Els ensenyaments zen del Mestre Lin-Chi

8 LIN 2

Estudiarem aquest document xinès del s.IX que indaga la fondària informulable de la realitat.
El text d’aquest autor ens ajuda a no quedar atrapats en la nostra quotidianitat. Es tracta d’un text viu i dinàmic, en el que es comencen a dibuixar les paradoxes que acabaran formalitzantse
en els koans.

1ª Classe

2ª Classe

3ª Classe

4ª Classe

5ª Classe

6ª Classe

7ª Classe

8ª Classe