Acceptar-se

La curiosa paradoxa és que quan em accepto tal com sóc, llavors, puc canviar.
(Carl Rogers)