Skip to content

Respecte profund

No hi ha respecte que sigui suficient davant d’una criatura. La seva presència exigeix la mateixa puresa que la presència de Déu.
(Gregorio Marañón, mestre i humanista)

Back To Top