Skip to content

La religió que ve

La religió que ve: la gran transformació de la religió en la societat científico-tècnica
Autor: Marià Corbí
Edició: Claret, 1991. 259 p.
ISBN 84-7263-716-6

EXHAURIT (últims exemplars a CETR)

Una primera exposició de Corbí de les conseqüències de l’adveniment de les societats d’innovació contínua per a les formes i estructures religioses.

Back To Top