Skip to content

Cada existència te la seva utilitat

La foscor existeix a la llum

no veieu només llum.

La llum existeix en la foscor,

no veieu només foscor.

Llum i foscor semblen coses diferents,

però depenen l’una de l’altra,

com el pas de la cama esquerra depèn

del pas de la cama dreta.

Cada existència té la seva utilitat.

Sandokai, del mestre chan Shitou Xiqian (700-790)

Back To Top