Skip to content

Estimar és conèixer

Qui no coneix, no estima. Qui no pot fer res, no comprèn res. Qui res comprèn, res val. Però qui comprèn també estima, observa, veu… Com més gran és el coneixement inherent a una cosa, més gran és l’amor…
Paracels (alquimista i metge suís, s.XVI)

Back To Top