Skip to content

7. La Tecno-ciència i la qualitat de vida

Tres sessions per tenir una visió de la tecnociència com eina humana al servei de la vida humana i la qualitat de vida. Per què l’ésser humà fa tecnologia? Quina relació s’estableix entre aquest y la tecnociència? Si la tecnologia depèn de la orientació humana, és aquesta neutra? Quines noves tecnologies estan al servei de la vida i per què cal potenciar-les? Totes aquestes preguntes obren un extens debat que avui, més que mai, s’ha d’abordar des de la qualitat humana, tenint present que vivim en societats que no poden renunciar a la tecnociència i la riquesa que aquestes ens aporten.

Sessió 1. Un “fer tècnic” al servei de la supervivència.
Sessió 2. La neutralitat tecnològica. Un debat a superar.
Sessió 3. La tecnociència al servei de la vida.

Què aprendràs en aqest curs?

– A tenir una visió més amplia de la tecnologia i la seva relació amb l’ésser humà.
– La importància de plantejar-se quina ha de ser l’orientació de les tecnociències.
– Veure postulacions pro-tecnològiques més enllà de discursos neoliberals i tecnofòbics.
– Conèixer tecno-ciencia que ja està al servei de la vida en la seva globalitat.

Dates: 12, 19 i 26 de novembre
Horari: 3 divendres, de 18:30 a 20h.
Format: presencial i on-line
Aportació: 45 €

 

Entrades/pagament: https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-tecno-ciencia-y-la-calidad-de-la-vida-176503616067

    Nom *

    e-mail *

    Telèfon

    Back To Top