Skip to content

Buidar-se

Només copsem la Realitat quan ens en adonem de que sobrem. Buidar-se per deixar espai a l’experiència d’Ésser, un poema inexpressable però audible. (Rafael Redondo Barba)

Back To Top