Skip to content

Alliberar-se del passat

“Alliberar-se del passat no vol dir revoltar-s’hi en contra sinó comprendre com el passat, és a dir la tradició i el costum, ha conformat les nostres ments i cors”  (J. Krishnamurti. “Aprendre és viure”. Gaia)

Back To Top