Skip to content

Amb la vida tan curta

Amb la vida tan curta com una alenada, per què no plantar res més que amor? (Jalal-ud-din Rumi)

Back To Top