Skip to content

CCCB Debats

Prendre la paraula. Cicle de Conferències i debats al CCCB (Barcelona). Del 26 e gener al 16 de març, 2015. Encara ens serveixen els conceptes tradicionals per entendre les condicions en què vivim i actuem?” Amb la participació de: Saskia Sassen, Byung-Chul Han, Seyla Benhabib… i altres! 

Back To Top