis De Las Religiones Como Sistemas De Programación Colectiva Y Desmantelamiento Axiológico. El Reto De Construir Los Proyectos Axiológicos Colectivos Que Necesitamos.

11è. Encontre Internacional CETR. La crisi històrica, social i cultural, de les religions ha estat tema consensual, explícit i de fons, de trobades anteriors.
En la trobada d'aquest any es tracta de fer un pas més: plantejar explícitament la crisi de les religions en tant sistemes que van ser de programació col·lectiva, els problemes que tal crisi ens planteja com a societats, i els reptes axiològics que això suposa.

Llegir més

La necesidad ineludible del cultivo de la cualidad humana

La Necesidad Ineludible Del Cultivo De La Cualidad Humana

10è Encontre Internacional CETR. Aquest Encontre es va proposar abordar una qüestió greu i urgent: la gestió de la potència de les ciències i tecnologies en continu i ràpid creixement per la seva retroalimentació mútua, i la gestió de les transformacions constants de les formes de vida provocades per la contínua innovació de productes i serveis, requereix, amb urgència, trobar maneres adequades per cultivar la qualitat humana i la qualitat humana profunda.

Només des d'aquesta qualitat serà possible governar convenientment la marxa de les societats en trànsit i de les societats d'innovació i canvi constant.

Llegir més