Skip to content

Construcció de valoracions col·lectives

Indagación sensitiva en la creación de los proyectos axiológicos.

El que anomenem la societat de coneixement que comporta unes noves condicions culturals està ja present o assentant-se sòlidament en la majoria de països tant en els que anomenem desenvolupats com en vies de desenvolupament. La globalització condiciona les interrelacions i dibuixa nous límits, el motor del desenvolupament econòmic és el de la innovació i creació contínua de tota mena de serveis. Les tecnologies i les ciències evolucionen i interactuen entre si accelerant els processos. Però la facilitat i velocitat de transmetre i compartir contínuament informació no necessàriament porta amb si una millora en la comunicació. Aquesta és la realitat en la qual ens trobem, la que ens assegura la supervivència. Aquesta realitat determina la nostra manera de pensar, sentir i actuar tant individual com col•lectivament. Aquesta nova forma de viure permet desenvolupar noves possibilitats i capacitats de la creativitat individual i col•lectiva però al mateix temps genera greus mancances en molts altres àmbits. En el camí hem perdut les formes de vida estables, les velles maneres d'organitzar-nos, d'actuar, de valorar, en una paraula la cohesió està en perill. Aquesta és la premissa de la qual partim, la qual cal reconèixer.
Llegir més

¿Una axiología urbana?

La ciència urbanística va ser inaugurada com a disciplina per primera vegada en els escrits d'Ildefons Cerdà a meitat del segle XIX i el seu protagonisme ha anat en progressiu augment en el desenvolupament de la metròpoli moderna. Després de considerar la seva història d'un segle i mig es podria afirmar que no queda més opció que plantejar-se com una ciència que ha fracassat pel que fa als seus objectius de millora social que eren a priori la seva raó de ser.
Llegir més
Back To Top