Ahumada Espirituals

Files/1427709593 Captura De Pantalla 2015 T89x128.png

Laia de Ahumada. Espirituals sense religió. Fragmenta, 2015. 259 p.
Laia de Ahumada explora l’espiritualitat laica entrevistant 15 “espirituals sense religió”: Oriol Texidor, Lídia Pujol, Carles Duarte, Gustavo Duch, Laia Monserrat, Josep M. Vigatà, Agustí Pàniker, Natxo Tarrés, Teresa Guardans, Maria Rosa Lloveras, Ignasi Dies, Jordi Pigem, Jaume Guillamon Villalba, Anna Caixach i Joan Antoni Melé (saber-ne més)