Skip to content

Gratitud

La maduresa espiritual no depèn de l’edat ni del temps que fa que ens dediquem al camí interior, sinó que és el fruit de la decisió interna de conrear la gratitud com a forma de romandre en el món. (Mariana Caplan. Con los ojos bien abiertos )

Back To Top