Aprendre

Files/1366641338 Ombra T88x128.png

El que fa una pregunta, per un moment pot semblar un ignorant. El qui no la fa, serà ignorant tota la vida. 
(Proverbi xinès)