Skip to content

amor [526]

Potser és cosa de grans pensadors observar el món i menysprear-lo. Però a mi l’únic que m’interessa és poder estimar el món, poder observar-lo a ell, a mi i a tots els éssers amb amor, admiració i respecte. [526]

Hermann Hesse, Lecturas para minutos, 1

Back To Top