Skip to content

És el buit…

Del Tao Te King:
Es modela l’argila per fer la gerra,
però del seu buit depèn l’ús de la gerra.

S’obren portes i finestres en els murs d’una casa,
i és el buit el que permet habitar-la.

Back To Top