Marià Corbí - Marta Granés - Montse Cucarull

2. LECTURA DEL FÎHI MÂ FÎHI DE RÛMÎ

2 RUMI

Resulta molt interessant per als ciutadans de les societats que viuen de la tecnologia aproximar-se a l’obra de Mawlânâ Rûmî -savi i poeta sufí persa del s.XIII- perquè al presentar-nos reflexions profundes sobre la natura humana en forma poètica enriqueix doblement la perspectiva abstracta amb la que ens interpretem a nosaltres i a la realitat a la que ens empeny l’us de la tecnociència.

Llegirem la versió: Fihi Ma Fihi de Jalaluddin Rumi 2001. Ed. Sufí. ISBN 9788487354038

Dates: Del 13 d’octubre al 25 de maig
Horari: 16 dimarts quinzenalment de 19:00 a 20:15 h.
Aportació: 155 € (fraccionable)