Skip to content

Bhâî Vîr Singh

Tota Bellesa és Ell, el Creador
Tota Bellesa i sota tots els seus aspectes.
Allà on brilla la Bellesa
veus la seva Llum.
Clarament visible.
En la seva Creació, on apareix la seva Bellesa.
Obra els ulls i el veuràs.
Des de la Bellesa et mira,
des del sol i les estrelles,
des de les flors i les fulles
des de ben a prop de tu
en tot moment.
                         Bhâî Vîr Singh (1872-1957)

Back To Top