Skip to content

Dades per assaborir

La matèria ordinària suposa el 4,5% de tot el que existeix, la resta és matèria fosca (22,5%) i energia fosca (73%) […] L’univers és comprensible i coneixem les seves propietats generals, però dins del nostre horitzó, és a dir, del que podem observar; no podem dir el que hi ha molt més enllà. Les seves característiques depenen de les condicions dels primers instants, per exemple, pràcticament el 100% del liti de les bateries de la seva gravadora es va crear a les reaccions nuclears dels primers minuts de l’univers. És impressionant! (Rashid Sunyaev, director de l’Institut Max Plank d’Astrofísica)  

Back To Top